Skip to main content

Świadczenie otrzymane w naturze nie zawsze jest przychodem

Prezenty dołączane do zakupionych przez firmę towarów nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

Dość częstym zjawiskiem jest przekazywanie firmom nieodpłatnie drobnych upominków w związku z zakupem określonej ilości towarów. Zatem czy są one przychodem dla nabywającej firmy?

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT przychodem jest m.in. wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. 

 

Według zasad ogólnych przekazanie przez sprzedawcę gratisów jest  związane z zakupem towarów i powinno być traktowane jako świadczenie odpłatne. Tak jednak nie jest, ponieważ zakup przez firmę towarów w formie rabatu towarowego wiąże się ze świadczeniem ekwiwalentnym. Firma płacąc uzgodnioną cenę za towary płaci zarówno za towary oraz za dołączone upominki.

 

Wobec tego rabat wiąże się bezpośrednio z wynagrodzeniem za konkretną dostawę mającą miejsce w określonym czasie. Dodatkowe towary są wydawane w ramach tego samego stosunku prawnego łączącego strony.

 

Wobec tego otrzymanie rabatu towarowego nie kreuje po stronie nabywcy przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Jest to świadczenie ekwiwalentne i korzyść majątkową otrzymują obie strony stosunku prawnego.

 

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2012 r. o sygn. akt II FSK1503/10  stwierdzono że: "Na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. za nieodpłatne świadczenie należy uznać wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy".

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?