Skip to main content

Roboty budowlane - fiskus nie do końca akceptuje wyrok TSUE

Nie zawsze należy się zgodzić  ze stanowiskiem fiskusa, że datą wykonania usługi budowlanej jest data faktycznego jej wykonania.

 

Wskutek wyroku TSUE z 2 maja 2019 roku w sprawie C-224/18 Ministerstwo Finansów 31.05.2019 r. opublikowało interpretację ogólną w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu wykonywania usług budowlanych i budowlano-montażowych. Pomimo, że TSUE w wyroku zajął stanowisko, że usługa ta może zostać uznana za wykonaną dopiero po dacie materialnego zakończenia usługi, w następstwie spełnienia pewnych warunków nierozerwalnie związanych z usługą i mających decydujące znaczenie dla zapewnienia jej kompletności, to Ministerstwo w dalszym ciągu podtrzymuje własne stanowisko, że datą wykonania usługi budowlanej jest dzień faktycznego wykonania usługi określonej w umowie albo gdy wykonawca zgłasza usługę do odbioru.

 

Sąd wskazał, że przepisy unijne nie sprzeciwiają się temu, „by w wypadku braku wystawienia faktury dotyczącej świadczonych usług lub wystawienia jej z opóźnieniem formalny odbiór tej usługi był uważany za moment, w którym usługa ta została wykonana.” Ponadto sąd podkreśla, że „gdy formalność odbioru została uzgodniona przez strony w umowie (…) to formalność ta stanowi materialne zakończenie usługi i ustala ostatecznie wysokość należnego świadczenia wzajemnego.”

 

Zdaniem MF w usługach budowlanych zgłaszanych do odbioru w zdecydowanej większości przypadków znana jest wartość kontraktowa prac i ta wartość powinna być przyjęta jako podstawa opodatkowania podatkiem VAT. W opinii Ministerstwa późniejsza korekta wartości usługi wynikającej z umowy będzie podstawą do wystawienia faktury korygującej.

 

Należy zauważyć, że protokół odbioru prac budowlanych może stanowić podstawę przesunięcia obowiązku podatkowego w VAT, a to się może fiskusowi nie spodobać.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?