Skip to main content

Trzeba już stosować kody na potrzeby nowego JPK_VAT

Obowiązuje już nowa struktura pliku JPK_VAT wymagająca szczegółowych danych

 

Od 1 października 2020 r. zamiast deklaracji VAT–7 (VAT–7K) podatnicy podatku od towarów i usług składają do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT. Pierwszym nowym plikiem JPK będzie zatem ten, który składany jest za październik. Składany w październiku plik za wrzesień 2020 roku, składany jest jeszcze według starego wzoru. Nowy JPK przesyłany będzie tylko w formie elektronicznej. Obowiązywać mają dwa warianty JPK_VAT. Pierwszy to JPK_VAT7M przeznaczony dla podatników rozliczających się miesięcznie. Drugi to JPK_VAT7K dla podatników rozliczających się kwartalnie. Zmieni się także struktura JPK. Pojawią się m.in. nowe oznaczenia, które już teraz powinny być wprowadzone w systemach rozliczeniowych i księgowych firmy.

 

Prawidłowe rozliczenie VAT wymaga dostosowania systemów firmowych i szkoleń

 

Dla prawidłowego wdrożenia nowego JPK_VAT duże znaczenie ma m.in. dostosowanie procesów wewnętrznych w zakresie klasyfikacji i oznaczeń towarów oraz usług. W przygotowaniu się do nowego sposobu raportowania pomoże też weryfikacja bazy towarów i usług oraz przyporządkowanie właściwych oznaczeń grupy do każdego asortymentu. Warto sprawdzić, czy w swojej ofercie przedsiębiorca ma produkty i usługi, które trzeba oznaczać kodami GTU i ocenić, czy sprzedaje towary, usługi, czy też świadczenia złożone. Warto również sklasyfikować systemy magazynowe (towaru), sprzedażowe i wykorzystywane do fakturowania, a także zaktualizować oprogramowanie komputerowe. Istotne jest również odpowiednie przeszkolenie pracowników z wprowadzania nowych danych do systemu.

 

Dla niektórych towarów i usług trzeba stosować specjalne kody GTU

 

Nowe przepisy wprowadziły nowe obowiązkowe oznaczenia, które muszą znaleźć się w pliku JPK. Pierwszą grupą nowych oznaczeń, która pojawiła się w nowym JPK są kody grupy towarów i usług (GTU). Kody te to oznaczenia stosowane po stronie sprzedaży, które obejmują towary i usługi podatne – zdaniem fiskusa – na nadużycia podatkowe. Obecnie jest 13 takich kodów. Obowiązek stosowania kodów GTU mają sprzedawcy. Nie muszą ich również podawać podatnicy całkowicie zwolnieni z VAT. Jeśli jakiś towar lub usługa nie mieści się w katalogu opisanym kodami GTU, nie wymaga oznaczenia w pliku JPK. Oznaczeń GTU nie stosuje się również w przypadku wprowadzenia w JPK transakcji: zbiorczych o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej; zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami; sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej; zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego u sporządzającego.

 

Szczególne procedury rozliczania VAT wymagają specjalnego oznaczenia

 

Poza kodami GTU ustawodawca wprowadził także kody procedur transakcji. To dodatkowe oznaczenia dla transakcji objętych szczególnymi procedurami rozliczeń VAT, takimi jak np. metoda kasowa (oznaczenie MK), import towarów (oznaczenie IMP), podzielona płatność – czyli tzw. split payment (oznaczenie MPP). Łącznie jest 13 kodów procedur. Jeśli transakcja nie jest objęta żadną z procedur opisanych kodami, pole procedury pozostawia się puste. Opisywanie procedurami dotyczy wszystkich rodzajów czynności podlegających opodatkowaniu objętych częścią ewidencyjną pliku JPK, tj. przy zastosowaniu każdej stawki podatkowej, stawki 0%, zwolnienia z podatku, transakcji krajowych i dokonywanych pomiędzy krajami, z miejscem opodatkowania poza terytorium kraju (VAT–NP), z opodatkowaniem u nabywcy (WNT, import usług, dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca).

 

W JPK trzeba będzie podawać kody typów dokumentów sprzedaży i zakupu

 

Ostatnią nową grupą oznaczeń w nowym JPK są kody typów dokumentów. Ustawodawca przewidział obowiązek oznaczenia niektórych typów dokumentów specjalnymi kodami i tak np. raport fiskalny ma oznaczenie RO, dokument wewnętrznego opodatkowania oznaczenie WEW, faktura do paragonu oznaczenie FP, sprzedaż wysyłkowa oznaczenie SW. Co istotne kody te dotyczą dowodów zakupu i sprzedaży, które w pliku JPK wykazuje się w polu TypDokumentu (dla podatku należnego) oraz DokumentZakupu (dla podatku naliczonego). Co ważne, oznaczenia wprowadzone w nowej strukturze dotyczą także dokumentów wykazywanych w czasie jej obowiązywania, a wystawionych wcześniej. Dotyczy to również np. faktur zakupowych wystawionych przed okresem obowiązywania nowej struktury JPK, gdy podatnik będzie korzystać z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania (czyli po 1 października 2020 roku).

 

Pierwszy nowy plik JPK trzeba będzie przesłać do 25 listopada 2020 roku

 

Nowy JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał. Fakt obowiązywania nowego JP_VAT od 1 października 2020 roku oznacza, że pierwszy taki plik trzeba będzie przesłać w przypadku deklaracji miesięcznych do 25 listopada 2020 r. (za październik). W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, konieczne będzie przesłanie pliku JPK_VAT w części ewidencyjnej do 25 listopada (za października) oraz później do 28 grudnia (za listopad). Plik w części ewidencyjnej za grudzień z deklaracją za cały kwartał (od października do grudnia) trzeba będzie natomiast przesłać do 25 stycznia 2021 r.

 

Więcej szczegółów w Alercie Podatkowym BDO.

 

Marek Sporny, Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, doradca podatkowy

 

Polecamy najbliższe szkolenia on-line dotyczące nowgo pliku JPK_VAT

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?