Skip to main content

Zbiórka pieniędzy pod okiem fiskusa

Dobrowolne wsparcie finansowe na reklamę w mediach społecznościowych to darowizna.

 

Fiskus bacznie przygląda się grupom oferującym sprzedaż różnorodnego asortymentu na portalu społecznościowym FB. Przygląda się także ich twórcom, blogerom, którzy otrzymują drobne wpłaty 5/10/20/100 zł tytułem wsparcia od członków grup. Pieniądze ze wsparcia tych grup są przeznaczane głównie na reklamę na FB w celu zwiększenia liczby osób w grupie. Wobec tego fiskus analizuje, czy okazjonalne sprzedaże i drobne wsparcie finansowe to nie ukryta działalność gospodarcza albo dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
W związku z powyższym nasuwa się pytanie w którym momencie obdarowany powinien opodatkować dochody z darowizny, jeśli kwota wpływów z godziny na godzinę ulega ciągłej zmianie?


Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.
Na podstawie art. 9 ust.1 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej m.in. 4.902 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
Wskazane przepisy oznaczają, że darmowe wsparcie finansowe obdarowany powinien opodatkować, jeżeli wartość otrzymanej darowizny od jednej osoby przekroczy 4 902 zł jednorazowo lub jeżeli kilka darowizn otrzymanych od tej samej osoby przekroczy w ciągu 5 lat wartość 4 905 zł. Jeżeli darowizna otrzymana od jednej osoby nie przekroczy wskazanej kwoty to obdarowany nie zapłaci podatku od spadków i darowizn, ponieważ jest to kwota wolna od podatku.


W razie przekroczenia wskazanej kwoty obdarowany rozliczy darowiznę w zeznaniu podatkowym, które należy złożyć w terminie miesiąca od dnia, w którym otrzymano darowiznę, a więc od dnia przekroczenia kwoty 4 902 zł. Zatem godziny nie mają znaczenia dla określenia momentu opodatkowania darowizny.


Należy zauważyć, że okazjonalna sprzedaż może być także działalnością gospodarczą. Wobec tego drobne wpływy z portalu społecznościowego będą wówczas przychodem z działalności gospodarczej.


Pismo z dnia 26 listopada 2020 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB2-2.4015.72.2020.4.MM – „Wnioskodawczyni jest zatem zobowiązana do składania zeznania podatkowego z tytułu otrzymania darowizny od każdej osoby fizycznej odrębnie, w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli od dnia otrzymania darowizny, w sytuacji, w której kwota otrzymana od jednej osoby przekroczy 4 902 zł jednorazowo, lub też sumarycznie w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. W przeciwnym wypadku, tj. w sytuacji, gdy otrzymana od jednej osoby kwota nie przekroczy 4 902 zł, otrzymana darowizna nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizny. (…)jeżeli zatem kwota otrzymanej darowizny od poszczególnego Patrona zaliczonego do III grupy podatkowej sumarycznie w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie otrzymanie darowizny nie przekroczy 4 902 zł, to wartość tej darowizny (od każdej z tych osób z osobna) mieści się w kwocie wolnej i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.”

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?