Skip to main content

Jak darować to tylko na konto

Od darowizny otrzymanej w gotówce trzeba zapłacić podatek.


Z art. 4a ust.1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że zwolnieniu z tego podatku podlegają darowizny środków pieniężnych otrzymane m.in. od osób bliskich wymienionych w I grupie podatkowej pod warunkiem, że obdarowany udokumentuje otrzymanie pieniędzy dowodem ich przekazania na rachunek płatniczy. Oznacza to, że jeśli darczyńca przekaże pieniądze przelewem na konto bankowe obdarowanego albo przekazem pocztowym to darowizna nie będzie podlegała opodatkowaniu.


Jednak to nie wszystko. Obdarowany nie zapłaci podatku, jeżeli otrzyma pieniądze m.in. od swojego małżonka, rodziców, brata, siostry i zgłosi darowiznę urzędowi skarbowemu w ciągu sześciu miesięcy od dnia jej otrzymania. Ww. ustawa uzależnia wysokość podatku lub zwolnienie podatkowe od grupy podatkowej do której zaliczony jest nabywca i od więzi pokrewieństwa łączących strony umowy, a także od kwoty darowizny. Nie zapłacimy podatku gdy otrzymamy nie więcej niż 9637 zł od jednej bliskiej nam osoby w ciągu 5 lat od ostatniego nabycia.
Zgodnie art. 9 ust.1 pkt 1 ww. ustawy opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej. Zgodnie z art. 14 ust.3 pkt 1 ustawy do grupy I zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.


W celu zgłoszenia darowizny obdarowany musi wypełnić druk SDZ-2 i złożyć w urzędzie skarbowym właściwym wg miejsca zamieszkania. Należy pamiętać, że darowizna środków pieniężnych przekazana w gotówce mimo zgłoszenia urzędowi skarbowemu i spełnienia pozostałych warunków określonych w ustawie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.


Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, z dnia 26 września 2019 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.125.2019.1.PB - „w przypadku darowizny środków pieniężnych warunkiem niezbędnym do skorzystania z omawianego zwolnienia jest m.in. fakt udokumentowania przez obdarowanego ich otrzymania dowodem przekazania na swój rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Skoro środki pieniężne zostały przekazane wnioskodawcy formie gotówki - "z ręki do ręki", a następnie wnioskodawca sam wpłacił te środki na swój rachunek bankowy, stwierdzić należy, iż nie został spełniony warunek określony w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.”

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?