Skip to main content

Certyfikowane kursy

Certyfikowane kursy BDO kończą się egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych. Kursy tematyką obejmują finanse i controlling.

Kursy zawodowe mają formę warsztatów, są interaktywne i opierają się na licznych testach, zadaniach, case study. Jest to najefektywniejsza forma przyswajania wiedzy, umożliwia bowiem zastosowanie teorii w praktyce. 

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy na stanowisku:

  • analityk finansowy - kod zawodu: 241306
  • specjalisty do spraw controllingu - kod zawodu: 241102
  • kontroler finansowy - kod zawodu: 241107

Cele kursów:

  • Zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu controllingu i zarządzania finansami.Uczestnicy zdobędą głębsze zrozumienie kluczowych aspektów zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, w tym analizy danych finansowych, budżetowania, kontrolowania kosztów oraz raportowania finansowego.
  • Poszerzenie umiejętności analitycznych - kurs pozwoli uczestnikom rozwijać umiejętności analizy danych finansowych oraz ich wykorzystania w procesach decyzyjnych, co przyczyni się do efektywnego planowania i monitorowania działań przedsiębiorstwa.
  • Nabycie praktycznych umiejętności - poprzez studium przypadków oraz warsztaty praktyczne uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego stosowania poznanej wiedzyi rozwijania umiejętności niezbędnych w codziennej pracy zawodowej.
  • Przygotowanie do zdobycia certyfikatu - kurs przygotowuje uczestników do zdobycia certyfikatu potwierdzającego kompetencje w obszarze controllingu i finansów, co może stanowić dodatkowy atut na rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Stacjonarne

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych. Transmisja online.

Online     
  16.05.2024 -         23.05.2024

  1990.00 + VAT
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych. Transmisja online.

Online     
  03.06.2024 -         18.06.2024

  1990.00 + VAT
Analityk finansowy. Certyfikowany kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych. Transmisja online.

Online     
  05.06.2024 -         13.06.2024

  1990.00 + VAT