Doradztwo Dotacje Fundusze UE

BDO Academy poza kompleksową ofertą szkoleniowa zajmuje się również skutecznym pozyskiwaniem środków unijnych na realizację inwestycji w przedsiębiorstwach i jednostkach sektora finansów publicznych.

Naszym Klientom oferujemy profesjonalną pomoc w przygotowywaniu i składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy z Unii Europejskiej. Gwarantujemy fachową obsługę, profesjonalizm oraz wysoką jakość świadczonych usług. Współpraca z każdym Klientami ma dla nas zawsze wymiar indywidualny.

Począwszy od 2003 roku konsultanci BDO filia Eurodirect opracowali blisko 1000 projektów. Pozyskane współfinansowanie pochodziło z funduszy przedakcesyjnych takich jak ISPA i PHARE, a następnie z programów operacyjnych dla okresu 2004-2006: ZPORR, SPO WKP, SPO ROL, SPO RZL i SPO Ryby.

W okresie 2007-2013 zrealizowaliśmy ponad pół tysiąca projektów, dla których pozyskaliśmy dofinansowanie z programów krajowych: PO IiŚ, PO IG, PROW, PO KL oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

W okresie programowania finansowego 2014 - 2020 do rozdysponowania wśród Beneficjentów, zarówno publicznych jak i prywatnych przeznaczono środki unijne w wysokości 82,5 mld euro.

Początek roku 2019 to czas nowych możliwości. W styczniu zaczyna się 41 nowych naborów. Dofinansowanie z Funduszy można otrzymać m.in. na: badania i rozwój, tworzenie produktów sieciowych, innowacje społeczne, edukację, ochronę środowiska oraz projekty dotyczące zdrowia i transportu.

Oferta jest bardzo szeroka, więc warto ją śledzić. Propozycja obejmuje łącznie 137 konkursów, w tym: 17 z programów ogólnopolskich, 117 z programów regionalnych i 3 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Wykorzystaj szansę na rozwój z Funduszami Europejskimi. Poniżej wybrane nabory dla województw.

 

 

Mając na uwadze olbrzymie doświadczenie konsultantów Eurodirect filia BDO zdobyte w toku 15 lat współpracy z samorządami i przedsiębiorstwami z terenu całego kraju zapraszamy do współpracy. Posiadana przez nas wiedza umożliwi znalezienie optymalnych rozwiązań, odpowiednich dla Państwa potrzeb inwestycyjnych. Dowodem uznania wobec wysokiej jakości realizowanych usług, są przyznane liczne referencje.

Newsletter