Skip to main content

Rachunkowość i podatki - e-learning

Nasza firma od wielu lat z sukcesem oferuje wysokiej jakości szkolenia i warsztaty z obszaru rachunkowości i podatków. W naszej ofercie posiadamy kursy zawodowe dedykowane dla działów księgowości w tym: rachunkowość od podstaw i rachunkowość na głównego księgowego. Uwzględniając zmiany technologiczno – informatyczne, które nastąpiły na przestrzeni lat oraz wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom rozszerzyliśmy naszą ofertę szkoleniową o formułę e-learningu. Skorzystanie z nagranych szkoleń umożliwi Państwu zaoszczędzić czas i dopasować intensywność nauki do Państwa potrzeb i możliwości.

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Środki trwałe w prawie bilansowy i podatkowym. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  390.00 + VAT
Podatek odroczony - zasady sporządzania. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  390.00 + VAT
Wprowadzenie do Lean Manufacturing. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  200.00 + VAT
VSM – mapowanie strumienia wartości. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  200.00 + VAT
E-LEARNING. Kurs: rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych

Webinar      Transmisja ONLINE
  1980.00 + VAT
TPM – Total Productive Maintenance. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  200.00 + VAT
Organizacja stanowiska pracy. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  200.00 + VAT
E-LEARNING. Sprawozdanie finansowe jednostki w przykładach - ujęcie księgowe (sesja 6)

Webinar      Transmisja ONLINE
  400.00 + VAT
E-LEARNING. Formalno - prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rzeczowe aktywa trwałe (sesja 1)

Webinar      Transmisja ONLINE
  400.00 + VAT
E-LEARNING. Ujęcie księgowe: wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, rachunek zysków i strat oraz podatek dochodowy odroczony (sesja 4 i 5)

Webinar      Transmisja ONLINE
  600.00 + VAT
E-LEARNING. Wycena i ewidencja operacji wyrażonych w walutach obcych oraz rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (sesja 3)

Webinar      Transmisja ONLINE
  400.00 + VAT
E-LEARNING. Umowy leasingowe, wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa obrotowe - zapasy (sesja 2)

Webinar      Transmisja ONLINE
  400.00 + VAT
Strony 12wszystkich 13