Skip to main content

Szkolenia Controlling

Szkolenia controling - szkolenia z tego zakresu obejmują zagadnienia związane z planowaniem, kontrolą i sprawozdawczością. Realizowane są przez praktyków i najlepszych ekspertów z tej dziedziny. Szkolenia z controlingu w zależności od preferencji naszych klientów obejmują różny zakres tematyczny, a także poziom zaawansowania. Nasi doświadczeni szkoleniowcy upowszechniają wiedzę zarówno na tematy związane z controlingiem operacyjnym, starowaniem wynikiem finansowym, planowaniem płynności, controlingiem rentowności, a także wieloma innymi obszarami.

Poniżej przedstawiamy aktualną listę tematów i terminów z zakresu szkolenia controling: 

Online

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Budżetowanie i zarządzanie kosztami w oparciu o Balanced Scorecard.

Online     
  03.06.2024 -         04.06.2024

  1080.00 + VAT
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych. Transmisja online.

Online     
  03.06.2024 -         18.06.2024

  1990.00 + VAT
Kontroler finansowy - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych. Transmisja online.

Online     
  05.06.2024 -         13.06.2024

  1990.00 + VAT
Doskonalenie umiejętności. Warsztaty - Import i porządkowanie danych, automatyczne ładowanie danych do Excela, analiza oraz dynamiczna prezentacja. Wykorzystanie dodatków Excela - POWER QUERY - POWER PIVOT.

Online     
  06.06.2024 -         07.06.2024

  1080.00 + VAT
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Online     
  11.06.2024 -         12.06.2024

  1080.00 + VAT
Doskonalenie umiejętności. Warsztaty - Import i porządkowanie danych, automatyczne ładowanie danych do Excela, analiza oraz dynamiczna prezentacja. Wykorzystanie dodatków Excela - POWER QUERY - POWER PIVOT.

Online     
  17.06.2024 -         18.06.2024

  1080.00 + VAT
Rachunek marżowy – zarządzanie rentownością przedsiębiorstwa.

Online     
  17.06.2024 -         18.06.2024

  1080.00 + VAT

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Doskonalenie umiejętności. Warsztaty - Import i porządkowanie danych, automatyczne ładowanie danych do Excela, analiza oraz dynamiczna prezentacja. Wykorzystanie dodatków Excela - POWER QUERY - POWER PIVOT.

Stacjonarne      Katowice
  06.06.2024 -         07.06.2024

  1520.00 + VAT
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Stacjonarne      Katowice
  11.06.2024 -         12.06.2024

  1520.00 + VAT
Doskonalenie umiejętności. Warsztaty - Import i porządkowanie danych, automatyczne ładowanie danych do Excela, analiza oraz dynamiczna prezentacja. Wykorzystanie dodatków Excela - POWER QUERY - POWER PIVOT.

Stacjonarne      Warszawa
  17.06.2024 -         18.06.2024

  1520.00 + VAT
Lean Controlling - prezentacja zasad adaptacji narzędzi rachunkowości zarządczej.

Stacjonarne      Sopot
  08.07.2024 -         10.07.2024

  3190.00 + VAT

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat szkoleń controlingowych zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Na zakończenie wszystkich szkoleń controling uczestnicy otrzymują odpowiednie certyfikaty.