Skip to main content

Polski Ład – Szkolenia

Zmiany w Polskim Ładzie – od 1 lipca 2022 r.Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycje zmian w PIT. Zmiany mają wejść w życie w 2023 roku, ale będą obowiązywać wstecznie - od 1 lipca 2022 r.


Poniżej najważniejsze zmiany:


 • będzie powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców,
 • wspólne rozliczenie zastąpi ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł, 
 • wprowadzone zostanie wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej,
 • od lipca 2022 roku obniżona zostanie stawka PIT z 17 do 12 proc. dla podatników
 • rozliczających się według skali podatkowej, którzy są w pierwszym przedziale skali podatkowej, a więc zarabiają do 120 tys. zł rocznie,
 • z przepisów podatkowych znikną także ulga na zabytki (od 2023 r.) oraz rozwiązania związane z abolicją podatkową.

  nastąpi przedłużenie terminu elektronicznego przesyłania ksiąg rachunkowych do 2025 r,
 • od stycznia 2023 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacą również komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych,
 • MF zmienia także zasady stosowania kwoty wolnej w trakcie roku podatkowego w przypadku podatników mających więcej niż jedno źródło dochodów. Będą oni mogli upoważnić nawet trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3600 zł),
 • wróci możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem (w miejsce ulgi w wysokości 1,5 tys. zł). W rezultacie samotni rodzice dwukrotnie skorzystają z kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł,
 • renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. To oznacza, że dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik i obok rodzica korzystać będzie z kwoty wolnej 30 tys. zł. rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie, co sprawi, że od zasiłków nie będzie podatku do ustalonego w tych ulgach limitu.

 

 

 

 

ARTYKUŁY EKSPERTÓW O NADCHODZĄCYCH ZMIANACH:

W 2022 roku składki niższe niż zakładano, ale i tak dużo wyższe niż obecnie 

Będą zmiany w ustalaniu wartości transakcji kontrolowanych

Rząd planuje zmiany w zakresie poboru podatku u źródła