Skip to main content

Szkolenia KSEF - Faktura ustrukturyzowana i Krajowy System e-Faktur

Szkolenia KSEF (Krajowy System e-Faktur), efaktura

 

Oferujemy wysokiej jakości szkolenia KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur), oraz szkolenie z e-faktury, które zapewniają kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu elektronicznej faktury. Nasza oferta obejmuje usługi szkoleniowe i doradcze skierowane do przedsiębiorców podlegających opodatkowaniu VAT. Szkolenia te są dostępne zarówno dla firm, jak i dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dzięki naszym szkoleniom z KSeF będziesz mógł w pełni zrozumieć i skutecznie wykorzystać nowe możliwości, jakie stwarza ten system. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą Ci wdrożyć efektywnie e-fakturę w Twojej organizacji, dostosować ją do Twoich potrzeb i zapewnią przygotowanie merytoryczne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur na każdym etapie procesu.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że przepisy o obowiązkowym korzystaniu przez podatników z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wejdą w życie 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży przekroczyła 200 mln zł, i od 1 kwietnia 2026 r. dla wszystkich pozostałych przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów ogłosiło termin, od którego stosowanie KSeF stanie się obowiązkowe dla przedsiębiorców. Pierwotnie termin ten wyznaczony był na 1 lipca 2024 r. Po konsultacjach i zaplanowaniu kilku istotnych zmian w przepisach, resort ogłosił na konferencji 26 kwietnia 2024 r., że obowiązek ten obejmie od 1 lutego 2026 r. przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży przekracza 200 mln zł rocznie. Dwa miesiące później, czyli od 1 kwietnia 2026 r. obowiązek stosowania KSeF będą miały już wszystkie firmy będące podatnikami VAT. Warto przypomnieć, że wcześniej zapowiadano tylko jedną datę wdrożenia KSeF, taką samą dla wszystkich podatników, chociaż samej daty nie podawano.

Resort odniósł się równocześnie do pakietu legislacyjnego VAT in the Digital Age (VIDA), nad którym pracuje Rada UE i który ma obowiązkowo wejść w życie w 2030 roku. Ministerstwo zapowiada, że dołoży starań aby KSeF był zgodny z wymogami unijnymi. Dostosowanie KSeF do tego systemu będzie jednak przedłużone do 2035 roku.

Jak czytamy na stronach ministerstwa, w związku z istotnym przesunięciem terminu wdrożenia KSeF, Ministerstwo Finansów zdecydowało, że proces legislacyjny będzie podzielony na dwa etapy. W pierwszym, który zakończy się w czerwcu 2024 r., zmiany ustawowe będą dotyczyć tylko określenia nowego terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF. Odpowiednio zostaną też przesunięte terminy dodatkowych odroczeń dotyczących: kar za błędy w KSeF, wymogu płatności z podaniem numeru KSeF (bez MPP) oraz faktur wystawianych z kasy rejestrującej. W drugim etapie, przedmiotem prac będą szczegółowe rozwiązania legislacyjne.

Podatnicy nie uciekną jednak przed obligatoryjnym KSeF, zyskali więcej czasu na przygotowanie i wdrożenie. Zatem warto już teraz rozpocząć przygotowania, których kluczowym elementem jest poszerzenie wiedzy w tym obszarze. 

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez BDO Academy.

 

Stacjonarne

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Warsztaty z fakturowania – szkolenie nie tylko dla księgowych.

Stacjonarne      Gdańsk
  13.06.2024 -         14.06.2024

  1520.00 + VAT
Podatek od towarów i usług (VAT) 2024. Warsztaty praktyczne.

Stacjonarne      Legnica
  27.06.2024 -         27.06.2024

  720.00 + VAT
Podatki 2024/2025 - VAT, CIT- aktualne problemy i planowane zmiany.

Stacjonarne      Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
  29.07.2024 -         31.07.2024

  3890.00 + VAT
XVI Forum Rachunkowości i Podatków.

Stacjonarne      Warszawa
  29.10.2024 -         30.10.2024

  2290.00 + VAT

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatek od towarów i usług (VAT) 2024. Warsztaty praktyczne.

Online     
  27.05.2024 -         27.05.2024

  540.00 + VAT
Podatek VAT 2024 w sektorze finansów publicznych, w tym faktury zakupowe w KSeF.

Online     
  11.06.2024 -         11.06.2024

  540.00 + VAT
Podatek od towarów i usług (VAT) 2024 - aktualizacja przepisów.

Online     
  25.06.2024 -         25.06.2024

  590.00 + VAT
Akademia VAT – wszystko co trzeba wiedzieć o rozliczeniach podatku VAT w oparciu o aktualny stan prawny. Omówienie wszystkich zagadnień, które decydują o prawidłowym rozliczeniu podatku.

Online     
  26.06.2024 -         28.06.2024

  1480.00 + VAT
Akademia Fakturowania - faktury elektroniczne, uproszczone, zaliczkowe, korygujące w tym KSEF z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Online     
  27.06.2024 -         28.06.2024

  1080.00 + VAT
Podatek od towarów i usług (VAT) 2024. Warsztaty praktyczne.

Online     
  27.06.2024 -         27.06.2024

  540.00 + VAT
Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej w JSFP. Najważniejsze regulacje i etapy wdrożenia – zagadnienia podatkowe i techniczne. Podczas szkolenia bazujemy na najnowszym stanie prawnym w tym aktualnym brzmieniu projektów rozporządzeń.

Online     
  11.07.2024 -         11.07.2024

  590.00 + VAT

Podstawowe założenia:

 • 9 maja 2023 - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).
 • 28 lip 2023 — Sejm odrzucił poprawki Senatu i skierował ustawę do Prezydenta.
 • 7 sierpnia – Ustawa została podpisana przez Prezydenta.
 • 1 lipca 2024 roku większość polskich podatników będzie zobowiązana do wystawiania obowiązkowych e-Faktur ustrukturyzowanych (wyjątki przewidziane w ustawie to sytuacje marginalne w obrocie gospodarczym).
 • Przełom kwiecień/maj 2024 – ogłoszony zostanie nowy termin wejścia w życie KSEF

Działania, które muszą zostać podjęte przez podatników:

 • Dostosowanie systemów finansowo – księgowych do możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych – oznacza to konieczność połączenia systemów finansowo – księgowych KSeF poprzez protokół wymiany danych API (działania podejmowane przez dostawców oprogramowania).
 • Wdrożenie struktury JPK – FA – działanie to wymaga wsparcia merytorycznego – prosta implementacja wzoru faktury w programie spowoduje, ze osoba wystawiająca fakturę może być zmuszona do uzupełniania kilkuset(!) pół. Proces ten można znacznie ograniczyć w przypadku przemyślanej implementacji wzorca faktur. 
 • Uwierzytelnienie pracowników i podmiotów trzecich, którzy będą uprawnieni do wystawiania i odbierania faktur w imieniu podatnika.
 • Szkolenie pracowników odpowiedzialnych za wystawianie i odbieranie faktur – szkolenie to ma na celu przekazanie wiedzy niezbędnej do obsługi procesu fakturowania w firmie.


W związku z planowanym procesem proponujemy Państwu 3-etapową pomoc w wdrożeniu faktury ustrukturyzowanej. Każdy z etapów może być realizowany niezależnie i możliwe jest wykonanie tylko 1 etapu.

1. SZKOLENIE/KONSULTACJE WEWNĘTRZNE DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WDROŻENIE FAKTURY WSYTRUKTURYZOWANEJ

Celem spotkania jest przedstawienie w osobom odpowiedzialnym za wdrożenie faktury ustrukturyzowanej zasad działania FSeF i  konstrukcji schemy JPK-FA. Celem konsultacji jest wypracowanie praktycznych rozwiązań, które mają na celu ułatwienie wdrożenia KSeF, a w szczególności:

 • określenie czy i w jakim zakresie konieczna jest zmiana sposobu obiegu dokumentów (sposób opisu faktury, archiwizacja faktur);
 • określenie w jaki sposób wzór faktury oparty o schemę JPK – FA powinien być implementowany (jakie pola mogą być predefiniowane, z których pół fakultatywnych trzeba, a z których warto skorzystać w zależności od branży oraz zasada dokumentowania transakcji przyjętych w firmie);
 • określenie zakresu osób uprawnionych do korzystania z KSeF w imieniu podatnika;
  wypracowanie rozwiązań, które maja ułatwić rozwiązanie sytuacji problemowych – obrót międzynarodowy, samo-fakturowanie, faktury do paragonów, faktury uproszczone, faktury na rzecz osób fizycznych, transakcje z podmiotami zwolnionymi z VAT (w zależności od potrzeb Podatnika);
 • wskazania zapisów, które powinny być zawarte w umowach i regulaminach, w celu ochrony prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zawieranych transakcji;
 • omówienie innych zmian w podatku Vat powiązanych z KSeF.

Przygotowanie: Przed szkolenie zostanie do Państwa przesłana ankieta, której celem jest dostosowanie spotkania do Państwa potrzeb, jednocześnie w przypadku wątpliwości możliwa będzie konsultacja telefoniczna z doradcą podatkowym prowadzącym szkolenie.

Czas trwania: ok. 7 godzin.

2. DORADZTWO NA ETAPIE WDROŻENIA

Zyskują Państwo możliwość konsultacji telefonicznych i mailowych z doradcą podatkowym na etapie wdrożenia faktury ustrukturyzowanej. Doradca może pomagać w kontaktach z firmą wdrażająca oprogramowanie, udzielać odpowiedzi na bieżące pytania itp.
 
Stawka godzinowa. Możliwość udzielenia rabatu w przypadku umowy ryczałtowej podpisanej na okres co najmniej 3 miesięcy. 

3. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

Szkolenie pracowników odpowiedzialnych za wystawianie i odbieranie faktur – szkolenie to ma na celu przekazanie wiedzy niezbędnej do obsługi procesu fakturowania w firmie.  Skierowane jest do pracowników wszystkich działów, którzy (zgodnie z rozwiązaniami wypracowanymi na wcześniejszych etapach wdrożenia) będą obowiązani do wystawiania i/lub odbierania faktur. Omawiamy tu konkretne rozwiązania przyjęte przez podatnika, pracujemy na implementowanym wcześniej wzorze faktury. Pracownicy otrzymują również informacje o zakresie ich odpowiedzialności za błędy w procesie fakturowania.

 

artykułksef baner