Skip to main content

Doradztwo Dotacje Fundusze UE

BDO Academy poza kompleksową ofertą szkoleniowa zajmuje się również skutecznym pozyskiwaniem środków unijnych na realizację inwestycji w przedsiębiorstwach i jednostkach sektora finansów publicznych.

Naszym Klientom oferujemy profesjonalną pomoc w przygotowywaniu i składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy z Unii Europejskiej. Gwarantujemy fachową obsługę, profesjonalizm oraz wysoką jakość świadczonych usług. Współpraca z każdym Klientami ma dla nas zawsze wymiar indywidualny.

Począwszy od 2003 roku konsultanci BDO filia Eurodirect opracowali blisko 1000 projektów. Pozyskane współfinansowanie pochodziło z funduszy przedakcesyjnych takich jak ISPA i PHARE, a następnie z programów operacyjnych dla okresu 2004-2006: ZPORR, SPO WKP, SPO ROL, SPO RZL i SPO Ryby.

W okresie 2007-2013 zrealizowaliśmy ponad pół tysiąca projektów, dla których pozyskaliśmy dofinansowanie z programów krajowych: PO IiŚ, PO IG, PROW, PO KL oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

W okresie programowania finansowego 2014 - 2020 do rozdysponowania wśród Beneficjentów, zarówno publicznych jak i prywatnych przeznaczono środki unijne w wysokości 82,5 mld euro.

Początek roku 2019 to czas nowych możliwości. W styczniu zaczyna się 41 nowych naborów. Dofinansowanie z Funduszy można otrzymać m.in. na: badania i rozwój, tworzenie produktów sieciowych, innowacje społeczne, edukację, ochronę środowiska oraz projekty dotyczące zdrowia i transportu.

Oferta jest bardzo szeroka, więc warto ją śledzić. Propozycja obejmuje łącznie 137 konkursów, w tym: 17 z programów ogólnopolskich, 117 z programów regionalnych i 3 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Wykorzystaj szansę na rozwój z Funduszami Europejskimi. Poniżej wybrane nabory dla województw.

 

{module 211}

 

Mając na uwadze olbrzymie doświadczenie konsultantów Eurodirect filia BDO zdobyte w toku 15 lat współpracy z samorządami i przedsiębiorstwami z terenu całego kraju zapraszamy do współpracy. Posiadana przez nas wiedza umożliwi znalezienie optymalnych rozwiązań, odpowiednich dla Państwa potrzeb inwestycyjnych. Dowodem uznania wobec wysokiej jakości realizowanych usług, są przyznane liczne referencje.