Tarcza antykryzysowa. Szkolenia zamknięte on-line

Tarcza antykryzysowa

Pomożemy każdej firmie w zrozumieniu i korzystaniu z pakietu pomocy od państwa

 

Rząd w ramach łagodzenia skutków pandemii koronawirusa opracował dwie specustawy. Pierwsza obowiązuje od 31 marca, druga została uchwalona 9 kwietnia. Duża część obu ustaw to pakiet wsparcia dla przedsiębiorstw, które mają kłopoty w związku z obowiązującym stanem pandemii. Dla szybkiego i prawidłowego skorzystania z dostępnych rozwiązań kluczowa jest właściwa interpretacja poszczególnych przepisów.

 

Chcemy Państwu pomóc w skorzystaniu z nowych regulacji. Dlatego też Eksperci BDO Academy przygotowali pakiet szkoleń on-line w formule zamkniętej. Wszystko po to, aby szczegółowo i w zakresie odpowiadającym danej firmie omówić poszczególne rozwiązania i krok po kroku podpowiedzieć, jak z nich skorzystać.

 

Jakie szkolenia możemy dla Państwa przeprowadzić? Wszystko zależy od Państwa potrzeb. Jesteśmy gotowi omówić dla Państwa wybrane zagadnienia z następujących obszarów:

 

Prawa Pracy

 

 • stosowanie odmiennych niż wprowadzone w Regulaminie pracy rozwiązania dotyczące organizacji czasu pracy w czasie epidemii, adekwatnych do panującej sytuacji
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy
 • wynagrodzenia pracownicze – obowiązek wypłaty za pracę w czasie epidemii, za czas postoju
 • czas pracy (m.in. przestój, praca zdalna, elastyczny czas pracy)
 • urlopy pracownicze w czasie epidemii – uprawnienia pracodawców i pracowników
 • świadczenia przysługujące pracownikom objętych kwarantanną
 • badania profilaktyczne pracowników w czasie epidemii
 • legalność pobytu i pracy cudzoziemców w związku z epidemią

 

Podatki dochodowe

 

 • przedłużenie terminu złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku
 • przedłużenie terminu do sporządzenia i przesłania ORD-U oraz IFT-2R
 • przedłużenie terminu złożenia zeznania PIT
 • nowe zwolnienia przedmiotowe w PIT / nowe limity kwotowe
 • nowa metoda rozliczenia straty PIT/CIT
 • odliczanie darowizn na cele związane z walką z COVID PIT/CIT
 • zaliczki pobrane przez płatników – termin wpłaty
 • podatek minimalny – przesunięcie terminu PIT/CIT
 • ulga na złe długi po stronie dłużnika PIT/CIT
 • rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek PIT/CIT
 • jednorazowy odpis amortyzacyjny od wybranych składników majątku PIT/CIT
 • B+R – rozliczanie ulgi w zaliczkach PIT/CIT
 • IP BOX – stawka 5% w zaliczkach PIT/CIT
 • nowy termin zgłoszenia płatności na rachunek spoza tzw. białej listy

 

Podatek od towarów i usług

 

 • przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy PKWiU
 • odroczenie terminu składania nowego JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją)
 • przesunięcie terminów w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych
 • paragon w formie papierowej lub elektronicznej

 

Ordynacja podatkowa

 

 • wnioski o udzielenie ulg w zapłacie podatków i zaległości podatkowych
 • wnioski o wydanie interpretacji podatkowych – wydłużony termin ich uzyskania
 • nowe terminy raportowania o schematach podatkowych (MDR-ach)
 • zawieszenie biegu terminów postępowań podatkowych

 

Pozostałe zmiany

 

 • składanie informacji dotyczących cen transferowych – nowe terminy
 • podatek od nieruchomości – uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego/możliwe ulgi do wprowadzenia i skorzystania przez przedsiębiorców

 

 

Czas trwania szkleń będzie wynikał z indywidualnych potrzeb, niemniej nie przekracza zwykle 2-3 godzin.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pracowników i Państwa są dla nas priorytetem. Pracujemy w trybie zdalnym, a nasze warsztaty prowadzone są w trybie telekonferencji – bez konieczności wychodzenia z domu lub biura.

 

Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji o zakresie proponowanej przez nas pomocy, Eksperci BDO odpowiedzą na każde pytanie. Zapraszamy do kontaktu.