Rowerem do biura i do sklepu a odliczenie VAT

Przedsiębiorca może kupić rower na firmę i odliczyć w całości podatek od towarów i usług.


Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.


W rozumieniu art.86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje, jeżeli odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku VAT oraz gdy towary i usługi od których przy nabyciu naliczono podatek VAT są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem odliczenia podatku naliczonego jest więc związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.


Linia interpretacyjna organów skarbowych wskazuje, że o związku bezpośrednim dokonywanych zakupów można mówić, jeżeli towary i usługi służą dalszej odsprzedaży albo służą do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy.


Z kolei pośredni związek nabywanych towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą występuje wówczas gdy ponoszone wydatki wiążą się z ogólnym funkcjonowaniem firmy i z osiąganym przez przedsiębiorcę obrotem opodatkowanym.


O interpretację wystąpiła osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zamiast samochodu kupiła rower elektryczny z przeznaczeniem do działalności gospodarczej. Przedsiębiorca wskazuje, że rower w przeważającej części ma służyć działalności gospodarczej jednak może się zdarzyć, że będzie służył również w przejazdach prywatnych. Zdaniem przedsiębiorcy nie jest możliwe czasowe ani procentowe określenie wykorzystywania roweru w działalności gospodarczej oraz w celach prywatnych wobec tego wątpliwość dotyczy prawa odliczenia 100 % podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu roweru?


Organ skarbowy uznał, że jeśli nie da się określić w jakim zakresie rower będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej, a w jakim do celów prywatnych to przedsiębiorcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup roweru z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w ustawie. Oznacza to, m.in. że w rozumieniu art.8 ust.2 pkt 1 ww. ustawy każdorazowe wykorzystanie roweru w celach prywatnych będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż na podstawie przepisów podatkowych za odpłatne świadczenie usług uznaje się użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa do celów innych niż działalność gospodarcza.


Dyrektor KIS w przykładowej interpretacji z 18.10.2022, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.386.2022.3.MC potwierdza, że „ jeśli nie można określić w jakim zakresie rower będzie wykorzystywany do celów działalności gospodarczej, a w jakim do celów prywatnych będzie przysługiwać, na podstawie art.86 ust.1 ustawy, pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup tego roweru. Powyższe prawo będzie przysługiwać z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art.88 ustawy oraz regulacji wynikających z art.8 ust.2 ustawy. W konsekwencji wnioskodawczyni będzie zobowiązana do opodatkowania podatkiem od towarów i usług każdego wykorzystania zakupionego roweru do celów prywatnych.(…).W przypadku wykorzystania roweru do celów prywatnych nastąpi użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza.”

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

Newsletter