Rozpoznanie przychodu ze sprzedaży wysyłkowej

Przychód podatkowy ze sprzedaży internetowej może powstać w różnych momentach.


W niektórych przypadkach firmy mają wątpliwość w którym momencie rozpoznać przychód ze sprzedaży towarów. Jednym z takich przypadków jest sprzedaż realizowana przez internet, która stała się ostatnio bardzo popularna. Przy sprzedaży internetowej towar jest dostarczany bezpośrednio do klienta przez kuriera albo do punktu odbioru natomiast płatności odbywają się przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, za pośrednictwem operatorów platform elektronicznych lub gotówką albo kartą płatniczą przy odbiorze u kuriera lub w punkcie odbioru.


Na podstawie art. 12 ust.3a ustawy o CIT za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust.3 ustawy uważa się, z zastrzeżeniem ust.3c-3g oraz 3j-3m dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.


Zatem w świetle omawianych przepisów o powstaniu przychodu podatkowego decyduje moment wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi. Jeżeli jednak sprzedawca przed tym dniem wystawił fakturę lub otrzymał płatność, to przychód powstaje
w tym dniu. Oznacza to, że o powstaniu przychodu decyduje moment wystąpienia najwcześniejszego z wymienionych zdarzeń.


Organ podatkowy w interpretacji z 13 października 2022 r., sygn. 
0111-KDIB1-1.4010.479.2022.1.AND potwierdza, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej moment uzyskania przychodu powstanie w możliwie najwcześniejszym momencie wskazanym w art.12 ust.3a ustawy o CIT, a więc w przypadku:
- płatności gotówką, kartą przy odbiorze towaru u kuriera albo w punkcie odbioru przychód powstanie w dniu wydania towaru lub w dniu wystawienia faktury, jeśli faktura zostanie wystawiona przed dostarczeniem towaru
- w formie przelewu na konto sprzedawcy przychód należy rozpoznać w momencie faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy sprzedawcy albo w momencie wystawienia faktury, jeśli będzie poprzedzał wpływ środków na konto bankowe sprzedawcy
- w formie przedpłaty za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznej, BLIKiem przychód należy rozpoznać w dacie faktycznego otrzymania przez sprzedawcę środków na rachunek bankowy od operatora albo moment wystawienia faktury jeśli będzie on wcześniejszy niż moment faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy sprzedawcy.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

Newsletter