Czy kwoty na rachunku VAT to środki pieniężne

Wprowadzenie przełomowych przepisów dotyczących split payment może być źródłem wątpliwości odnośnie do prawidłowej prezentacji tych pozycji w sprawozdaniu finansowym ze względu na ich ograniczoną dostępność - pisze w Rzeczpospolitej Jakub Młyński, supervisor w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Katowicach.

Ekspert dodaje, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące mechanizmu podzielonej płatności weszły w życie 1 lipca 2018 roku. Zgodnie z nimi podatnicy mają prawo do korzystania z nowej procedury regulowania zobowiązań z tytułu podatku VAT. W związku z tym, że w przypadku skorzystania z procedury split payment środki pieniężne będą przechowywane na osobnym rachunku, a podatnik nie będzie mógł ich przeznaczać na dowolny cel, mogą powstawać wątpliwości, czy środki te nadal można uznać za środki pieniężne i zaprezentować je odpowiednio w sprawozdaniu. Zgodnie z przepisami, aby podatnik mógł skorzystać z tych funduszy w innym celu niż rozliczenia z tytułu VAT, konieczna jest zgoda Naczelnika Urzędu Skarbowego na przelanie wskazanej kwoty na inny rachunek rozliczeniowy, na której wydane przepisy wyznaczają termin 60 dni. Dodatkowo, sposób prezentacji takich środków może zależeć od tego, czy jednostka sporządza swoje sprawozdanie zgodnie z regulacjami ustawy o rachunkowości (UoR) czy na podstawie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF/MSR).

Według MSSF…
Spółki, które za podstawę sporządzania sprawozdania finansowego przyjęły MSSF mogą sugerować się zapisami MSR nr 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”. Zgodnie z pkt 6 i 7 tego standardu za środki pieniężne należy rozumieć gotówkę w kasie oraz depozyty płatne na żądanie. Definicja ekwiwalentów środków pieniężnych zwraca natomiast uwagę na to, że charakteryzują się one duża płynnością, są łatwo wymienialne i nie są narażone na istotne ryzyko zmiany wartości. Dodatkowo powinny one służyć pokryciu krótkoterminowych zobowiązań pieniężnych spółki. Zakładając więc, że regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu VAT można potraktować jako regulowanie krótkoterminowych zobowiązań pieniężnych, środki zgormadzone na rachunkach VAT, zdaniem autora, spełniają definicje MSSF podane powyżej.

 

czytaj więcej

 

 

Jakub Młynski, Supervisor w Dziale Rewizji Finansowej BDO Biuro Katowice 

 

Najbliższe szkolenia VAT

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Nowy plik JPK VAT - Rewolucja w zakresie obowiązków informacyjnych dla potrzeb 2020 - JPK_VDEK oraz JPK_FA(3). 2020.06.15 - 2020.06.15 Warszawa
TRANSMISJA ONLINE. Nowy plik JPK VAT - Rewolucja w zakresie obowiązków informacyjnych dla potrzeb 2020 - JPK_VDEK oraz JPK_FA(3). 2020.06.15 - 2020.06.15 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Nowy plik JPK VAT - istotna zmiana zasad raportowania VAT 1 lipca 2020 roku. 2020.06.19 - 2020.06.19 Transmisja ONLINE
Nowy plik JPK VAT - istotna zmiana zasad raportowania VAT 1 lipca 2020 roku. 2020.06.19 - 2020.06.19 Katowice
Fakturowanie w jednostkach sektora finansów publicznych z uwzględnieniem zmian VAT 2020 2020.06.19 - 2020.06.19 Transmisja ONLINE
Nowości VAT w jednostkach budżetowych 2020.06.22 - 2020.06.22 Transmisja ONLINE
Wystawianie faktur – 2020. Aktualne problemy i zmiany w VAT. 2020.06.23 - 2020.06.23 Kraków
.Podatek od towarów i usług (VAT) zmiany od 1 lipca 2020 roku. 2020.06.23 - 2020.06.23 Warszawa
TRANSMISJA ONLINE. Wystawianie faktur – 2020. Aktualne problemy i zmiany w VAT. 2020.06.23 - 2020.06.23 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE.Podatek od towarów i usług (VAT) zmiany od 1 lipca 2020 roku. 2020.06.23 - 2020.06.23 Transmisja ONLINE
Nowy plik - JPK_VDEK / JPK_VAT (4) – nowe przepisy dotyczące raportowania od 1.07.2020 roku / Identyfikacja towarów i usług od 1.07.2020 (PKWiU (2015) – nomenklatura scalona (CN)) 2020.06.24 - 2020.06.24 Łódź
TRANSMISJA ONLINE. Nowy plik - JPK_VDEK / JPK_VAT (4) – nowe przepisy dotyczące raportowania / Identyfikacja towarów i usług od 1.07.2020 (PKWiU (2015) – nomenklatura scalona (CN)) 2020.06.24 - 2020.06.24 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE.Akademia VAT - kompendium wiedzy dla początkujących. 2020.06.24 - 2020.06.26 Transmisja ONLINE
Podatek od towarów i usług (VAT) zmiany od 1 lipca 2020 roku. 2020.06.24 - 2020.06.24 Kraków
TRANSMISJA ONLINE.Podatek od towarów i usług (VAT) zmiany od 1 lipca 2020 roku. 2020.06.24 - 2020.06.24 Transmisja ONLINE
Strony 12wszystkich 29

Newsletter