Czy kwoty na rachunku VAT to środki pieniężne

Wprowadzenie przełomowych przepisów dotyczących split payment może być źródłem wątpliwości odnośnie do prawidłowej prezentacji tych pozycji w sprawozdaniu finansowym ze względu na ich ograniczoną dostępność - pisze w Rzeczpospolitej Jakub Młyński, supervisor w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Katowicach.

Ekspert dodaje, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące mechanizmu podzielonej płatności weszły w życie 1 lipca 2018 roku. Zgodnie z nimi podatnicy mają prawo do korzystania z nowej procedury regulowania zobowiązań z tytułu podatku VAT. W związku z tym, że w przypadku skorzystania z procedury split payment środki pieniężne będą przechowywane na osobnym rachunku, a podatnik nie będzie mógł ich przeznaczać na dowolny cel, mogą powstawać wątpliwości, czy środki te nadal można uznać za środki pieniężne i zaprezentować je odpowiednio w sprawozdaniu. Zgodnie z przepisami, aby podatnik mógł skorzystać z tych funduszy w innym celu niż rozliczenia z tytułu VAT, konieczna jest zgoda Naczelnika Urzędu Skarbowego na przelanie wskazanej kwoty na inny rachunek rozliczeniowy, na której wydane przepisy wyznaczają termin 60 dni. Dodatkowo, sposób prezentacji takich środków może zależeć od tego, czy jednostka sporządza swoje sprawozdanie zgodnie z regulacjami ustawy o rachunkowości (UoR) czy na podstawie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF/MSR).

Według MSSF…
Spółki, które za podstawę sporządzania sprawozdania finansowego przyjęły MSSF mogą sugerować się zapisami MSR nr 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”. Zgodnie z pkt 6 i 7 tego standardu za środki pieniężne należy rozumieć gotówkę w kasie oraz depozyty płatne na żądanie. Definicja ekwiwalentów środków pieniężnych zwraca natomiast uwagę na to, że charakteryzują się one duża płynnością, są łatwo wymienialne i nie są narażone na istotne ryzyko zmiany wartości. Dodatkowo powinny one służyć pokryciu krótkoterminowych zobowiązań pieniężnych spółki. Zakładając więc, że regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu VAT można potraktować jako regulowanie krótkoterminowych zobowiązań pieniężnych, środki zgormadzone na rachunkach VAT, zdaniem autora, spełniają definicje MSSF podane powyżej.

 

czytaj więcej

 

 

Jakub Młynski, Supervisor w Dziale Rewizji Finansowej BDO Biuro Katowice 

 

Najbliższe szkolenia VAT

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
VAT od podstaw oraz podzielona płatność 2019 r. dla początkujących, przykłady oraz diagramy. 2019.05.24 - 2019.05.24 Gdańsk
Przegląd aktualnych wybranych regulacji podatkowych 2019 - CIT i VAT 2019.05.26 - 2019.05.29 Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
Faktura VAT 2019 - ,,Pusta" faktura - jak się bronić?. Faktura z zagranicznym podatkiem – prawidłowy sposób postępowania. Zmiany obowiązujące od stycznia 2019 r. w ustawie o VAT oraz planowane nowele. 2019.05.27 - 2019.05.27 Warszawa
Podatki 2019 - VAT, CIT, PIT – nowelizacja przepisów. 2019.05.28 - 2019.05.29 Katowice
Zmiany w CIT, PIT i VAT od 2019 - rewolucja w podatkach zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, raportowanie schematów podatkowych. 2019.05.28 - 2019.05.28 Szczecin
VAT w transakcjach międzynarodowych 2019 (WDT, WNT, eksport, import towarów, transakcje łańcuchowe, usługi). 2019.05.28 - 2019.05.28 Poznań
Problematyka odwrotnego obciążenia w VAT na przykładach praktycznych, w interpretacjach podatkowych i wyrokach sądowych. 2019.05.28 - 2019.05.28 Warszawa
Podatek od towarów i usług - omówienie projektowanych na 2019r. nowelizacji ustawy o VAT i przepisów wykonawczych oraz wybranych zagadnień. 2019.05.29 - 2019.05.29 Łódź
Faktura VAT 2019 - ,,Pusta" faktura - jak się bronić?. Faktura z zagranicznym podatkiem – prawidłowy sposób postępowania. Zmiany obowiązujące od stycznia 2019 r. w ustawie o VAT oraz planowane nowele. 2019.05.29 - 2019.05.29 Kraków
Zrozumieć podatek VAT - kompendium wiedzy dla początkujących. 2019.05.29 - 2019.05.31 Warszawa
Podatki 2019 - VAT, CIT, PIT – nowelizacja przepisów. 2019.05.30 - 2019.05.31 Wrocław
VAT w Niemczech - inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm. 2019.05.31 - 2019.05.31 Wrocław
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym 2019 roku. 2019.06.06 - 2019.06.06 Łódź
Zrozumieć podatek VAT - kompendium wiedzy dla początkujących. 2019.06.10 - 2019.06.12 Szczecin
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym 2019 roku. 2019.06.13 - 2019.06.13 Gdańsk
Strony 12wszystkich 29

Newsletter