Można obniżyć stawkę amortyzacji nawet do zera

Można obniżyć stawkę amortyzacji nawet do zera

 

   Przepisy podatkowe zezwalają na stosowanie podwyższonych lub obniżonych stawek amortyzacyjnych albo na ich rezygnację.

 

   Na podstawie art. 16 i ust. 4 oraz ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedsiębiorcy mogą podwyższać stawki amortyzacyjne dla środków trwałych bądź rezygnować z ich stosowania począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym wprowadzono środek trwały do ewidencji. Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych środków trwałych określone w Wykazie stawek mogą być także obniżane. Ustawa nie określa do jakiej wysokości przedsiębiorca może obniżyć stawkę amortyzacyjną.

 

   Wydaje się, że nie jest również wymagane uzasadnienie dla obniżenia stawki amortyzacyjnej. Z art. 16 i ust. 3 w/w ustawy wynika, że w większym stopniu wskazane jest uzasadnienie przyczyny powodującej podwyższenie stawki amortyzacyjnej niż jej obniżenie.

 

   Zastosowanie stawki podwyższonej powoduje przyspieszenie amortyzacji środka trwałego. Zatem podwyższenie dotyczy środków trwałych wykorzystywanych w warunkach wskazujących na ich szybkie zużycie albo takich, które są poddane szybkiemu postępowi technicznemu. Organy skarbowe w swych interpretacjach popierają pogląd, że podatnicy mogą obniżać stawki amortyzacyjne do dowolnej wysokości, w tym do 0%.

 

   W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 września 2018 roku, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.417.2018.1.MBD, czytamy, „przepis ten wyraża generalną zasadę zezwalającą podatnikom na obniżanie stawek amortyzacyjnych stosowanych w odniesieniu do środków trwałych. Jednocześnie ustawodawca nie przewiduje w tym zakresie żadnych dodatkowych obostrzeń, w szczególności nie wskazuje w jakichkolwiek regulacjach obowiązujących w zakresie p.d.o.p., minimalnego poziomu stawek amortyzacyjnych, które mogłyby być zastosowane przez podatnika w przypadku ich obniżenia. W konsekwencji brak jest jakiegokolwiek limitu, do którego podatnik może obniżyć wysokość stawek amortyzacyjnych, co pozwala na dowolne ustalenie ich poziomu, przy założeniu, że będą one nie wyższe niż stawki określone w Wykazie”.

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biegły sądowy

 

Najliższe szkolenia z zakresu środków trwałych

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2019.08.21 - 2019.08.23 Gdańsk
AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2019.08.21 - 2019.08.23 Gdańsk
WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W min. w MINISTERSTWACH, URZĘDACH WOJEWÓDZKICH, AGENCJACH WYKONAWCZYCH I FUNDUSZACH CELOWYCH- OBOWIĄZKOWY MPP PRZY REMONTACH I BUDOWACH 2019.09.04 - 2019.09.04 Warszawa
WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W URZĘDACH GMIN I MIAST, W STAROSTWACH POWIATOWYCH I W URZĘDACH MARSZAŁKOWSKICH OBOWIĄZKOWY MPP PRZY REMONTACH I BUDOWACH 2019.09.05 - 2019.09.05 Warszawa
WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W SĄDACH I W PROKURATURZE OBOWIĄZKOWY MPP PRZY REMONTACH I BUDOWACH 2019.09.06 - 2019.09.06 Warszawa
WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W WOJSKU OBOWIĄZKOWY MPP PRZY REMONTACH I BUDOWACH 2019.09.11 - 2019.09.11 Warszawa
WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W URZĘDACH PRACY OBOWIĄZKOWY MPP PRZY REMONTACH I BUDOWACH 2019.09.12 - 2019.09.12 Warszawa
WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OBOWIĄZKOWY MPP PRZY REMONTACH I BUDOWACH 2019.09.13 - 2019.09.13 Warszawa
WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, PLACÓWKACH OBOWIĄZKOWY MPP PRZY REMONTACH I BUDOWACH 2019.09.17 - 2019.09.17 Warszawa
WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W ZARZĄDACH DRÓG - OBOWIĄZKOWY MPP PRZY REMONTACH I BUDOWACH 2019.09.18 - 2019.09.18 Warszawa
WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH STACJACH SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH OBOWIĄZKOWY MPP PRZY REMONTACH I BUDOWACH 2019.09.19 - 2019.09.19 Warszawa
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2019.09.19 - 2019.09.19 Szczecin
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2019.09.20 - 2019.09.20 Łódź
WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W INSPEKTORATACH WETERYNARII - OBOWIĄZKOWY MPP PRZY REMONTACH I BUDOWACH 2019.09.20 - 2019.09.20 Warszawa
Akademia środków trwałych w świetle nowego KSR nr 11, znowelizowanego KSR nr 5, nowego MSSF nr 16 oraz wprowadzonych od 2019 roku zmian w podatku dochodowym w zakresie samochodów osobowych. 2019.09.25 - 2019.10.04 Warszawa
Strony 12wszystkich 20

Newsletter