Można obniżyć stawkę amortyzacji nawet do zera

Można obniżyć stawkę amortyzacji nawet do zera

 

   Przepisy podatkowe zezwalają na stosowanie podwyższonych lub obniżonych stawek amortyzacyjnych albo na ich rezygnację.

 

   Na podstawie art. 16 i ust. 4 oraz ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedsiębiorcy mogą podwyższać stawki amortyzacyjne dla środków trwałych bądź rezygnować z ich stosowania począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym wprowadzono środek trwały do ewidencji. Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych środków trwałych określone w Wykazie stawek mogą być także obniżane. Ustawa nie określa do jakiej wysokości przedsiębiorca może obniżyć stawkę amortyzacyjną.

 

   Wydaje się, że nie jest również wymagane uzasadnienie dla obniżenia stawki amortyzacyjnej. Z art. 16 i ust. 3 w/w ustawy wynika, że w większym stopniu wskazane jest uzasadnienie przyczyny powodującej podwyższenie stawki amortyzacyjnej niż jej obniżenie.

 

   Zastosowanie stawki podwyższonej powoduje przyspieszenie amortyzacji środka trwałego. Zatem podwyższenie dotyczy środków trwałych wykorzystywanych w warunkach wskazujących na ich szybkie zużycie albo takich, które są poddane szybkiemu postępowi technicznemu. Organy skarbowe w swych interpretacjach popierają pogląd, że podatnicy mogą obniżać stawki amortyzacyjne do dowolnej wysokości, w tym do 0%.

 

   W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 września 2018 roku, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.417.2018.1.MBD, czytamy, „przepis ten wyraża generalną zasadę zezwalającą podatnikom na obniżanie stawek amortyzacyjnych stosowanych w odniesieniu do środków trwałych. Jednocześnie ustawodawca nie przewiduje w tym zakresie żadnych dodatkowych obostrzeń, w szczególności nie wskazuje w jakichkolwiek regulacjach obowiązujących w zakresie p.d.o.p., minimalnego poziomu stawek amortyzacyjnych, które mogłyby być zastosowane przez podatnika w przypadku ich obniżenia. W konsekwencji brak jest jakiegokolwiek limitu, do którego podatnik może obniżyć wysokość stawek amortyzacyjnych, co pozwala na dowolne ustalenie ich poziomu, przy założeniu, że będą one nie wyższe niż stawki określone w Wykazie”.

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biegły sądowy

 

Najliższe szkolenia z zakresu środków trwałych

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.06.25 - 2019.06.25 Kraków
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.06.26 - 2019.06.26 Katowice
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2019.06.27 - 2019.06.28 Poznań
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.06.27 - 2019.06.27 Wrocław
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2019.06.27 - 2019.06.28 Kraków
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.06.28 - 2019.06.28 Poznań
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2019.07.11 - 2019.07.11 Łódź
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2019.07.12 - 2019.07.12 Rzeszów
Środki trwałe w jednostkach i samorządowych zakładach budżetowych 2019.07.18 - 2019.07.18 Katowice
AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2019.08.21 - 2019.08.23 Gdańsk
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2019.08.21 - 2019.08.23 Gdańsk
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W min. w MINISTERSTWACH, URZĘDACH WOJEWÓDZKICH, AGENCJACH WYKONAWCZYCH I FUNDUSZACH CELOWYCH 2019.09.04 - 2019.09.04 Warszawa
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W URZĘDACH GMIN I MIAST, W STAROSTWACH POWIATOWYCH I W URZĘDACH MARSZAŁKOWSKICH 2019.09.05 - 2019.09.05 Warszawa
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W SĄDACH I W PROKURATURZE 2019.09.06 - 2019.09.06 Warszawa
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W WOJSKU 2019.09.11 - 2019.09.11 Warszawa
Strony 12wszystkich 23

Newsletter