Kiedy można wystawić duplikat faktury?

Zgodnie z art. 106l ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę, która zawiera takie same dane jak pierwotny dokument. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia. Duplikat jest ponownie wystawioną na wniosek nabywcy fakturą, która ma moc prawną równą fakturze pierwotnej, co umożliwia również m.in. odliczenie podatku naliczonego na takich samych zasadach jak otrzymanie faktury pierwotnej.

 

Na wniosek uprawnionego podmiotu wystawca faktury (podatnik lub upoważniona przez niego osoba trzecia, nabywca, organ egzekucyjny albo komornik) ma bezwzględny obowiązek wystawić duplikat faktury i nie ma prawa odmówić wystawienia takiego duplikatu. Jak wynika wprost z brzmienia art. 106l ust. 1 ustawy o VAT, duplikat faktury dotyczy wyłącznie sytuacji, gry pierwotna faktura zaginie lub ulegnie zniszczeniu. Nie jest więc dopuszczalne występowanie z takim wnioskiem w sytuacji, gdy faktura jest w posiadaniu danego podmiotu. Należy podkreślić, że o ponowne wystawienie faktury można się zwracać wielokrotnie. Ustawodawca nie przewidział formy w jakiej należy się zwrócić o wystawienie duplikatu faktury, należy więc uznać iż żądanie takie może zostać złożone w każdej formie, jednakże w przypadku ewentualnego sporu, jedynie forma pisemna faktycznie potwierdzi złożenie żądania.

 

Duplikaty faktur wystawia się zgodnie z danymi zawartymi w fakturze pierwotnej, natomiast dodatkowo dokument ten powinien obowiązkowo zawierać dwie informacje, wyraz „duplikat” oraz datę wystawienia tegoż duplikatu. Przepisy ustawy o VAT nie uzależniają aby duplikat faktury miał być wystawiony w takiej samej formie jak faktura pierwotna, przykładowo jeżeli faktura pierwotna wystawiona została w formie elektronicznej, duplikat do tak wystawionej faktury może zostać wystawiony również w formie papierowej.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

 

Polecamy warsztaty

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
FAKTURY VAT 2020 - z uwzględnieniem zmian dotyczących wystawiania faktur VAT przy obowiązkowym split payment. 2019.09.17 - 2019.09.17 Rzeszów
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.09.19 - 2019.09.19 Wrocław
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.09.19 - 2019.09.19 Gdańsk
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.09.19 - 2019.09.19 Lublin
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.09.20 - 2019.09.20 Katowice
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.09.20 - 2019.09.20 Warszawa
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.09.20 - 2019.09.20 Opole
FAKTURY VAT 2020 - z uwzględnieniem zmian dotyczących wystawiania faktur VAT przy obowiązkowym split payment. 2019.09.23 - 2019.09.23 Warszawa
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.09.25 - 2019.09.25 Toruń
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.09.26 - 2019.09.26 Olsztyn
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.09.26 - 2019.09.26 Zielona Góra
Obowiązkowy Split payment. Rejestry VAT - biała lista podatników. Nowa matryca stawek PKWiU. Jak bardzo od 1 listopada 2019 roku zmienią się przepisy i przelewy za faktury? 2019.09.26 - 2019.09.26 Poznań
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.09.27 - 2019.09.27 Gdańsk
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.09.30 - 2019.09.30 Łódź
FAKTURY VAT 2020 - z uwzględnieniem zmian dotyczących wystawiania faktur VAT przy obowiązkowym split payment. 2019.09.30 - 2019.09.30 Poznań
Strony 12wszystkich 30

 

Newsletter