Strata to sposób na obniżenie podatku

Podatnik, który poniósł stratę podatkową w 2019 r., może rozliczyć ją jednorazowo w zeznaniu rocznym złożonym w 2020 roku.

 

W 2019 roku zmieniły się zasady rozliczania straty podatkowej. Zgodnie z art.9 ust.3 pkt 1 i pkt 2 ustawy o CIT o wysokość straty z danego źródła przychodów poniesionej w roku podatkowym podatnik ma prawo:

  • obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
  • obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

 

Prezentowany przepis oznacza, że podatnik ma do wyboru dwie możliwości, albo odliczenie straty z tego samego źródła przychodów w kolejnych pięciu latach podatkowych do wysokości maksymalnie 50% tej straty w każdym roku, albo ma prawo odliczyć stratę od dochodu z tego samego źródła jednorazowo w wybranym roku podatkowym w najbliższym pięcioletnim okresie ale nie więcej jak 5000 000 zł.

 

Powyżej wymienionego limitu nieodliczona kwota straty podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym, że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

 

Omawiane sposoby odliczeń straty podatkowej mają zastosowanie do strat powstałych w roku podatkowym począwszy od 01 stycznia 2019 r. W sytuacji osiągnięcia przez podatnika straty podatkowej w latach wcześniejszych, jeszcze przed 2019 rokiem, strata jest rozliczana według przepisów obowiązujących do 2018 roku. Oznacza to, że podatnicy mogą obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

 

Stosownie do art.9 ust.3a w/w ustawy wskazane zasady rozliczenia straty nie mają zastosowania do strat powstałych z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, odpłatnego zbycia walut wirtualnych, z niezrealizowanych zysków, ze źródeł przychodów wolnych od podatku.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Polecamy najbliższe szkolenia dotyczące podatku CIT

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Podatki 2020 - VAT, CIT , PIT - kompendium zmian 2020.04.27 - 2020.04.28 Poznań
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – zmiany 2020 r. 2020.04.29 - 2020.04.29 Warszawa
Przegląd aktualnych wybranych regulacji podatkowych 2020 - CIT, PIT, VAT. 2020.06.02 - 2020.06.05 Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś

Newsletter