Czasami od kary umownej trzeba naliczyć VAT

Jeżeli kara umowna stanowi zapłatę za usługę lub towar podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

Według zasady ogólnej wynikającej z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Zgodnie z art. 8 ust.1 powołanej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (…).

 

Należy podkreślić, że czynność podlega opodatkowaniu, jeżeli dokonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Ponadto związek między zapłatą a świadczeniem (dostawą) musi być na tyle wyraźny, że płatność ewidentnie następuje w zamian za świadczenie usługi lub dostawę towaru.

 

Generalnie kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a istotą odszkodowań nie jest płatność za usługę lub dostawę lecz rekompensata za szkodę. Zapłata takiej kary nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie ma charakteru ekwiwalentnego i nie jest związana z żadnym świadczeniem w zamian za wynagrodzenie.

 

Inaczej przedstawia się sytuacja kiedy karą regulowana jest zapłata kwoty wynikającej z zawartej między stronami umowy za wykonane usługi lub dostawę towarów. Wówczas kara stanowi element wynagrodzenia i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Stanowisko takie potwierdzone zostało w interpretacji organu skarbowego.

 

Pismo z dnia 21 grudnia 2018 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDIL1-3.4012.665.2018.1.JN  -  "w przedmiotowej sprawie nałożenie kary umownej stanowić będzie rekompensatę finansową dla Spółki, jako strony dotkniętej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy i nie wiąże się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego. Kary umowne pełniące funkcję odszkodowawczą (rekompensacyjną) za poniesione straty, nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy, tym samym nie podlegają opodatkowaniu. Jak wynika z przepisów regulujących zasadność i prawidłowość wystawiania faktur, fakturę VAT wystawia się w celu udokumentowania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji należy przyjąć, iż czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dokumentuje się innymi dokumentami, np. notami księgowymi lub innymi dowodami księgowymi zewnętrznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)”.

 

Lidia Rubińska Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Najbliższe szkolenia VAT

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
TRANSMISJA ONLINE.VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) – zmiany od 2020 r 2020.10.30 - 2020.10.30Transmisja ONLINE
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, VAT I OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2020 2020.11.03 - 2020.11.03Transmisja ONLINE
KODY „GTU” I OZNACZENIA LITEROWE W NOWEJ EWIDENCJI VAT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2020.11.05 - 2020.11.05Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.11.09 - 2020.11.09Transmisja ONLINE
KODY „GTU” I OZNACZENIA LITEROWE W NOWEJ EWIDENCJI VAT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2020.11.12 - 2020.11.12Transmisja ONLINE
ZASADY KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ – likwidacja VAT, księgowanie funduszu alimentacyjnego, programu 500plus, świadczeń rodzinnych, świadczeń nienależnych i umorzonych składek ZUS 2020.11.16 - 2020.11.16Transmisja ONLINE
Podatki 2020/2021 - VAT, CIT, PIT oraz podatkowe zamknięcie roku. 2020.11.17 - 2020.11.20Kołobrzeg
Transmisja online. Nowy JPK, pakiet SLIM VAT (zmiany na 2021 r.), transakcje unijne w 2020 r., matryca stawek VAT, zmiany w białej liście, kasy wirtualne i online oraz paragony w formie elektronicznej. 2020.11.18 - 2020.11.18Transmisja ONLINE
Transmisja online. Zmiany VAT w drugiej połowie 2020 r. (biała lista, matryca stawek VAT, obrót międzynarodowy - Quick Fixes, nowy JPK VAT) 2020.11.18 - 2020.11.18Transmisja ONLINE
Księgowe i podatkowe (VAT) zamknięcie roku 2020 w jednostkach sektora finansów publicznych 2020.11.18 - 2020.11.19Transmisja ONLINE
Zamiany w VAT w budżecie (w tym nowy JPK_VAT) z uwzględnieniem COVID-19 2020.11.18 - 2020.11.18Transmisja ONLINE
Transmisja online. Nowy sposób prowadzenia ewidencji VAT Nowy plik JPK (zasady, kody i symbole) – konsolidacja z deklaracją podatkową. Relacja paragon oraz faktura 2020.11.19 - 2020.11.19Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE.VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) – zmiany od 2020 r 2020.11.20 - 2020.11.20Transmisja ONLINE
Transmisja online. Podatek od towarów i usług uchwalone i wprowadzone zmiany jakie miały wpływ na rozliczenia podatku VAT w 2020 r. 2020.11.20 - 2020.11.20Transmisja ONLINE
Transmisja online. SLIM VAT – uproszczenia w podatku od towarów i usług od 2021 roku. 2020.11.24 - 2020.11.24Transmisja ONLINE
Strony 12wszystkich 20

Newsletter