Nie jesteś podatnikiem VAT ale odliczysz VAT naliczony

Według TSUE prawo do odliczenia podatku nie zależy od rejestracji w urzędzie skarbowym.

 

Fiskus zgadza się na odliczenie podatku VAT przed rejestracją pod warunkiem, że przedsiębiorca zachowywał się tak jakby wcześniej figurował w rejestrze czynnych podatników VAT, a więc prowadził rejestr zakupów i sprzedaży VAT, składał deklaracje VAT i pliki JPK. Takie zachowanie przedsiębiorcy jest dla skarbówki wskazówką, że podatnik zamierzał być czynnym podatnikiem VAT i po dopełnieniu formalności w urzędzie skarbowym ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją.

 

Proces rejestracji firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym nie oznacza jeszcze, że podatnik automatycznie otrzymuje status podatnika VAT.  W tym celu należy złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. W zgłoszeniu należy wskazać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej i miesiąc złożenia pierwszej deklaracji podatkowej. Zatem aby podatnik mógł odliczyć podatek VAT z wcześniejszych faktur, jeszcze przed rejestracją powinien w ocenie fiskusa wskazać na druku VAT-R datę faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej i pierwszego miesiąca składania deklaracji VAT. Zdaniem skarbówki dopiero w momencie złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w urzędzie skarbowym podatnik spełni warunek formalny i ma prawo odliczać podatek naliczony.

 

Pogląd fiskusa nie jest akceptowany w wyrokach TSUE. Trybunał uznał, że prawo do odliczenia podatku naliczonego nie zależy od formalnego uznania statusu podatnika VAT przez organy skarbowe lecz od faktycznego  prowadzenia działalności gospodarczej i dokonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

 

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 października 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.587.2020.1.KS  - „realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia podatku, jednakże aby skutecznie zrealizować powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć, najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa - wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako czynnego podatnika. Dopiero fakt usunięcia negatywnej przesłanki, poprzez złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (ze wskazaniem okresu rozliczeniowego, za który Wnioskodawca złożył pierwszą deklarację podatkową tj. marzec 2020 r.) spowodował możliwość realizacji przez Wnioskodawcę przysługującego Spółce prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego. A zatem, wnioskodawca ma prawo wykazania podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione zakupy w deklaracjach VAT-7, w terminach przewidzianych prawem. Przy czym należy podkreślić, że terminem odliczenia podatku naliczonego jest okres powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do nabytych towarów i usług”.

 

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-400/98 Trybunał stwierdził, iż „ prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z dokonaniem inwestycji nie jest uzależnione od dokonania wcześniejszej rejestracji dla celów podatku VAT”.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Polecamy najbliższe szkolenia podatkowe

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
Reklama i reprezentacja bez tajemnic – czyli kompleksowo o skutkach podatkowych (CIT,PIT,VAT) wszystkich działań służących promocji naszej firmy. Transmisja online. 2021.07.26 - 2021.07.26Transmisja ONLINE
Ceny transferowe od podstaw - zasady ogólne i zmiany w 2021 roku. TRANSMISJA ONLINE 2021.07.26 - 2021.07.27Transmisja ONLINE
Nowelizacja JPK VAT i pakiet e-commerce już od 1 lipca 2021 i kolejne planowane zmiany w VAT. Transmisja online 2021.07.27 - 2021.07.27Transmisja ONLINE
Zmiany VAT 2021 (SLIM VAT, MPP, JPK, e-Commerce, e-Faktura). Transmisja online. 2021.07.27 - 2021.07.27Transmisja ONLINE
Nowy Plik JPK_VAT – kolejne zmiany zasad ewidencjonowania. Jak prawidłowo raportować od lipca 2021 roku? Transmisja online. 2021.07.30 - 2021.07.30Transmisja ONLINE
VAT w obrocie międzynarodowym – zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT 2 oraz pakietu e-Commerce. Transmisja online 2021.08.02 - 2021.08.02Transmisja ONLINE
Nowelizacja JPK VAT od 1 lipca 2021 roku. Transmisja online. 2021.08.03 - 2021.08.03Transmisja ONLINE
JPK VAT - jakie zmiany weszły w życie od 1 lipca 2021 roku? SLIM VAT 2 – kolejny pakiet uproszczeń – zmiany VAT od 1 października 2021 r.. Transmisja online. 2021.08.09 - 2021.08.09Transmisja ONLINE
Podatek VAT w 2021 r. – zmiany w JPK, ujmowanie korekt w 2021 r., korekty WNT i importu usług po wyroku TSUE , pakiet SLIM VAT 2, e-faktury. Transmisja online. 2021.08.11 - 2021.08.11Transmisja ONLINE
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2021 r. 2021.08.16 - 2021.08.16Transmisja ONLINE
Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 31 lipca 2021 r.oku – każde biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana . Transmisja online. 2021.08.17 - 2021.08.17Transmisja ONLINE
Nowelizacja JPK VAT i pakiet e-commerce - od 1 lipca 2021 i kolejne planowane zmiany w VAT. Transmisja online 2021.08.20 - 2021.08.20Transmisja ONLINE
Strony 12wszystkich 22

Newsletter