Potrzebna dokumentacja lokalna dla transakcji z zagranicznym zakładem

Podatnik, który dokonuje z zagranicznym zakładem transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, o wartości przekraczającej w roku obrotowym wysokość progów dokumentacyjnych, musi przygotować lokalną dokumentację cen transferowych.

 

Podmiotami powiązanymi, zgodnie z przepisami o cenach transferowych, są m.in. podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółka kapitałowa wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład. Z kolei z definicji transakcji kontrolowanej wynika, że chodzi w tym przypadku o identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań. Z przepisów tych wyraźnie wynika zatem, że podatnik, który dokonuje transakcji z zagranicznym zakładem ma obowiązek sporządzenia dla nich dokumentacji lokalnej, w każdym przypadku, gdy przekroczone zostaną tzw. progi dokumentacyjne.

 

Przypomnijmy, że progi dokumentacyjne są̨ ustalane odrębnie dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji, a także odrębnie dla strony kosztowej i przychodowej. Przy czym, wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, jest ustalana bez względu na liczbę̨ dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.

 

Przygotowana dla transakcji z zagranicznym zakładem dokumentacja lokalna nie różni się niczym od takiej samej dokumentacji sporządzanej dla transakcji z innymi kategoriami podmiotów powiązanych. Musi zatem zawierać opis podatnika, opis transakcji, analizę cen transferowych oraz informacje finansowe ze sprawozdania. Konieczne jest przygotowanie tzw. analizy porównawczej. W przypadku transakcji zawieranych z zagranicznym zakładem należy także pamiętać o weryfikacji, czy odpowiednia część zysku została do niego alokowana. Alokacja taka powinna zostać przeprowadzona na podstawie analizy pełnionych funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonego ryzyka odpowiednio przez podatnika jak i zagraniczny zakład.

 

Joanna Pasymowska, Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Polecamy najbliższe szkolenia online dotyczące cen transferowych

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
Transmisja online. Ceny transferowe 2020 - rewolucyjne zmiany. Kurs specjalisty w zakresie dokumentacji podatkowej. Warsztaty praktyczne. 2020.11.30 - 2020.12.08Transmisja ONLINE
Transmisja online. Ceny transferowe 2020. Warsztaty praktyczne. Rewolucja w obowiązkach informacyjnych w zakresie cen transferowych 2020 (TP-R) 2020.12.14 - 2020.12.15Transmisja ONLINE

 

informacje

 

Jak wyglądają nasze szkolenie i kusy dotyczące cen transferowych w wersji online?

 

Newsletter