Wykładowcy

Wszystkie szkolenia Działu Doskonalenia Zawodowego - BDO Academy prowadzone są przez praktyków - ekspertów BDO - wybitnych specjalistów posiadających duże doświadczenie zawodowe, autorów wielu książek, publikacji i opracowań. Na co dzień pracujących z największymi firmami z Polski.

 

Praktyk w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Finansów i Rachunkowości). Specjalista z zakresu analizy finansowej, sprawozdawczości finansowej, współczesnych koncepcji rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów,…
Prezes Zarządu BDO, partner zarządzający. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, Danish State Authorized Public Accountant, biegły rewident. Ukończył Copenhagen Business School, M.Sc. (Econ.). Członek rady nadzorczej Polskiej Fundacji Promocji…
Doradca podatkowy, prawnik. Członek Państwowej Komisji ds Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik…
Biegły rewident,  posiada 17 letnie doświadczenie w zawodzie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie fuzji i przejęć kapitałowych, Client Serwis Partner, Członek Zarządu BDO, gdzie kieruje pracami Komitetu Standardów Rachunkowości. W…
Doradca podatkowy.Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich…
Ekspert w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych (polskie standardy rachunkowości, MSSF, konsolidacja) firm z różnych branż (w szczególności podmioty produkcyjne, usługowe…
Biegły rewident z 18-letnim doświadczeniem w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w tym również spółek giełdowych i…
Doradca podatkowy specjalizujący się w tematyce cen transferowych. Ekspertka z kilkunastoletnim doświadczeniem rynkowym, zdobywanym także jako Dyrektor Departamentu Cen Transferowych w jednej z wiodących polskich firm doradztwa podatkowego. Wspiera kluczowych…
adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego.  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywał pracując w Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się…
doradca podatkowy - Partner w Spółce Taxa Group we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych oraz Ordynacji podatkowej. Wcześniej pracownik jednego z Urzędów Skarbowych we Wrocławiu, a następnie międzynarodowych…
Ekspert w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego. Stypendysta DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Biegły rewident z kilkunastoletnim…
Adwokat, Doradca Podatkowy. Edukacja: Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Doświadczenie zawodowe: Pracował…
Audytor i konsultant dysponujący kilkunastoletnią praktyką zawodową. Posiada rozległe doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Brał udział w licznych…
Manager, Doradca Podatkowy w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu Od 2012 r. kieruje praktyką doradztwa podatkowego BDO w Poznaniu. Odpowiedzialny za bieżący i bezpośredni kontakt organizacyjny i merytoryczny…
Specjalista z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Wykładowca controllingu, i finansów przedsiębiorstw - studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim, pracownik Katedry Rachunkowości tej uczelni. Członek komisji w…
Radca Prawny, doradca podatkowy, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Doświadczony oskarżyciel skarbowy (były pracownik organów administracji skarbowej), oraz były…
prawnik, doradca podatkowy, doktorant. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych blisko 1000 szkoleń otwartych i…
Departament Podatków Pośrednich w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego. Prawnik, doradca podatkowy. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z Podatkiem od towarów i usług. Doświadczony szkoleniowiec, którego…
ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, ceniony wykładowca od wielu lat współpracujący z Polexpert. Autor wielu komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Był trenerem w…
Ukończyła handel międzynarodowy na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w międzynarodowych firmach doradczo-audytorskich. Specjalizuje się w podatku VAT, podatku dochodowym od osób prawnych, przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa…
Newsletter