Skip to main content

E-LEARNING. Sprawozdanie finansowe jednostki w przykładach - ujęcie księgowe (sesja 6)

Termin: Bezterminowo
Cena: 400.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom informacji na temat ujęcia księgowego sprawozdań finansowych jednostki w przykładach.

Zapraszamy również do zapoznania się z pełną wersją kursu, po realizacji którego mogą Państwo otrzymać zaświadczenie na druku MEN - w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu: Główny Księgowy - kod zawodu: 121101 : PEŁNA WERSJA KURSU - KLIKNIJ TUTAJ
       


  

Szkolenie jest częścią kursu e-learning: Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych. Jeśli interesuje Państwa dostęp do pełnej wersji kursu, zapraszamy do kontaktu lub zapisu przez stronę internetową: LINK.

I. Sprawozdanie finansowe jednostki w przykładach
     1. Podstawa prawna i ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego
     2. Inwentaryzacja składników bilansowych na dzień bilansowy
     3. Układ i zawartość bilansu
     4. Porównawczy oraz kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat  
     5. Rachunek przepływów pieniężnych
          -  środki pieniężne i ich ekwiwalenty
          -  rodzaje działalności
          -  metody sporządzania sprawozdania
          - zawartość poszczególnych pozycji przy metodzie bezpośredniej oraz pośredniej             
      6. Pozostałe części sprawozdania finansowego
      7. E-sprawozdanie – zasady sporządzania sprawozdania w wersji elektronicznej
      8. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości
      9. Zmiana polityki rachunkowości oraz wielkości szacunkowych, zdarzenia po dacie bilansu oraz błędy lat ubiegłychElżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhouseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Aby wykupić dostęp do kursu, należy wypełnić formularz rejestracji. Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia, przekazujemy fakturę proforma w celu uiszczenia opłaty za szkolenie. W odpowiedzi na maila z proformą, prosimy o przesłanie potwierdzenia płatności. Następie uczestnik otrzymuje dostęp do platformy e-learning, na której dostępny jest kurs. Dostęp do materiału jest Państwu przekazywany na okres 6 miesięcy.

CENA KURSU W FORMIE E-LEARNING: 400 zł/os.

CENA OBEJMUJE:

  •  dostęp do nagranego materiału filmowego
  •  materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (dostępne na platformie),
  • Certyfikat BDO - na życzenie

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
Bezterminowo Transmisja ONLINE 4726024 Do ustalenia

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

E-LEARNING. Sprawozdanie finansowe jednostki w przykładach - ujęcie księgowe (sesja 6)

Termin: Bezterminowo
Cena: Do ustalenia
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom informacji na temat ujęcia księgowego sprawozdań finansowych jednostki w przykładach.

Zapraszamy również do zapoznania się z pełną wersją kursu, po realizacji którego mogą Państwo otrzymać zaświadczenie na druku MEN - w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu: Główny Księgowy - kod zawodu: 121101 : PEŁNA WERSJA KURSU - KLIKNIJ TUTAJ
       


  Program

Szkolenie jest częścią kursu e-learning: Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych. Jeśli interesuje Państwa dostęp do pełnej wersji kursu, zapraszamy do kontaktu lub zapisu przez stronę internetową: LINK.

I. Sprawozdanie finansowe jednostki w przykładach
     1. Podstawa prawna i ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego
     2. Inwentaryzacja składników bilansowych na dzień bilansowy
     3. Układ i zawartość bilansu
     4. Porównawczy oraz kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat  
     5. Rachunek przepływów pieniężnych
          -  środki pieniężne i ich ekwiwalenty
          -  rodzaje działalności
          -  metody sporządzania sprawozdania
          - zawartość poszczególnych pozycji przy metodzie bezpośredniej oraz pośredniej             
      6. Pozostałe części sprawozdania finansowego
      7. E-sprawozdanie – zasady sporządzania sprawozdania w wersji elektronicznej
      8. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości
      9. Zmiana polityki rachunkowości oraz wielkości szacunkowych, zdarzenia po dacie bilansu oraz błędy lat ubiegłychProwadzący

Elżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhouseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.Informacje dodatkoweINFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Aby wykupić dostęp do kursu, należy wypełnić formularz rejestracji. Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia, przekazujemy fakturę proforma w celu uiszczenia opłaty za szkolenie. W odpowiedzi na maila z proformą, prosimy o przesłanie potwierdzenia płatności. Następie uczestnik otrzymuje dostęp do platformy e-learning, na której dostępny jest kurs. Dostęp do materiału jest Państwu przekazywany na okres 6 miesięcy.

CENA KURSU W FORMIE E-LEARNING: 400 zł/os.

CENA OBEJMUJE:

  •  dostęp do nagranego materiału filmowego
  •  materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (dostępne na platformie),
  • Certyfikat BDO - na życzenie