Skip to main content

E-LEARNING. Ujęcie księgowe: wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, rachunek zysków i strat oraz podatek dochodowy odroczony (sesja 4 i 5)

Termin: Bezterminowo
Cena: 600.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom informacji na temat ujęcia księgowego wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników, rachunku zysków i strat oraz podatku dochodowego odroczonego.

Zapraszamy również do zapoznania się z pełną wersją kursu, po realizacji którego mogą Państwo otrzymać zaświadczenie na druku MEN - w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu: Główny Księgowy - kod zawodu: 121101 : PEŁNA WERSJA KURSU - KLIKNIJ TUTAJ
       


  

Szkolenie jest częścią kursu e-learning: Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych. Jeśli interesuje Państwa dostęp do pełnej wersji kursu, zapraszamy do kontaktu lub zapisu przez stronę internetową: LINK.

I.  Wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników      
       1.  Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
       2.  Potrącenia oraz obciążenia dotyczące wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP  i  FGŚP oraz wpłaty na rzecz  PFRON)
        3.  Rozrachunki dotyczące podróży służbowych
        4.  Zasady tworzenia oraz wykorzystania środków Zakładowego
             Funduszu Świadczeń Socjalnych
 II.  Rachunek zysków i strat – koszty operacyjne i ich rozliczenie                                                        
         1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
         2. Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów
         3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
         4. Tworzenie rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych biernych, w tym rezerw na świadczenia pracownicze
         5. Kalkulacja kosztu wytworzenia produktu
III. Rachunek zysków i strat – cd.
        1. Koszt własny sprzedanych produktów
        2. Obroty wewnętrzne
        3. Zmiana stanu produktów
        4. Przychody podstawowej działalności operacyjnej
        5. Przychody i koszty podatkowe
 IV. Podatek dochodowy odroczony
        1. Podatkowa wartość aktywów i pasywów
        2. Naliczanie oraz rozliczanie aktywów z tytułu podatku odroczonego
        3. Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na podatek dochodowy
        4. Prezentacja podatku dochodowego odroczonego w sprawozdaniu finansowymElżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhouseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Aby wykupić dostęp do kursu, należy wypełnić formularz rejestracji. Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia, przekazujemy fakturę proforma w celu uiszczenia opłaty za szkolenie. W odpowiedzi na maila z proformą, prosimy o przesłanie potwierdzenia płatności. Następie uczestnik otrzymuje dostęp do platformy e-learning, na której dostępny jest kurs. Dostęp do materiału jest Państwu przekazywany na okres 6 miesięcy.

CENA KURSU W FORMIE E-LEARNING: 600 zł/os.

CENA OBEJMUJE:

  •  dostęp do nagranego materiału filmowego
  •  materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (dostępne na platformie),
  • Certyfikat BDO - na życzenie

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
Bezterminowo Transmisja ONLINE 4725924 Do ustalenia

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

E-LEARNING. Ujęcie księgowe: wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, rachunek zysków i strat oraz podatek dochodowy odroczony (sesja 4 i 5)

Termin: Bezterminowo
Cena: Do ustalenia
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom informacji na temat ujęcia księgowego wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników, rachunku zysków i strat oraz podatku dochodowego odroczonego.

Zapraszamy również do zapoznania się z pełną wersją kursu, po realizacji którego mogą Państwo otrzymać zaświadczenie na druku MEN - w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu: Główny Księgowy - kod zawodu: 121101 : PEŁNA WERSJA KURSU - KLIKNIJ TUTAJ
       


  Program

Szkolenie jest częścią kursu e-learning: Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych. Jeśli interesuje Państwa dostęp do pełnej wersji kursu, zapraszamy do kontaktu lub zapisu przez stronę internetową: LINK.

I.  Wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników      
       1.  Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
       2.  Potrącenia oraz obciążenia dotyczące wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP  i  FGŚP oraz wpłaty na rzecz  PFRON)
        3.  Rozrachunki dotyczące podróży służbowych
        4.  Zasady tworzenia oraz wykorzystania środków Zakładowego
             Funduszu Świadczeń Socjalnych
 II.  Rachunek zysków i strat – koszty operacyjne i ich rozliczenie                                                        
         1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
         2. Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów
         3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
         4. Tworzenie rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych biernych, w tym rezerw na świadczenia pracownicze
         5. Kalkulacja kosztu wytworzenia produktu
III. Rachunek zysków i strat – cd.
        1. Koszt własny sprzedanych produktów
        2. Obroty wewnętrzne
        3. Zmiana stanu produktów
        4. Przychody podstawowej działalności operacyjnej
        5. Przychody i koszty podatkowe
 IV. Podatek dochodowy odroczony
        1. Podatkowa wartość aktywów i pasywów
        2. Naliczanie oraz rozliczanie aktywów z tytułu podatku odroczonego
        3. Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na podatek dochodowy
        4. Prezentacja podatku dochodowego odroczonego w sprawozdaniu finansowymProwadzący

Elżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhouseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.Informacje dodatkoweINFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Aby wykupić dostęp do kursu, należy wypełnić formularz rejestracji. Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia, przekazujemy fakturę proforma w celu uiszczenia opłaty za szkolenie. W odpowiedzi na maila z proformą, prosimy o przesłanie potwierdzenia płatności. Następie uczestnik otrzymuje dostęp do platformy e-learning, na której dostępny jest kurs. Dostęp do materiału jest Państwu przekazywany na okres 6 miesięcy.

CENA KURSU W FORMIE E-LEARNING: 600 zł/os.

CENA OBEJMUJE:

  •  dostęp do nagranego materiału filmowego
  •  materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (dostępne na platformie),
  • Certyfikat BDO - na życzenie