Skip to main content

Asertywna komunikacyjna (szkolenie na zamówienie)

Cel szkolenia

Rozwój wiedzy

 • Poznanie stylów komunikowania się w zespole
 • Poznanie metod radzenia sobie z trudnymi komunikacyjnie sytuacjami w zespole
 • Poznanie roli i wpływu zachowań asertywnych na współpracę w zespole
 • Poznanie technik przekazywania informacji zwrotnej i krytyki konstruktywnej
 • Poznanie technik radzenia sobie ze stresem

Doskonalenie praktycznych umiejętności

 • Umiejętność asertywnego komunikowania i budowania relacji
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji adekwatnych do sytuacji
 • Rozwijanie umiejętności interpretowania zdarzeń tak, aby nie zmniejszały one naszej skuteczności zespołowej
 • Nauka przyjmowania informacji zwrotnej, jako bodziec do rozwoju (bez blokowania się, koncentracji na negatywnych stronach itd.)
 • Nauka słuchania bez wydawania sądów, umiejętność dziękowania za sugestie, reagowania z wyprzedzeniem
 • Nauka opanowywania stresu w trudnych sytuacjach

Rozwój świadomości i budowanie postaw

 • Świadomość własnych zachowań i postępowania w sytuacjach zawodowych
 • Zrozumienie, jak nasza emocjonalność wpływa na odczuwanie konfliktu – zmiana świadomości i postawy w tym zakresie
 • Zmiana nieskutecznych sposobów komunikowania
 • Stworzenie własnego, asertywnego stylu komunikacji w zespole
 • Zbudowanie postawy „stanowczo i bez lęku”

1. Różnice w sposobie porozumiewania się i bariery w komunikacji (moduł poświęcony różnicom w sposobie komunikowania się ludzi)

 • Elementy procesu komunikacji
 • Style komunikowania się
 • Co wpływa, na jakość komunikacji między ludźmi
 • Intencja a interpretacja
 • Język faktów a interpretacja
 • Różnice w sposobie komunikowania się (emocje / logika; tempo wypowiedzi; efekt płci, itp.)
 • Bariery komunikacyjne
 • Celowość działań komunikacyjnych, cel świadomy i cel nieświadomy 
 • Jaki mam styl komunikacji, autodiagnoza
 • Co wynika z mojego stylu komunikowania się – szanse i zagrożenia

Praktyczne korzyści dla uczestników

 • będą radzić sobie z przyczynami przekłamań na linii intencja nadawcy a interpretacja odbiorcy
 • poznają przyczyny nieporozumień i błędnych interpretacji słów rozmówców

2. Mini warsztat moderacyjny (moduł poświęcony problemom i trudnościom w komunikacji)

 • Identyfikowanie problemów i trudności
 • Analiza zdefiniowanych problemów i podział na obszary merytoryczne
 • Poszukiwanie rozwiązań na określone wcześniej problemy
 • Prezentacja rozwiązań i pomysłów na forum całej grupy

Praktyczne korzyści dla uczestników

 • zdiagnozują problemy, jakie napotykają w komunikacji
 • usystematyzują problemy oraz wypracują ich rozwiązania

3. Skuteczne porozumiewanie się – główne zasady (moduł poświęcony głównie poznaniu możliwości wpływania na atmosferę poprzez używanie odpowiednich technik werbalnego wpływu: język perswazji, sposób prezentowania informacji, argumentacja)

 • Język korzyści a język problemów
 • Eliminacja języka egocentrycznego
 • Perswazja poprzez słowo
 • Techniki zmiany minusów na plusy
 • Język wizji i kreowania potrzeb
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź
 • Skuteczna argumentacja
 • Budowanie właściwego wizerunku poprzez celowy dobór słów
 • Budowanie wiarygodności słowem

Praktyczne korzyści dla uczestników

 • nauczą się budować skuteczne, przekonujące argumenty 
 • nauczą się wpływać na odbiór składanych propozycji, argumentów oraz wypowiedzi poprzez odpowiednie używanie słów i kolejności podawania informacji
 • będą świadomie dobierali odpowiednie słowa do swojej wypowiedzi – zgodnie z celem, jaki zamierzają osiągnąć
 • będą potrafili budować odpowiednie wizje, kreować potrzeby
 • nauczą się budować wizerunek pewnego i wiarygodnego pracownika

4. Komunikacja asertywna w sytuacjach trudnych  (moduł poświęcony ćwiczeniu umiejętności asertywności w czasie komunikacji w sytuacjach mogących rodzić napięcie)

 • Komunikacja asertywna i warunki niezbędne w jej zastosowaniu;
 • Modelowanie postawy asertywnej;
 • Umiejętność zachowań asertywnych w praktyce (mówienie „NIE, sygnalizowanie oczekiwań, komunikowanie pochwał, konstruktywna krytyka).
 • Zastosowanie wybranych technik asertywnych

Praktyczne korzyści dla uczestników

 • będą budować asertywną postawę podczas procesu komunikacji,
 • będą grzecznie acz stanowczo mówić o własnych oczekiwaniach,
 • będą potrafili radzić sobie z manipulacjami innych osób.

5. Trudne sytuacje komunikacyjne vs. nieporozumienia.  Sposoby rozwiązywania napięć w zespole radzenie sobie ze stresem  (moduł poświęcony głównie poznaniu specyfiki trudnych sytuacji i radzenia sobie z nimi)

 • Wprowadzenie do specyfiki trudnych sytuacji
 • Nieporozumienie, jako szansa na doskonalenie relacji interpersonalnych
 • Różnice w stylach reagowania na  trudną sytuację
 • Identyfikowanie czynników sprzyjających pojawianiu się nerwowych sytuacji
 • Bank problemów mogących się pojawić w miejscu pracy
 • Analiza zdefiniowanych potencjalnych problemów oraz poszukiwanie rozwiązań
 • Komunikacja z „trudnym rozmówcą” 
 • Techniki antystresowe do wykorzystania
 • Indywidualny plan rozwoju uczestników szkolenia – planowanie wdrożenia nabytych umiejętności

Praktyczne korzyści dla uczestników

 • nauczą się kierować rozmową,
 • nauczą się rozwiązywać trudne, patowe sytuacje dzięki stosowaniu odpowiednich pytań,
 • zwiększą skuteczność osiągania swojego celu;
 • zdiagnozują problemy, jakie napotykają w komunikacji,
 • usystematyzują problemy oraz wypracują ich rozwiązania.

Cena ustalana indywidualnie

Chcesz zapoznać się z ofertą szkolenia zamkniętego?
Napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i podaj: liczbę osób, preferowany termin, miejsce szkolenia (online czy u siebie w firmie) oraz najważniejsze wytyczne do organizacji szkolenia.