Motywacja, rozwój osobisty, zadowolenie z pracy - Akademia Kobiet Aktywnych Zawodowo

Zapraszamy kobiety aktywne zawodowo do udziału w trzystopniowym programie szkoleniowym. Pomożemy Ci odnaleźć się w różnych okolicznościach zawodowych, w obliczu różnych wyzwań oraz w różnych zespołach i hierarchach.

 

Cykl przygotowaliśmy w taki sposób, aby każda z kobiet, czy to na stanowisku kierowniczym, czy specjalistycznym, niezależnie od firmy, działu, etapu kariery i wytyczonej ścieżki zawodowej, otrzymała narzędzia pomagające zapanować nad rzeczywistością zawodową oraz sferą osobistą i odnaleźć - być może utraconą - własną siłę i unikalną motywację do działania.

 

Zrównoważony program rozwoju efektywności osobistej ma być ważnym i niezbędnym elementem przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i profilaktyki stresu wśród kobiet aktywnych zawodowo.

 

Ten program zawiera trzy szkolenia – do skorzystania w pakiecie jako spójny projekt rozwojowy, lub pojedynczo, według bieżącej potrzeby:

 

 1. Moja siła charakteru – szkolenie jednodniowe

 2. Siła moich celów i nawyków – szkolenie dwudniowe

 3. Siła mojej komunikacji – szkolenie dwudniowe

 

Szkolenia dedykowane są:

 

 • kobietom na stanowiskach merytorycznych, specjalistkom w swojej dziedzinie, które chcą budować poczucie bezpieczeństwa i spełnienia zawodowego na unikalnych kompetencjach w swojej profesji,
 • kobietom pretendującym do nowych stanowisk zawodowych, projektów lub stanowisk kierowniczych, a także debiutującym w tej roli, które chcą zdefiniować swoją przyszłość zawodową i nauczyć, jak krok po kroku osiągać swoje cele w sposób zrównoważony,
 • kobietom z doświadczeniem menedżerskim, pragnącym uporządkować swoje priorytety, odświeżyć motywację do dalszych wyzwań, oraz jeszcze lepiej funkcjonować w sferze wielopoziomowych zależności zawodowych,
 • liderkom, które chwilowo straciły z horyzontu swoje priorytety lub cele, a być może są w momencie przełomowym dla kariery i pragną ponownie uporządkować sferę zawodowych aspiracji oraz przestrzeni osobistej,
 • wszystkim kobietom, które pragną w sposób zrównoważony rozwijać się na polu zawodowym, dbając o prewencję stresu i wypalenia zawodowego.

 

Efekty programu:

 

 • jasna i wyraźna wizja własnej osoby – celów, motywacji, Twoich unikalnych silnych stron oraz tych słabszych, nad którymi po szkoleniach będziesz mogła popracować,
 • konkretny plan własnego rozwoju i narzędzia do stopniowego zdobywania kolejnych umiejętności oraz organizowania swojej pracy i życia osobistego, aby lepiej i efektywniej funkcjonować w środowisku zawodowym i w sferze prywatnej,
 • zestaw umiejętności pozwalających na skuteczne komunikowanie się z różnymi typami osobowości, także tymi, które dotąd wydawały Ci się konfliktowe, czy to wśród kolegów z pracy, czy to we własnej rodzinie
 • zestaw technik i umiejętności przeciwdziałania stresowi oraz niwelowania jego wpływu na Twoją pracę oraz życie osobiste, a także umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych.

 

Dzięki poszczególnym szkoleniom:

 

 • odzyskasz poczucie kontroli w sferze zawodowej oraz osobistej, a w efekcie pozbędziesz się głównego źródła Twoich napięć,
 • będziesz potrafiła jasno priorytetyzować oraz ustalać cele sobie i innym, czyli zaczniesz godzić wiele swoich ról i zadań,
 • nauczysz się tak wykonywać swoje zadania i obowiązki, aby zyskać czas i przestrzeń dla siebie i swojej rodziny,
 • zyskasz narzędzia do tego, aby uwidocznić swoje wysiłki oraz unikalne i mocne strony, a dzięki temu  zaczniesz być dostrzegana i doceniana zawodowo, a jeśli zechcesz, przeniesiesz to także na sferę rodzinną,
 • nauczysz się, jak mówić o własnych potrzebach tak, aby inni faktycznie Cię usłyszeli i zrozumieli Twoje intencje,
 • zwiększysz obszar swojej niezależności zawodowej i osobistej,
 • skupiając się na uporządkowaniu życia zawodowego i przestrzeni osobistej odczujesz wyraźną poprawę swojego samopoczucia, zrelaksujesz się i zminimalizujesz skutki odczuwanego dotąd stresu.

 

Udział w pełnym pakiecie trzech szkoleń to także pełen pakiet korzyści

 

 • Dodatkowe zadania wdrożeniowe między szkoleniami - dla lepszych efektów i podniesienia skuteczności szkoleń
 • Dodatkowy panel warsztatowy podczas każdego zjazdu, tylko dla grupy realizującej pełen program szkoleniowy – możliwość omówienia własnych wniosków, unikalne podsumowanie oraz dodatkowa wiedza bazująca na ciągłości edukacji i chronologii tematów
 • Voucher na zabiegi SPA o wartości 250zł podczas szkolenia wyjazdowego Siła mojej komunikacji (Kazimierz Dolny, 3-5 czerwca)
 • Rabat 10% od ceny ostatecznej pojedynczych szkoleń. Cena pełnego pakietu to 5.373 zł netto + VAT 23% zamiast 5.970zł netto + VAT 23%

 

 

Poznaj program

 

Program przemyślany jest tak, aby przeprowadzić Cię przez cztery uzupełniające się etapy:

Etap 1. Samopoznanie – zrozumienie własnych motywacji oraz unikalnej historii wspierającej bądź sabotującej Twoje działania – dotychczasowe oraz przyszłe.

Etap 2. Budowanie silnych fundamentów – praca na celach zawodowych i osobistych, ustalenie priorytetów, zdefiniowanie potrzebnych zasobów oraz wzbudzenie unikalnej motywacji do wprowadzenia planu w życie.

Etap 3. Współpraca z innymi – praca na typologii stylów komunikowania się różnych osobowości, rozpoznanie własnych tendencji zachowania oraz nauka komunikowania się tak, aby inni nas usłyszeli i zrozumieli.

 

 

Szkolenie: Moja siła charakteru

 

Czas trwania:  1 dzień

 

Cel szkolenia:

Praca nad zwiększeniem poczucia własnej wartości, wzrostem pewności siebie, uświadomienie sobie własnego potencjału i blokad utrudniających rozwój osobisty i zawodowy.

 

Ramowy program:

 • Czym jest poczucie własnej wartości i co na nie wpływa?
 • Ćwiczenia kształtujące pewność siebie.
 • Analiza własnych historii i odszukiwanie indywidualnych, niewykorzystanych zasobów.
 • Identyfikacja wewnętrznych blokad utrudniających osiąganie celów.
 • Praca na przekonaniach – narzędzia zmiany negatywnych przekonań w sferze osiągnięć oraz efektywności

 

 

 

Szkolenie: Siła moich celów i nawyków

 

Czas trwania: 2 dni

 

Cel szkolenia:

Praca na celach osobistych i zawodowych oraz nad umiejętnością nadawania priorytetów. Odnalezienie własnej motywacji do działania.

 

Ramowy program szkolenia:

 • Osobisty model biznesowy – kariera zawodowa jako przemyślana strategia.
 • Ustalanie celów - wyznaczanie misji i wizji celów, układanie celów w czasie, sprawdzanie kryteriów poprawności celów, model SMART+ i SMARTER.
 • Zarządzanie zasobami - określanie posiadanych i potrzebnych do realizacji celów zasobów, określanie swoich silnych i słabych stron, praca z nawykami (ich uświadomienie, zmiana, wyrabianie nowych) w kontekście realizacji zadań.
 • Realizacja zadań - zasady planowania działań (zasada 60/40, zasada PARETO, zasada Parkinsona, planowanie w retrospektywie, analiza ABC i matryca Eisenhowera), tworzenie WBS i techniki precyzowania celów.
 • Przeszkody na drodze do osiągania celów - radzenie sobie z zakłóceniami, złodzieje czasu i jak sobie z nimi radzić.
 • Motywacja i energia do działania - podstawy skutecznej automotywacji i podstawy zarządzania swoją energią wydajnością i koncentracją.

 

 

 

Szkolenie: Siła mojej komunikacji

 

Czas trwania: 2 dni

 

Cel szkolenia:

Zwiększenie efektywności komunikacji poprzez nauczenie rozróżniania osobowości z ich charakterystycznymi cechami i dostosowywania do nich formy przekazu informacji.

 

Ramowy program szkolenia:

 • Jaki masz profil osobowości i preferowany wzorzec komunikacyjny.
 • Jakie wykazujesz tendencje zachowań w komunikowaniu z innymi osobowościami.
 • Jakie istnieją i jak rozpoznawać inne osobowości:

- jak dostosowywać do nich własne zachowanie, formę i sposób komunikacji, aby osiągnąć pożądany rezultat i zbudować z nimi relację,

- czym kierują się inne osobowości w procesie podejmowania decyzji i dokonywania wyborów,

- co motywuje je do działania.

 • Jakie są podstawowe obszary konfliktogenne w relacjach różnych typów osobowości i jak na nie reagować.
 • Jak interpretować mowę ciała rozmówcy i jak świadomie wykorzystywać własną podczas rozmów/wystąpień, itp.

 

 

Strefa wiedzy - Kariera i rozwój

Strefa wiedzy - Kariera i rozwój

19 marzec 2020

Jak zarządzać pracą zdalną zespołu? – Sprawdź, co musisz wiedzieć jako menedżer

Praca w warunkach zdalnych oraz zarządzanie zespołem rozproszonym jest wyzwaniem…

Czytaj więcej

09 marzec 2020

3 sposoby na poprawienie work-life balance

1. Przestań wierzyć w balans absolutny   Równowagi życiowej nie…

Czytaj więcej

27 luty 2020

Zrozumieć szefa - 8 technik na lepszą komunikację z przełożonym

Zrozumieć szefa - 8 technik na lepszą komunikację z przełożonym…

Czytaj więcej