Akademia Liderek BDO Academy

I Konferencja Akademii Liderek BDO Academy:  Ja, czyli sukces.

Warszawa, 23 września 2019, Hotel Marriott.


Każda z nas ma własną definicję sukcesu -zawodowego i osobistego. Jednocześnie, żadna z definicji nie może być jedyna i definitywna. Sukces to bowiem pojęcie pojemne, a przede wszystkim subiektywne.

 

Dla jednej z nas to wspięcie się po kolejnych szczeblach kariery zawodowej, realizowanie nowych projektów, zarządzanie nowymi zespołami, zwiększanie zarobków, polepszanie statusu zawodowego, stworzenie własnej firmy lub kariera naukowa, dla innej to przede wszystkim wspaniały związek, zdrowie rodziny, harmonia i balans w życiu osobistym i zawodowym, a jeszcze dla innej to przewidywalny, stały rytm pracy, która gwarantuje stały dochód i satysfakcję.

 

Tymczasem żadna z powyższych definicji nie wyklucza innych, a wręcz chętnie wszystkie je mieści w sobie.

 

W Akademii Liderek BDO Academy zakładamy, że kobiecy sukces to przede wszystkim spełnienie subiektywnych motywacji. Dlatego I Konferencja Akademii Liderek BDO Academy nosi podtytuł Ja, czyli sukces i skupia się na samopoznaniu oraz uznaniu własnych kompetencji, aby kobiety na kierowniczych stanowiskach odważniej czerpały z własnych zasobów, śmielej wpływały na strategiczne decyzje firm, w których pracują oraz przekazywały pozytywne wzorce kolejnym pokoleniom kobiet.

 

Tą konferencją chcemy oddać w ręce kobiet narzędzia, dzięki którym swoje definicje sukcesu wypełnią przede wszystkim osobistymi predyspozycjami, motywacjami oraz odwagą.

 

Szczegółowy harmonogram Konferencji wkrótce na tej stronie.

 

Konferencja otwiera szerszy projekt Akademii Liderek BDO Academy, w ramach którego organizowane będą szkolenia oraz konferencje dedykowane kobietom na stanowiskach kierowniczych i kobietom pretendującym do takich stanowisk.

 

Akademia Liderek BDO Academy to topowy program rozwoju kompetencji miękkich dla kobiet w strukturach firm, ze szczególnym uwzględnieniem szefowych działów finansowych, prawnych, controllingu, kadr i płac oraz działów HR, a także wszystkich kobiet na stanowiskach kierowniczych od debiutujących w tej roli po kobiety w zarządach firm.

 


Misją Akademii jest umożliwianie kobietom na strategicznych stanowiskach rozwoju ich kariery i zwiększania ich realnego wpływu na najważniejsze decyzje spółek. Akademia ma na celu promowanie kobiecego zarządzania oraz formowanie kolejnych pokoleń liderek zajmujących strategiczne dla działalności przedsiębiorstw stanowiska.

 

I Konferencja Akademii Liderek BDO Academy:  Ja, czyli sukces ma na celu zgromadzić kobiecą społeczność wokół idei i misji Akademii oraz przynieść jej uczestniczkom konkretne korzyści w postaci polepszenia jakości komunikacji, wpływu na motywację własną oraz prowadzonych zespołów, a także wypracowania pomysłu na własne przywództwo.

Newsletter