Akademia MSR/MSSF

Eksperci BDO specjalizują się w badaniu sprawozdań spółek giełdowych, które od 2005 obowiązkowo stosują MSR/MSSF w swojej sprawozdawczości. Praktyczne wskazówki udzielane podczas wykładów stosowania MSR/MSSF opierają na zdobytym doświadczeniu w pracy z bardzo zróżnicowaną grupą spółek giełdowych oraz podmiotami, w których standardy te zostały już zastosowane. Nasi prelegenci to praktycy, którzy na co dzień spotykają się z omawianymi zagadnieniami. Materiał kursu prezentowany jest w formie autorskiego wykładu popartego przykładami praktycznymi ilustrującymi omawiane zagadnienia oraz ćwiczeniami wymagającymi dużej interakcji ze strony Kursantów.

 

Wiele miejsca w trakcie kursu poświęcimy wykorzystaniu MSR/MSSF w polskich warunkach – czyli jak zrozumieć, zinterpretować i zastosować wspomniane standardy rachunkowości w praktyce. Ponadto, szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR/MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Ćwiczenia będą miały formę testów, zadań poświęconych poszczególnym MSR/MSSF, jak również „case studies”. W trakcie całego kursu Uczestnicy będą mogli skonfrontować omawiane zagadnienia, w tym zakres wymaganych ujawnień, z przykładowym wzorcowym sprawozdaniem finansowym wg MSR/MSSF opracowanym przez ekspertów BDO.

 

Program kursu został podzielony na moduły, których celem jest:

 

  • praktyczne przybliżenie Uczestnikom treści zawartych w obowiązujących MSR/MSSF oraz interpretacjach SKI (SIC) oraz KIMSF (IFRIC)
  • pokazanie Uczestnikom konsekwencji planowanych lub już opublikowanych zmian w MSR/MSSF,
  • zdobycie przez Uczestników umiejętności zastosowania MSR/MSSF w praktyce,
  • ułatwienie przygotowania spółek do wymogów sprawozdawczości finansowej wg MSR/MSSF.

 

Akademia MSR/MSSF organizowany przez BDO pozwoli Państwu usystematyzować i uzupełnić wiedzę z zakresu MSR/MSSF. Zapraszamy do udziału w pełnym kursie w wersji stacjonarnej lub online.

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Akademia MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2020.10.08 - 2020.10.30 Warszawa
Transmisja online. Akademia MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2020.10.08 - 2020.10.30 Transmisja ONLINE

 

Pobierz ofertę pdf

 

Nasza Akademia z zakresu MSR/MSSF to moduły obejmujące dwa dni szkoleniowe. Istnieje również możliwość uczestnictwa w pojedyńcych modułach Akademii MSR/MSSF.

 

Akademia MSR/MSSF - wybrane moduły w wersji online

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Transmisja online. Moduł I - Sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF – zasady sporządzania i prezentacji 2020.10.08 - 2020.10.09 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Moduł II - Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. 2020.10.15 - 2020.10.16 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Moduł III – Sprawozdania finansowe grup kapitałowych – połączenia i konsolidacja. 2020.10.22 - 2020.10.23 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Moduł IV - Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. 2020.10.29 - 2020.10.30 Transmisja ONLINE

 

 

Akademia MSR/MSSF - wybrane moduły w wersji stacjonarnej

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Moduł I - Sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF – zasady sporządzania i prezentacji 2020.10.08 - 2020.10.09 Warszawa
Moduł II - Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. 2020.10.15 - 2020.10.16 Warszawa
Moduł III – Sprawozdania finansowe grup kapitałowych – połączenia i konsolidacja. 2020.10.22 - 2020.10.23 Warszawa
Moduł IV - Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. 2020.10.29 - 2020.10.30 Warszawa

 

 

Po ukończeniu wszystkich modułów i zdaniu egzaminu uzyskają Państwo Certyfikat ukończenia Akademii MSR/MSSF. Dla osób, które ukończyły poszczególne moduły wystawiamy Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Zobacz jak w praktyce wyglądą nasza Akademia MSR/MSSF w wersji online. Ponizej przedstawiamy wybrane zagadnienia z udziałem ekspertów BDO.

 

Akademia MSR/MSSF BDO - Utrata wartości aktywów - Adam Fornalik

 

 

Aktualności

Aktualności

15 wrzesień 2020

Ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje tylko raz

Odliczenie od podatku należnego wydatku na zakup kasy fiskalnej ograniczone…

Czytaj więcej

14 wrzesień 2020

Inżynier na etacie z autorskimi kosztami

Określenie wysokości honorarium w sprecyzowanej kwocie z tytułu faktycznie wykonanej…

Czytaj więcej

12 wrzesień 2020

Przygotowanie systemów informatycznych do nowego JPK

Datę wejścia w życie nowego JPK_VAT ustalono na 1 października…

Czytaj więcej