Akademia MSR/MSSF

Eksperci BDO specjalizują się w badaniu sprawozdań spółek giełdowych, które od 2005 obowiązkowo stosują MSR/MSSF w swojej sprawozdawczości. Praktyczne wskazówki udzielane podczas wykładów stosowania MSR/MSSF opierają na zdobytym doświadczeniu w pracy z bardzo zróżnicowaną grupą spółek giełdowych oraz podmiotami, w których standardy te zostały już zastosowane. Nasi prelegenci to praktycy, którzy na co dzień spotykają się z omawianymi zagadnieniami. Materiał kursu prezentowany jest w formie autorskiego wykładu popartego przykładami praktycznymi ilustrującymi omawiane zagadnienia oraz ćwiczeniami wymagającymi dużej interakcji ze strony Kursantów.

 

Wiele miejsca w trakcie kursu poświęcimy wykorzystaniu MSR/MSSF w polskich warunkach – czyli jak zrozumieć, zinterpretować i zastosować wspomniane standardy rachunkowości w praktyce. Ponadto, szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR/MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Ćwiczenia będą miały formę testów, zadań poświęconych poszczególnym MSR/MSSF, jak również „case studies”. W trakcie całego kursu Uczestnicy będą mogli skonfrontować omawiane zagadnienia, w tym zakres wymaganych ujawnień, z przykładowym wzorcowym sprawozdaniem finansowym wg MSR/MSSF opracowanym przez ekspertów BDO.

 

Program kursu został podzielony na moduły, których celem jest:

 

  • praktyczne przybliżenie Uczestnikom treści zawartych w obowiązujących MSR/MSSF oraz interpretacjach SKI (SIC) oraz KIMSF (IFRIC)
  • pokazanie Uczestnikom konsekwencji planowanych lub już opublikowanych zmian w MSR/MSSF,
  • zdobycie przez Uczestników umiejętności zastosowania MSR/MSSF w praktyce,
  • ułatwienie przygotowania spółek do wymogów sprawozdawczości finansowej wg MSR/MSSF.

 

Akademia MSR/MSSF organizowany przez BDO pozwoli Państwu usystematyzować i uzupełnić wiedzę z zakresu MSR/MSSF. Zapraszamy do udziału w pełnym kursie w wersji stacjonarnej lub online.

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Akademia MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2020.09.10 - 2020.10.16 Warszawa
Transmisja online. Akademia MSR/MSSF. Paktyczne narzędzia pracy. 2020.09.10 - 2020.10.16 Transmisja ONLINE

 

Pobierz ofertę pdf

 

Nasza Akademia z zakresu MSR/MSSF to moduły obejmujące dwa dni szkoleniowe. Istnieje również możliwość uczestnictwa w pojedyńcych modułach Akademii MSR/MSSF.

 

Akademia MSR/MSSF - wybrane moduły w wersji online

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Transmisja online. Moduł I - Sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF – zasady sporządzania i prezentacji 2020.09.10 - 2020.09.11 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Moduł II - Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. 2020.09.24 - 2020.09.25 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Moduł III – Sprawozdania finansowe grup kapitałowych – połączenia i konsolidacja. 2020.10.08 - 2020.10.09 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Moduł IV - Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. 2020.10.15 - 2020.10.16 Transmisja ONLINE

 

 

Akademia MSR/MSSF - wybrane moduły w wersji stacjonarnej

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Moduł I - Sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF – zasady sporządzania i prezentacji 2020.09.10 - 2020.09.11 Warszawa
Moduł II - Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. 2020.09.24 - 2020.09.25 Warszawa
Moduł III – Sprawozdania finansowe grup kapitałowych – połączenia i konsolidacja. 2020.10.08 - 2020.10.09 Warszawa
Moduł IV - Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. 2020.10.15 - 2020.10.16 Warszawa

 

 

Po ukończeniu wszystkich modułów i zdaniu egzaminu uzyskają Państwo Certyfikat ukończenia Akademii MSR/MSSF. Dla osób, które ukończyły poszczególne moduły wystawiamy Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Aktualności

Aktualności

25 czerwiec 2020

Tarcza antykryzysowa 4 a zamówienia publiczne

Nowe zasady zmiany umowy z powodu okoliczności związanych z COVID-19…

Czytaj więcej

24 czerwiec 2020

Weryfikacja cen w transakcjach grupowych wymaga odpowiedniej metody

Przygotowując dokumentację lokalną cen transferowych podatnicy muszą właściwie uzasadnić rynkowy…

Czytaj więcej

22 czerwiec 2020

COVID-19 nie powinien hamować rozwoju

Obostrzenia wprowadzone przez pandemię koronawirusa praktycznie z dnia na dzień…

Czytaj więcej