Skip to main content

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Analiza luk kompetencyjnych kadry kierowniczej i osób planowanych do objęcia tej roli.

 

W działach specjalistycznych: księgowych, kadrowo-płacowych oraz wszelkich zespołach skupiających wąsko wyspecjalizowanych ekspertów, istnieje szczególne zapotrzebowanie na wsparcie kompetencji kierowniczych.

 

Są to specjaliści kierunkowo wykształceni w swojej dziedzinie, cenieni przez firmę eksperci, jednak bez przeszkolenia w aspektach zarządzania zespołem, takich jak:

  • wyznaczanie i komunikowanie celów zespołowych i indywidualnych,
  • motywowanie, delegowanie, egzekwowanie i ocena realizacji celów,
  • konstruktywna informacja zwrotna i prowadzenie ocen rocznych,
  • komunikacja asertywna (w opozycji do działań mobbingowych i dyskryminujących),
  • rekrutowanie, negocjacja płac i awansu,
  • komunikowanie i wprowadzanie zespołu w środowisko zmiany.

 

W wyniku luk kompetencyjnych mianowani na stanowiska kierownicze specjaliści usiłują zarządzać zespołami w sposób intuicyjny, narażając organizację na spowolnienie pracy zespołu (brak umiejętności rozwiązywania konfliktów), brak oczekiwanych efektów (brak umiejętności określania i komunikowania celów), wysoką rotację zespołową (brak wiedzy z zakresu rekrutacji i utrzymania personelu), a w rezultacie straty z powodu utraconych przez te luki korzyści dla przedsiębiorstwa.

 

W wymiarze osobistym natomiast, wysokie wymagania stanowiskowe vs niskie poczucie satysfakcji i efektywności na stanowisku kierowniczym skutkuje zaniżeniem poczucia wartości, a w rezultacie syndromem wypalenia zawodowego.

 

Właśnie dlatego, tak ważne jest zdiagnozowanie faktycznego stanu wiedzy i doświadczenia kadry kierowniczej, a także zbadanie predyspozycji kierowniczych i zbudowanie planu wzmocnienia istniejących lub wykształcenia nowych kompetencji.

 

Prowadzone przez naszych ekspertów badanie potrzeb rozwojowych opiera się na rozpoznaniu luk kompetencyjnych menedżerów w odniesieniu do celów strategicznych przedsiębiorstwa. Za pomocą m.in. najnowszych, licencjonowanych testów psychometrycznych oraz rozmów kompetencyjnych określane są bieżące umiejętności oraz predyspozycje kadry kierowniczej. Na tej podstawie możliwe jest zdefiniowanie konkretnych kierunków rozwoju kompetencji osobistych menedżerów oraz przygotowanie nowej kadry do pełnienia takiej funkcji.

 

Plan Rozwoju kadry kierowniczej.

 

Plan rozwoju kadry kierowniczej może zawierać:

  • Wskazania i wytyczne szkoleniowe , czyli zakres merytoryczny usług rozwojowych z zakresu uniwersalnych kompetencji menadżerskich uzupełniający określone luki kompetencyjne.
  • Program indywidualnego wsparcia kierownika lub osoby przewidzianej na to stanowisko (coaching lub mentoring).
  • Wskazówki do indywidualnego zastosowania (bibliografia, programy e-learnignowe, etc).

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.