Baza danych odpadowych - Szkolenia z BDO

Czym jest BDO ?

 

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości.

 

Celem funkcjonowania Bazy danych odpadowych jest całościowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewnienie podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

 

Baza danych odpadowych - dla kogo?

 

BDO obejmie znaczną część przedsiębiorców. Czy muszą Państwo złożyć  wniosek rejestrowy można sprawdzić klikając w ponizszy link.

 

więcej

 

 

Do samej Bazy danych odpadowych - BDO zarejestrować można się na stronie Ministerstwa Środowiska. Mogą to Państwo zrobic klikajac w link poniżej.

 

więcej

 

Jak będzie działać BDO?

 

Ewidencja odpadów jak i sam system służący do jej przekazywania ma być w formie elektronicznej. Ustawodawca zakłada, że przedsiębiorcy będą musieli wprowadzać do BDO kartę przekazania odpadów wraz ze wskazaniem firmy odbierającej odpady, tak aby cała historia odpadów była łatwa do sprawdzenia. Baza danych odpadowych będzie dostępna online.

 

Jakie grożą kary za niezastosowanie się do nowych przepisów?

 

Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru lub nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością grozi kara do miliona zł. Oznacza to, że numer z bazy danych odpadowych należy umieszczać na swoich fakturach i paragonach.

 

BDO - Kolejny obowiązek

 

Baza danych odpadowych jest kolejnym obowiązkiem nałożonym na przedsiębiorców, a kara za brak rejestracji lub za brak umieszczania numeru na fakturach i paragonach jest niebagatelna. Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru grozi kara do miliona zł. Tak samo kosztowne będzie nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Przedsiębiorcy dodatkowo muszą pamiętać, że numer z BDO muszą umieszczać na fakturach i paragonach. Za ich brak też będzie można zapłacić do miliona złotych kary.

 

Już zarejestrowani będą potem musieli kartę przekazania odpadów wprowadzać do systemu BDO, wskazując przy tym firmę, która odbierze odpady. Trzeba to będzie robić dla każdego odbioru odpadów, czyli np. raz w tygodniu. Ustawodawca chce, by cała historia np. tonerów czy pudełek po farbach była do sprawdzenia.

 

Jeśli nie chcą Państwo popełnić kosztownych błędów zapraszamy na nasze warsztaty dotyczące gospodarki odpadami oraz Bazy Danych Odpadowych - BDO.

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Transmisja ONLINE - Baza danych odpadowych - Gospodarka odpadami 2019/2020 - zmiana ustawy o odpadach, ewidencja online i sprawozdawczość w BDO 2020.06.05 - 2020.06.05 Transmisja ONLINE
Przypomnienie o obowiązkach i przepisach w gospodarowaniu odpadami i nie tylko... dla wytwórców odpadów, zbierających i przetwarzających odpady 2020.06.17 - 2020.06.17 Transmisja ONLINE
Zmiany dotyczące ewidencji odpadów, sprawozdań o wytworzonych odpadach w systemie BDO. Zmiany do ustawy odpadach w związku z COVID-19 2020.06.30 - 2020.06.30 Transmisja ONLINE
Baza danych odpadowych - Gospodarka odpadami 2019/2020 - zmiana ustawy o odpadach, ewidencja online i sprawozdawczość w BDO 2020.07.01 - 2020.07.01 Warszawa
Baza danych odpadowych - Gospodarka odpadami 2019/2020 - zmiana ustawy o odpadach, ewidencja online i sprawozdawczość w BDO 2020.07.03 - 2020.07.03 Poznań