Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Szkolenia bilans / Szkolenia zamknięcie roku w Jednostkach Finansów Publicznych w ramach tego obszaru zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami w zakresie procedur związanych z księgowym zamknięciem roku.

Szkolenia bilans kierowane są przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych w jednostkach budżetowych.

Nasi eksperci prowadzący szkolenia z zamknięcia roku podatkowego w trakcie kursów zwracają szczególną uwagę w zakresie zasad sporządzania rocznych sprawozdań, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz weryfikacja prawidłowości księgowań przychodów i dochodów budżetowych,  przychodów zaliczanych do działalności finansowej, należności i odpisów aktualizujących należności, zobowiązań, wydatków budżetowych, kosztów i rozliczeń międzyokresowych oraz zasad ustalania wyniku finansowego

 

Najbliższe warsztaty związane z tematyką zamknięcia roku w jednostkach budżetowych

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Akademia sprawozdawczośći budżetowej i finansowej - co trzeba przygotować aby sporządzić nowy załącznik 12 "Informacja dodatkowa" 2019.01.28 - 2019.01.29 Warszawa
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.06 - 2019.02.06 Kraków
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.08 - 2019.02.08 Rzeszów
E - sprawozdanie finansowe. 2019.02.15 - 2019.02.15 Warszawa
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.15 - 2019.02.15 Gdańsk
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.18 - 2019.02.18 Katowice
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.19 - 2019.02.19 Wrocław
E - sprawozdanie finansowe. 2019.02.20 - 2019.02.20 Kraków
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.20 - 2019.02.20 Poznań
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.21 - 2019.02.21 Warszawa
E - sprawozdanie finansowe. 2019.02.22 - 2019.02.22 Poznań
E - sprawozdanie finansowe. 2019.02.25 - 2019.02.25 Wrocław
E - sprawozdanie finansowe. 2019.03.01 - 2019.03.01 Katowice
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2019.03.18 - 2019.03.18 Warszawa
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2019.03.20 - 2019.03.20 Poznań
Strony 12wszystkich 19

Newsletter