Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Szkolenia bilans / Szkolenia zamknięcie roku w Jednostkach Finansów Publicznych w ramach tego obszaru zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami w zakresie procedur związanych z księgowym zamknięciem roku.

Szkolenia bilans kierowane są przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych w jednostkach budżetowych.

Nasi eksperci prowadzący szkolenia z zamknięcia roku podatkowego w trakcie kursów zwracają szczególną uwagę w zakresie zasad sporządzania rocznych sprawozdań, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz weryfikacja prawidłowości księgowań przychodów i dochodów budżetowych,  przychodów zaliczanych do działalności finansowej, należności i odpisów aktualizujących należności, zobowiązań, wydatków budżetowych, kosztów i rozliczeń międzyokresowych oraz zasad ustalania wyniku finansowego

 

Najbliższe warsztaty związane z tematyką zamknięcia roku w jednostkach budżetowych

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA- obroty i salda jako dane księgowe w sprawozdaniach "RB" za pierwsze półrocze rok 2019 2019.07.18 - 2021.07.18 Katowice
LETNIE WARSZTATY EWIDENCJI, KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ Z PODATKIEM VAT - nowości w VAT w budżecie 2019.08.26 - 2019.08.28 Zakopane
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.10.10 - 2019.11.07 Warszawa
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.10.14 - 2019.11.05 Gdańsk
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.10.24 - 2019.11.22 Rzeszów
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.11.06 - 2019.12.05 Wrocław
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.11.07 - 2019.12.05 Kraków
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.11.18 - 2019.12.17 Poznań

Newsletter