Skip to main content

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Szkolenia bilans / Szkolenia zamknięcie roku w Jednostkach Finansów Publicznych w ramach tego obszaru zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami w zakresie procedur związanych z księgowym zamknięciem roku.

Szkolenia bilans kierowane są przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych w jednostkach budżetowych.

Nasi eksperci prowadzący szkolenia z zamknięcia roku podatkowego w trakcie kursów zwracają szczególną uwagę w zakresie zasad sporządzania rocznych sprawozdań, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz weryfikacja prawidłowości księgowań przychodów i dochodów budżetowych,  przychodów zaliczanych do działalności finansowej, należności i odpisów aktualizujących należności, zobowiązań, wydatków budżetowych, kosztów i rozliczeń międzyokresowych oraz zasad ustalania wyniku finansowego 

Najbliższe warsztaty związane z tematyką zamknięcia roku w jednostkach budżetowych

Online

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
PLANOWANIE BUDŻETOWE ORAZ ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH PO ZMIANACH USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Online     
  21.08.2024 -         21.08.2024

  540.00 + VAT
PLANOWANIE BUDŻETOWE ORAZ ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH PO ZMIANACH USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Online     
  19.09.2024 -         19.09.2024

  540.00 + VAT

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Praktyczne zasady rachunkowości budżetowej dla jednostek budżetowych

Online     
  19.08.2024 -         19.08.2024

  530.00 + VAT
PLANOWANIE BUDŻETOWE ORAZ ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH PO ZMIANACH USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Online     
  21.08.2024 -         21.08.2024

  540.00 + VAT
NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE NIEPODATKOWE O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM A NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE 2024

Online     
  23.08.2024 -         23.08.2024

  520.00 + VAT
PLANOWANIE BUDŻETOWE ORAZ ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PO ZMIANACH USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Online     
  28.08.2024 -         28.08.2024

  530.00 + VAT
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA OD PODSTAW – wydatki bieżące a wydatki majątkowe 2024

Online     
  02.09.2024 -         02.09.2024

  520.00 + VAT
Spis z natury jako metoda inwentaryzacji w jednostkach - zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie

Online     
  04.09.2024 -         04.09.2024

  520.00 + VAT
ZASADY PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Online     
  04.09.2024 -         04.09.2024

  540.00 + VAT
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Online     
  05.09.2024 -         05.09.2024

  520.00 + VAT
KURS FINANSE – RACHUNKOWOŚĆ - SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

Online     
  09.09.2024 -         24.09.2024

  2700.00 + VAT
Postępowanie egzekucyjne w administracji dla początkujących- realizacja zadań z punktu widzenia wierzyciela należności pieniężnych

Online     
  13.09.2024 -         13.09.2024

  530.00 + VAT
PLANOWANIE BUDŻETOWE ORAZ ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH PO ZMIANACH USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Online     
  19.09.2024 -         19.09.2024

  540.00 + VAT