Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Szkolenia bilans / Szkolenia zamknięcie roku w Jednostkach Finansów Publicznych w ramach tego obszaru zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami w zakresie procedur związanych z księgowym zamknięciem roku.

Szkolenia bilans kierowane są przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych w jednostkach budżetowych.

Nasi eksperci prowadzący szkolenia z zamknięcia roku podatkowego w trakcie kursów zwracają szczególną uwagę w zakresie zasad sporządzania rocznych sprawozdań, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz weryfikacja prawidłowości księgowań przychodów i dochodów budżetowych,  przychodów zaliczanych do działalności finansowej, należności i odpisów aktualizujących należności, zobowiązań, wydatków budżetowych, kosztów i rozliczeń międzyokresowych oraz zasad ustalania wyniku finansowego

 

Najbliższe warsztaty związane z tematyką zamknięcia roku w jednostkach budżetowych

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.10.07 - 2019.11.04 Katowice
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.10.10 - 2019.11.07 Warszawa
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.10.14 - 2019.11.05 Gdańsk
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA WKŁADU KRAJOWEGO I WKŁADU UNII EUROPEJSKIEJ NA ZWALCZANIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (AFS) 2019.10.16 - 2019.10.16 Warszawa
E- sprawozdanie finansowe. Jak prawidłowo złożyć sprawozdanie finansowe do KRS – praktyczne porady. 2019.10.18 - 2019.10.18 Łódź
E- sprawozdanie finansowe. Jak prawidłowo złożyć sprawozdanie finansowe do KRS – praktyczne porady. 2019.10.21 - 2019.10.21 Lublin
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.10.24 - 2019.11.22 Rzeszów
E- sprawozdanie finansowe. Jak prawidłowo złożyć sprawozdanie finansowe do KRS - praktyczne porady. 2019.10.25 - 2019.10.25 Katowice
XI Forum Rachunkowości i Podatków. Roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych. Podatkowe zamknięcie roku oraz nowelizacja przepisów 2019.10.29 - 2019.10.30 Warszawa
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.11.06 - 2019.12.05 Wrocław
E- sprawozdanie finansowe. Jak prawidłowo złożyć sprawozdanie finansowe do KRS - praktyczne porady. 2019.11.06 - 2019.11.06 Kraków
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.11.07 - 2019.12.05 Kraków
E- sprawozdanie finansowe. Jak prawidłowo złożyć sprawozdanie finansowe do KRS – praktyczne porady. 2019.11.08 - 2019.11.08 Warszawa
E- sprawozdanie finansowe. Jak prawidłowo złożyć sprawozdanie finansowe do KRS – praktyczne porady. 2019.11.15 - 2019.11.15 Wrocław
E- sprawozdanie finansowe. Jak prawidłowo złożyć sprawozdanie finansowe do KRS – praktyczne porady. 2019.11.18 - 2019.11.18 Poznań
Strony 12wszystkich 19

Newsletter