Kursy księgowe

Kursy księgowe – zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą kursów księgowych. Są to szkolenia skierowane do praktyków zajmujących się księgowością, biegłych rewidentów i audytorów. W tym obszarze kursów oferujemy szeroki zakres kursów księgowych: od podstaw księgowości, przez bardziej zaawansowane kursy dla samodzielnych i głównych księgowych, oraz szkolenia obligatoryjne zgodne z założeniami programowymi KIBR. Kursy księgowe prowadzone są przez najlepszych, doświadczonych wykładowców i ekspertów z tej dziedziny.

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Techniki wykrywania i manipulacji oszustw księgowych. 2018.12.20 - 2018.12.21 Warszawa
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.07 - 2019.01.07 Rzeszów
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.10 - 2019.01.10 Kraków
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.14 - 2019.01.14 Katowice
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.15 - 2019.01.15 Wrocław
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.18 - 2019.01.18 Warszawa
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.21 - 2019.01.21 Gdańsk
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.01.22 - 2019.01.22 Poznań
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.01.30 - 2019.01.30 Katowice
VAT w Niemczech - inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm. 2019.01.31 - 2019.01.31 Warszawa
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.02.07 - 2019.02.07 Warszawa
Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe 2019.02.09 - 2019.04.14 Katowice
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy z praktycznym modułem komputerowym 2019.02.09 - 2019.04.14 Warszawa
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.02.15 - 2019.02.15 Rzeszów
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.02.19 - 2019.02.19 Kraków
Strony 123wszystkich 32

 

Realizowane przez nas kursy księgowe zakończone są zazwyczaj egzaminem dającym możliwość uzyskania certyfikatu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej potwierdzającego posiadane kwalifikacji zawodowych.

W przypadku pytań, lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kursów księgowych, którymi potencjalnie byliby Państwo zainteresowani zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami.

 

Newsletter