Skip to main content

Pakiet Quick Fixes. Zmiany VAT obrót międzynarodowy

W związku ze zmianami VAT od 2020 r. przygotowanie pracowników i ustalenie zasad wymiany informacji oraz współpracy może przynieść korzyści przy rozliczaniu VAT-u w obrocie międzynarodowym.

 

Zmiany WDT. Procedura call-off stock. Transakcje łańcuchowe. Obrót międzynarodowy. Pakiet Quick Fixes 1 stycznia 2020 r.

 

Od 1 stycznia 2020 r. zaostrzają się zasady stosowania stawki 0 % przy WDT. Jeszcze większego znaczenie nabierze sprawdzenie kontrahenta w bazie VIES na moment transakcji oraz złożenie prawidłowej i terminowej informacji podsumowującej. Zmianie ulegają także zasady rozliczania transakcji łańcuchowych.

 

Przygotowaliśmy eksperckie szkolenia, które mogą wyjść naprzeciw potrzebom firm rozliczającym na szeroką skalę VAT w obrocie międzynarodowym. Podczas zajęć omówione będą typowe transakcje zagraniczne i to od strony praktycznej oraz dodatkowo wyjaśnione będą wątpliwości związane z najnowszymi  zmianami, np. czy można nadal stosować krajowe przepisy WDT, jakie są przykłady dokumentów dla stawki 0 % od 2020 r., jakie uchybienia są dopuszczalne?

 

Obok klasycznych szkoleń otwartych, w ofercie znajdują się warsztaty „Procedura dochowania staranności VAT w obrocie międzynarodowym”, ponieważ od 2020 r. w dużych organizacjach może istnieć potrzeba przyjęcia bardziej zorganizowanego i sformalizowanego sposobu działania i współpracy pracowników. Warsztaty realizowane są wspólnie z partnerem firmą VERITIN Jan Moszczyński-Petkowski, dystrybutorem programu VERITIN do masowego sprawdzania bazy VIES.

 

Najbliższe warsztaty dotyczące tematyki Quick Fixes