Szkolenia COMPLIANCE

CZYM JEST COMPLIANCE?

 

Termin – compliance - bardzo często utożsamiany jest z podejmowaniem działań mających na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi. Tymczasem aktualnie termin ten oznacza coś więcej. Compliance, to termin, którym z jednej strony określa się działania, których celem jest zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi z drugiej strony zgodności ze standardami moralnymi (etycznymi).
Compliance w praktyce oznacza wszelkie niezbędne czynności podmiotu podejmowane w celu dostosowania jego działalności do dynamicznie zmieniających się norm prawnych, a także w celu wdrożenia i zapewnienia strategii efektywnego nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznych regulaminów i procedur. Innymi słowy, compliance pełni kluczowe funkcje w przedsiębiorstwie, niwelując ryzyko prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ograniczając odpowiedzialność prawną, likwidując komplikacje związane z nieefektywnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, a także eliminując nadużycia z zakresu prawa pracy, a mianowicie mobbingu i dyskryminacji.

 DLACZEGO COMPLIANCE STAJE SIĘ W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONIECZNOŚCIĄ?


W ostatnim czasie obserwujemy wzmożoną aktywność ustawodawcy unijnego i polskiego we wdrażaniu regulacji z obszaru compliance, tj. zgodności działania organizacji z prawem oraz przyjętymi normami postępowania. Kumulacja nowych i projektowanych aktów prawnych pozwala przypuszczać, że wdrożenie compliance wkrótce będzie standardem w każdym przedsiębiorstwie. Formalne procedury prawne, organizacyjne i audytowe nie będą już tylko narzędziem usprawnienia biznesu ale koniecznością.

Brak procedur compliance w przedsiębiorstwie zwiększa ryzyko – choćby niezamierzonego - działania wbrew przepisom, i tym samym niebezpieczeństwa obarczenia przedsiębiorcy różnorodnymi sankcjami prawnymi, mogących przyjąć postać odpowiedzialności cywilnej, administracyjno-karnej, czy nawet karnej i karno-skarbowej. Konsekwencje te wychodzą często poza sferę prawną i obejmują także straty wizerunkowe oraz finansowe.

Przedsiębiorstwa i ich menadżerowie poszukują skutecznego narzędzia, które zapewni bezpieczeństwo prowadzenia biznesu. Z uwagi na szeroką odpowiedzialność władz spółki należy pamiętać, że bezpieczeństwo prawne przedsiębiorstwa to komfort dla jego menadżera. Planowane zmiany w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych stwarzają poważne ryzyko finansowe nie tylko dla spółek, ale i dla menadżerów – pamiętać należy, iż zgodnie z art. 293 § 1 oraz art. 483 § 1 KSH członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy (statutu) spółki, chyba że nie ponosi winy. Oznacza to, że spółka, w razie nałożenia na nią kary finansowej na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych lub innego aktu prawnego, może potencjalnie dochodzić milionowego odszkodowania od członków swoich władz.

  


Jeśli są Państwo zainteresowani wdrożeniem procedur compliance w swoim przedsiębiorstwie, bądź macie pytania w tym zakresie, prosimy o kontakt bezpośrednio z naszą specjalistką– Dorotą Szlachetko-Reiter, radcą prawnym oraz partnerem zarządzającym w kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy:


Dorota Szlachetko-Reiter
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 601 470 466

 

 

CO MOŻEMY ZROBIĆ DLA TWOJEJ FIRMY?

 

  • Zadbamy o budowanie świadomości kadry zarządzającej, a także pracowników. Dlaczego to takie ważne? To podstawa każdej zmiany. Dlatego ważna jest, aby byli Państwo z jednej strony świadomi wyzwań, obowiązków, jakie stawiane są przed zarządzanymi przez Państwa organizacjami, z drugiej wiedzieli jak jest realizować i wypełniać. Szkolenia, które zaprojektowaliśmy dla Państwa mają na celu nie tylko wyposażenie Państwa w wiedzę co się zmieni, jakie obowiązki będą musieli Państwo wypełniać, ale przede wszystkim mają na celu także przekazanie informacji o tym, jak należy to wykonać.
  • Zadbamy o to, aby projektowane systemy zarządzania zgodnością zostały zaprojektowane jak najbardziej do Państwa indywidualnych, jako organizacji potrzeb z uwzględnieniem zasobów, a przede wszystkim ryzyk compliance.
  • Zadbamy o to, aby wdrożenie zaprojektowanego systemu odbyło się skutecznie, w sposób interesujący i przede wszystkim angażujący wszystkich pracowników
  • Zadbamy o monitorowanie systemu i jego doskonalenie
  • W naszej ofercie znajdą Państwo specjalistyczne certyfikowane szkolenia zarówno dla kandydatów na oficerów compliance, jak i szkolenia skierowane dla przedsiębiorców (spółek, osób prowadzących działalność gospodarczą), dla kadry zarządzającej, asystentów i sekretarzy zarządu i rady nadzorczej, członków rad nadzorczych, członków zarządu, pracowników działów HR, pracowników zajmujących się obszarami zapewnienia zgodności z prawem, dbających o poprawne funkcjonowanie i aktualizację obowiązujących w podmiocie procedur, dokumentów korporacyjnych, kodeksów etycznych, polityk i regulaminów w spółkach a także innych osób pragnących zwiększyć i usystematyzować swoją wiedzę związaną z omawianymi zagadnieniami. Wysyłając swojego pracownika na tego rodzaju certyfikowane szkolenie nie tylko doceniają go jako pracownika, wynagradzają dając możliwość zdobycia i potwierdzenia nowych kompetencji zawodowych, ale zapewniają także swojej organizacji niezbędne zasoby w realizacji jakże trudnych obowiązków.