Skip to main content

Obowiązek przesyłania JPK_KR coraz bliżej

Firmy będą zobligowane do wysyłki skarbówce ksiąg rachunkowych w formie pliku JPK_KR.

 

Od stycznia 2025 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych będzie obowiązywał m.in. art.9 ust.1c. z którego wynika, że podatnicy prowadzący księgi rachunkowe będą zobowiązani prowadzić księgi przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać je organowi skarbowemu po zakończeniu roku podatkowego w terminie upływu złożenia zeznania podatkowego w postaci elektronicznej, w formacie JPK_KR.

 

Szczegółowe zmiany w tym zakresie prezentuje projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.11.2023 r. w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Według projektu nowe obowiązki będą dotyczyły m.in. przesyłania wyniku bilansowego i podatkowego, przesyłania danych identyfikacyjnych kontrahenta podatnika oraz wprowadzenie modyfikacji w zakresie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Początkowo obowiązek ten obejmie wyłącznie duże podmioty, a w późniejszym okresie zostanie rozszerzony wobec pozostałych podatników.

 

W uzasadnienia projektu przyjęto, że nowe obowiązki będą realizowane według poniższego harmonogramu za lata podatkowe rozpoczynające się po: 

• 31 grudnia 2024 r. w przypadku podatkowych grup kapitałowych oraz podatników CIT, których wartość przychodu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 50 mln euro 

• 31 grudnia 2025 r. w przypadku podatników CIT innych niż ww. obowiązanych przesyłać ewidencję JPK_VAT oraz podatników PIT/PPE/PPL obowiązanych przesyłać ewidencję JPK_VAT 

• 31 grudnia 2026 r. w przypadku  pozostałych podatników CIT oraz PIT/PPE/PPL

 

W obecnym stanie prawnym nie ma w podatkach dochodowych obowiązku obligatoryjnego przekazywania danych w formie ujednoliconych struktur logicznych. Księgi są przekazywane wyłącznie na żądanie organu. 

 

Według uzasadnienia projektu wprowadzenie dodatkowych danych jest niezbędne dla zapewnienia porównywalności pomiędzy składanymi ewidencjami a sprawozdaniami finansowymi, danymi z JPK_VAT oraz informacjami z systemu KSeF.

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?