Szkolenia fuzje i przejęcia

Firma BDO posiada ogromne doświadczenie w zakresie przeprowadzania połączeń i przejęć spółek zarówno w Polsce jak i za granicą. Oferujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu fuzji i przejęć kapitałowych zarówno pod kątem rachunkowym, podatkowym , jak i prawnym. Szkolenia prowadzą wybitni specjaliści: radcy prawni, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, pracownicy BDO. Seminaria prowadzone są w formie warsztatów.

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ. Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 2019.09.19 - 2019.09.27 Warszawa
AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ. Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 2019.10.08 - 2019.10.16 Katowice

Doradztwo Przy Fuzjach i Przekształceniach

Skuteczne przeprowadzenie transakcji związanych z restrukturyzacją, sprzedażą lub nabywaniem przedsiębiorstw (realizowane zarówno przez Departament Doradztwa Finansowego BDO, jak i zewnętrznych doradców), wymaga współpracy z biegłym rewidentem. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty doradczej w zakresie procesów fuzji, przejęć, podziałów i przekształceń.

 

czytaj więcej

Newsletter