Szkolenia JPK VAT - zmiana zasad raportowania

Nowy JPK VAT -  zmiany weszły w życie od 1 lipca 2021 roku.

 

JPK_VAT z deklaracją. Ustawodawca przygotował szereg zamian w zakresie obowiązku przesyłania plików JPK_VAT, które wchodzą w życie od 1 lipca 2021 r. Jakie to zmiany i jak się do nich przygotować?

 

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat zmian zasad raportowania w pliku JPK VAT, które na ostatnią chwilę, ale weszły w życie od 1 lipca 2021 r.

 

Po kilku miesiącach od ostatniej zmiany, ustawodawca doprecyzował oraz zmodyfikował istotne aspekty pliku JPK VAT, w szczególności: uchylić atrybut „MPP”, zmodyfikować atrybut „TP” oraz symbole GTU. Zmiany dotyczą także faktur uproszczonych i faktur korygujących w kontekście zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021 r.

 

Nowelizacja z 17 maja 2021 r. wprowadza nowe obowiązki, które nie zostały objęte pierwszym projektem z dnia 9 marca 2021, np. nowe obowiązki w zakresie ulgi na złe długi oraz w zakresie zmian e-Commerce.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych, w tym właścicieli i pracowników biur rachunkowych. Szkolenie przeznaczone jest także dla dyrektorów i menadżerów odpowiedzialnych za prawidłowość procesu raportowania VAT w organizacjach, ponieważ zmiany pociągną za sobą modyfikację systemów i raportów, na podstaw których przygotowywany jest plik JPK_VAT.

 

 

Jak wyglądają nasze szkolenia online? Jędrzej Jażdżyk przybliża aspekty techniczno-informatyczne raportowania danych wg nowych wytycznych struktury JPK_V7.