Szkolenia online - rachunkowość

W trosce o szeroką dostępność naszych usług oraz Państwa wygodę, uruchomiliśmy możliwość udziału w naszych szkoleniach w formule online. Jeżeli chcesz uczestniczyć w naszych kursach online potrzebny jest jedynie komputer lub inne urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Mamy nadzieję, że formuła ta pozwoli ograniczyć czas oraz koszty transportu uczestnikom mieszkającym w dalszej odległości od miejsc realizacji zajęć stacjonarnych.

 

Najbliższe szkolenia online z zakresu rachunkowości

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ONLINE. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2020.06.15 - 2020.06.30 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów międzynarodowych (MSR i MSSF). 2020.06.17 - 2020.06.17 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. MSR/ MSSF. Zmiany w MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16. Wdrożenie nowych regulacji. 2020.06.22 - 2020.06.23 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. JAK CZYTAĆ CASH FLOW? 2020.06.22 - 2020.06.22 Transmisja ONLINE
Transmisja online. AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH w świetle KSR nr 5 , 11, MSSF nr 16, podatku dochodowego. Środki trwałe oraz umowy leasingowe – ujęcie bilansowe, podatkowe i MSR/MSSF-y. 2020.06.24 - 2020.06.30 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów – w ujęciu podatkowym. 2020.06.24 - 2020.06.25 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE.Klasyfikacja Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2020.06.25 - 2020.06.26 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie, wycena i likwidacja w świetle uregulowań MSSF, ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych. 2020.06.29 - 2020.06.30 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - warsztaty praktyczne. 2020.07.02 - 2020.07.03 Transmisja ONLINE
WAKACYJNY KURS ONLINE. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2020.07.13 - 2020.07.28 Transmisja ONLINE

 

Jak to działa? To proste...

 

 

 

Zgłaszacie się Państwo wypełniając formularz na wybrane szkolenie lub kurs. Ok. 3-4 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć po opłaceniu faktury proforma, wysyłamy indywidualny kod dostępu i link do zajęć. Mailowo przesyłamy wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe w formacie pdf. Logujecie się Państwo zgodnie z harmonogramem.

 

W odpowiedzi na Państwa wątpliwości

 

Do wzięcia udziału w szkoleniu nie potrzebujecie Państwo żadnych dodatkowych programów, a uczestnicy szkolenia mają zapewnione bezpieczeństwo informatyczne swojego wizerunku i danych osobowych. Przez zakodowane, stabilne łącze, dedykowane specjalnie tylko do tej usługi, widoczny  jest wyłącznie prowadzący szkolenie, jego prezentacja i ewentualne zapiski na tablicy. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 mb/s.

 

Podczas szkolenia możliwe jest zadawanie pytań na czacie.

 

Po ukończeniu szkolenia wysyłamy do Państwa mailowo certyfikat w formacie pdf.