Szkolenia VAT

Szkolenia VAT to obszar szkoleń, które zorientowane są wokół tematyki podatku VAT. Szkoleniowcy zwracają szczególną uwagę na praktyczne aspekty prawne związane z podatkiem VAT. Proponujemy Państwu zarówno szkolenia obejmujące najnowsze zmiany prawne dotyczące podatku VAT w kontekście prawa RP, jak również dyrektyw unijnych w tym zakresie, a także certyfikowane kursy zawodowe – specjalisty w zakresie podatku VAT. Szkolenia VAT obejmują także kursy poświęcone przepisom niemieckiego podatku VAT, czy tematyce faktury elektronicznej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnie realizowanymi szkoleniami z zakresu podatku VAT:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Zmiany VAT w obrocie międzynarodowym. Pakiet Quick Fixes – 1 stycznia 2020 r. 2020.01.27 - 2020.01.27 Poznań
Zmiany VAT 2020. Następne uszczelnienie systemu. Biała lista VAT, Split payment i inne zmiany. 2020.01.27 - 2020.01.27 Wrocław
VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) – zmiany od 2020 r. 2020.01.28 - 2020.01.28 Szczecin
Zmiany VAT 2020. Następne uszczelnienie systemu. Biała lista VAT, Split payment i inne zmiany. 2020.01.28 - 2020.01.28 Kraków
VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) - zmiany od 2020 r. 2020.01.29 - 2020.01.29 Kraków
Zmiany VAT 2020. Następne uszczelnienie systemu. Biała lista VAT, Split payment i inne zmiany. 2020.01.30 - 2020.01.30 Katowice
Zmiany VAT 2020. Następne uszczelnienie systemu. Biała lista VAT, Split payment i inne zmiany. 2020.01.30 - 2020.01.30 Poznań
Zmiany VAT 2020. Następne uszczelnienie systemu. Biała lista VAT, Split payment i inne zmiany. 2020.01.30 - 2020.01.30 Lublin
Zmiany VAT 2020. Następne uszczelnienie systemu. Biała lista VAT, Split payment i inne zmiany. 2020.01.30 - 2020.01.30 Rzeszów
Zmiany VAT 2020. Następne uszczelnienie systemu. Biała lista VAT, Split payment i inne zmiany. 2020.01.31 - 2020.01.31 Gdańsk
Faktura 2020 – prawa i obowiązki -– JPK VAT/JPK_VDEK – nowe przepisy obowiązujące od 1.01.2020/1.04.2020/1.07.2020 2020.02.10 - 2020.02.10 Warszawa
Zmiany VAT w obrocie międzynarodowym. Pakiet Quick Fixes – 1 stycznia 2020 r. 2020.02.12 - 2020.02.12 Warszawa
VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) - zmiany od 2020 r. 2020.02.14 - 2020.02.14 Katowice
Zmiany VAT w obrocie międzynarodowym. Pakiet Quick Fixes – 1 stycznia 2020 r. 2020.02.17 - 2020.02.17 Gdańsk
Procedura Należytej Staranności. Zmiany VAT 2020. Biała lista VAT. Mechanizm podzielonej płatności. Pakiet Quick Fixes. Faktura do paragonu. 2020.02.24 - 2020.02.24 Warszawa
Strony 12wszystkich 28

 

Wszystkie powyższe szkolenia VAT prowadzone są przez starannie dobranych ekspertów specjalizujących się w tym obszarze. Na zakończenie szkoleń VAT uczestnicy otrzymują właściwe certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje. W przypadku pytań – zapraszamy do kontaktu.

Newsletter