Szkolenia z rachunkowości

Firma BDO posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu rachunkowości tak w aspekcie polskich regulacji jak i standardów międzynarodowych MSR. Naszymi wykładowcami są  pracownicy BDO – biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz dydaktycznym. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością casów. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - warsztaty praktyczne. 2020.01.23 - 2020.01.24 Wrocław
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne. 2020.01.24 - 2020.01.24 Kraków
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne. 2020.01.27 - 2020.01.27 Wrocław
MSR/ MSSF. Zmiany w MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16. Wdrożenie nowych regulacji. 2020.01.28 - 2020.01.29 Wrocław
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2020.01.30 - 2020.01.31 Łódź
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne. 2020.01.31 - 2020.01.31 Poznań
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2020.02.04 - 2020.02.05 Wrocław
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2020.02.06 - 2020.02.07 Poznań
Zagadnienia prawne i techniczne związane ze środkami trwałymi dla służb finansowo - księgowych. 2020.02.12 - 2020.02.12 Rzeszów
Zagadnienia prawne i techniczne związane ze środkami trwałymi dla służb finansowo - księgowych. 2020.02.13 - 2020.02.13 Katowice
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2020.03.19 - 2020.03.20 Warszawa

Newsletter