Szkolenia z rachunkowości

Firma BDO posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu rachunkowości tak w aspekcie polskich regulacji jak i standardów międzynarodowych MSR. Naszymi wykładowcami są  pracownicy BDO – biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz dydaktycznym. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością casów. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
E - sprawozdanie finansowe. 2019.05.08 - 2019.05.08 Kraków
Certyfikowany specjalista do spraw rachunkowości podatkowej – kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych. 2019.05.09 - 2019.05.17 Łódź
Cyfryzacja 2019: e-Sprawozdania i VDEK - prawno-bilansowe i informatyczne aspekty nowych wymagań prawnych. 2019.05.09 - 2019.05.10 Poznań
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.05.13 - 2019.05.28 Kraków
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.05.15 - 2019.05.30 Warszawa
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dla służb technicznych w 2019 roku. 2019.05.16 - 2019.05.16 Warszawa
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2019.05.17 - 2019.05.17 Rzeszów
Akademia rachunkowości podatkowej – kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych. 2019.05.20 - 2019.05.28 Katowice
MSR/ MSSF. Zmiany w MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16. Wdrożenie nowych regulacji. 2019.05.20 - 2019.05.21 Kraków
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.05.21 - 2019.06.05 Gdańsk
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne. 2019.05.21 - 2019.05.21 Wrocław
MSR/ MSSF. Zmiany w MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16. Wdrożenie nowych regulacji. 2019.05.22 - 2019.05.23 Warszawa
CASH FLOW PRZYJAZNY DLA SPORZĄDZAJĄCEGO I CZYTAJĄCEGO. 2019.05.22 - 2019.05.24 Kazimierz Dolny
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne. 2019.05.22 - 2019.05.22 Warszawa
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne. 2019.05.23 - 2019.05.23 Gdańsk
Strony 123wszystkich 37

Newsletter