Szkolenia rachunkowość

Firma BDO posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu rachunkowości tak w aspekcie polskich regulacji jak i standardów międzynarodowych MSR. Naszymi wykładowcami są  pracownicy BDO – biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz dydaktycznym. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością casów. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

 

Polecamy również szkolenia i kursy w wersji online.

 

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ŚWIETLE NOWEGO KSR NR 11, ZNOWELIZOWANEGO KSR NR 5, NOWEGO MSSF NR 16 ORAZ WPROWADZONYCH OD 2022 ROKU ZMIAN W RAMACH POLSKIEGO ŁADU 2022.07.19 - 2022.07.27Transmisja ONLINE
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany wprowadzone od 2022 roku w ramach Polskiego Ładu. 2022.07.19 - 2022.07.20Transmisja ONLINE
Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów międzynarodowych (MSR i MSSF). 2022.07.25 - 2022.07.25Transmisja ONLINE
Umowy leasingowe od strony leasingobiorcy – w świetle znowelizowanego KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” oraz według prawa podatkowego. 2022.07.26 - 2022.07.26Transmisja ONLINE
Rzeczowe aktywa trwałe oraz umowy leasingowe według międzynarodowych standardów rachunkowości. 2022.07.27 - 2022.07.27Transmisja ONLINE
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od podstaw. Zagadnienia wstępne dla początkujących. 2022.08.02 - 2022.08.03Transmisja ONLINE
Kalkulacja kosztów produktów w przykładach zgodnie z ustawą o rachunkowości. Jak poprawnie wycenić wytworzoną produkcję? 2022.08.05 - 2022.08.05Transmisja ONLINE

Newsletter