Szkolenia z rachunkowości

Firma BDO posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu rachunkowości tak w aspekcie polskich regulacji jak i standardów międzynarodowych MSR. Naszymi wykładowcami są  pracownicy BDO – biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz dydaktycznym. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością casów. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2019 oraz VAT - obowiązkowy split payment oraz biała lista podatników. 2019.12.09 - 2019.12.11 Gdańsk
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2019 oraz VAT - obowiązkowy split payment oraz biała lista podatników 2019.12.09 - 2019.12.11 Rzeszów
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2019 oraz VAT - obowiązkowy split payment oraz biała lista podatników 2019.12.11 - 2019.12.13 Łódź
Technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - warsztaty praktyczne. 2019.12.12 - 2019.12.13 Wrocław
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2019.12.12 - 2019.12.12 Olsztyn
Zagadnienia prawne i techniczne związane ze środkami trwałymi dla służb finansowo - księgowych. 2019.12.13 - 2019.12.13 Bydgoszcz
MSR/ MSSF. Zmiany w MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16. Wdrożenie nowych regulacji. 2019.12.16 - 2019.12.17 Wrocław
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne. 2019.12.16 - 2019.12.16 Wrocław
Zagadnienia prawne i techniczne związane ze środkami trwałymi dla służb finansowo - księgowych. 2020.01.10 - 2020.01.10 Rzeszów
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2020.01.13 - 2020.01.14 Wrocław
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne. 2020.01.24 - 2020.01.24 Kraków

Newsletter