Szkolenia rachunkowość

Firma BDO posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu rachunkowości tak w aspekcie polskich regulacji jak i standardów międzynarodowych MSR. Naszymi wykładowcami są  pracownicy BDO – biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz dydaktycznym. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością casów. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021. 2021.12.12 - 2021.12.14Kraków
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021. 2021.12.13 - 2021.12.14Kraków

 

Polecamy również szkolenia i kursy w wersji online.

 

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
Klasyfikacja Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. Transmisja online. 2021.12.07 - 2021.12.08Transmisja ONLINE
Technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - warsztaty praktyczne. Transmisja online 2021.12.09 - 2021.12.10Transmisja ONLINE
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021. 2021.12.12 - 2021.12.14Kraków
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021. 2021.12.13 - 2021.12.14Kraków
Sprawozdania finansowe grup kapitałowych – połączenia i konsolidacja. Transmisja online. 2021.12.13 - 2021.12.14Transmisja ONLINE
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od podstaw. Zagadnienia wstępne dla początkujących. 2021.12.15 - 2021.12.16Transmisja ONLINE
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021.TRANSMISJA ONLINE 2021.12.16 - 2021.12.17Transmisja ONLINE
Certyfikowany specjalista do spraw rachunkowości podatkowej – kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych. - kurs weekendowy online. 2021.12.18 - 2022.01.16Transmisja ONLINE
Zagadnienia prawne i techniczne związane ze środkami trwałymi dla służb finansowo - księgowych. Transmisja online. 2022.01.19 - 2022.01.19Transmisja ONLINE
Sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF – zasady sporządzania i prezentacji. 2022.02.03 - 2022.02.04Transmisja ONLINE
Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. Moduł A. Transmisja online. 2022.02.10 - 2022.02.11Transmisja ONLINE
Sprawozdania finansowe grup kapitałowych – połączenia i konsolidacja. Transmisja online. 2022.02.17 - 2022.02.18Transmisja ONLINE
Strony 12wszystkich 13

Newsletter