Szkolenia rachunkowość

Firma BDO posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu rachunkowości tak w aspekcie polskich regulacji jak i standardów międzynarodowych MSR. Naszymi wykładowcami są  pracownicy BDO – biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz dydaktycznym. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością casów. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od podstaw. Zagadnienia wstępne dla początkujących. 2021.06.28 - 2021.06.29Warszawa

 

Polecamy również szkolenia i kursy w wersji online.

 

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od podstaw. Zagadnienia wstępne dla początkujących. 2021.06.28 - 2021.06.29Warszawa
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od podstaw. Zagadnienia wstępne dla początkujących. Transmisja online. 2021.06.28 - 2021.06.29Transmisja ONLINE
Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów międzynarodowych (MSR i MSSF. Transmisja online.). 2021.06.28 - 2021.06.28Transmisja ONLINE
Rachunek kosztów przedsiębiorstwa komunalnego. TRANSMISJA ONLINE. 2021.06.29 - 2021.06.29Transmisja ONLINE
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI MSR/MSSF DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Przegląd najważniejszych standardów. Transmisja online 2021.07.19 - 2021.07.20Transmisja ONLINE
AKADEMIA CASH FLOW – PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W BIZNESIE. Transmisja online. 2021.08.03 - 2021.08.05Transmisja ONLINE
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej 2021. 2021.08.18 - 2021.08.19Transmisja ONLINE
AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH w świetle KSR nr 5, 11, MSSF nr 16, podatku dochodowego. Środki trwałe oraz umowy leasingowe – ujęcie bilansowe, podatkowe i międzynarodowe standardy. Zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej 2021. 2021.08.18 - 2021.08.31Transmisja ONLINE
Sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF – zasady sporządzania i prezentacji. Transmisja online. 2021.08.19 - 2021.08.20Transmisja ONLINE
Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. Moduł A. Transmisja online. 2021.08.26 - 2021.08.27Transmisja ONLINE
Sprawozdania finansowe grup kapitałowych – połączenia i konsolidacja. Transmisja online. 2021.09.02 - 2021.09.03Transmisja ONLINE
Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. Moduł B. Transmisja online. 2021.09.09 - 2021.09.10Transmisja ONLINE

Newsletter