Skip to main content

Szkolenia KOBiZE

Obowiązek raportowania do KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) dotyczy zgodnie z art.7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji każdy podmiot, przedsiębiorcę korzystającego ze środowiska, niezależnie od wielkości, rodzaju prowadzonej działalności, czy stopnia szkodliwości dla środowiska. Celem szkoleń organizowanych przez BDO Academy jest przedstawienie Państwu obowiązków spoczywających na firmie w związku ze zmianą przepisów, pozyskanie wiedzy jakie zmiany wprowadzono w ustawie o odpadach i jakie wynikają z nich konsekwencje dla działania firmy, identyfikacja nowych obowiązków wynikających z wprowadzonych regulacji prawnych. Szkolenia KOBiZE to kompendium wiedzy nt. zasad korzystania ze środowiska, raportowania do KOBiZE oraz ustalania wielkości emisji i wysokości opłat dla wybranych procesów technologicznych.

 

 

Najbliższe szkolenia z zakresu KOBiZE