Szkolenia Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specyfika działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej SSE wymaga stałej czujności w zakresie najnowszych interpretacji prawa podatkowego w zakresie rozliczeń podatkowych z tytułu działalności zwolnionej. Szkolenia BDO Academy to omówienie wszystkich zagadnień związanych z prowadzeniem działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, a przede wszystkim analiza przepisów i ich interpretacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla Państwa rozliczeń podatkowych. Podczas warsztatów postaramy się przekazać uczestnikom niezbędną wiedzę dla samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem działalności na terenie strefy. Omówimy kwestie działalności na terenie SSE, kosztów kwalifikowanych, dochodu zwolnionego, praktycznego korzystania z pomocy publicznej oraz zwolnień z podatku od nieruchomości. Nasze warsztaty prowadzimy w formule otwartej i zamkniętej.

 

Polecamy nabliższe szkolenia dotyczące Specjalnych Stref Ekonomicznych

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Specjalne strefy ekonomiczne - prawne i podatkowe aspekty działalności. 2019.10.24 - 2019.10.24 Kraków
Specjalne strefy ekonomiczne - prawne i podatkowe aspekty działalności 2019.11.14 - 2019.11.14 Katowice
Specjalne strefy ekonomiczne - prawne i podatkowe aspekty działalności. 2019.11.21 - 2019.11.21 Łódź

Newsletter