Szkolenia Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specyfika działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej SSE wymaga stałej czujności w zakresie najnowszych interpretacji prawa podatkowego w zakresie rozliczeń podatkowych z tytułu działalności zwolnionej. Szkolenia BDO Academy to omówienie wszystkich zagadnień związanych z prowadzeniem działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, a przede wszystkim analiza przepisów i ich interpretacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla Państwa rozliczeń podatkowych. Podczas warsztatów postaramy się przekazać uczestnikom niezbędną wiedzę dla samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem działalności na terenie strefy. Omówimy kwestie działalności na terenie SSE, kosztów kwalifikowanych, dochodu zwolnionego, praktycznego korzystania z pomocy publicznej oraz zwolnień z podatku od nieruchomości. Nasze warsztaty prowadzimy w formule otwartej i zamkniętej.

 

Polecamy nabliższe szkolenia dotyczące Specjalnych Stref Ekonomicznych

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
Specjalne Strefy Ekonomiczne - prawno-podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenach specjalnych stref ekonomicznych oraz zmiany w zwolnieniach w SSE i PSI wprowadzone przez przepisy Polskiego Ładu 2022.07.26 - 2022.07.26Transmisja ONLINE

Newsletter