Finanse publiczne

Celem szkoleń z finansów publicznych jest podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących się rachunkowością zarządczą i controllingiem w jednostkach samorządu jak również administracji rządowej. Głównymi odbiorcami naszych szkoleń są skarbnicy, pracownicy księgowości, działów podatkowych oraz pracowników działów egzekucji. Prelegenci przybliżą mechanizmy kontroli operacji gospodarczych i finansowych, które pozwolą na pełne i rzetelne dokumentowanie i rejestrowanie wszystkich zachodzących operacji rachunkowych w jednostce. Wykładowcy to praktycy o bogatym doświadczeniu, mający aktualną wiedzę zarówno w zakresie obowiązujących jak również planowanych regulacji prawnych.

Wśród tematyki organizowanych przez BDO Academy szkoleń budżetowych znajdą Państwo min. klasyfikację budżetową, sprawozdawczość, środki trwałe oraz zasady gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzację, dochody i wydatki budżetowe, księgowanie podatku VAT oraz egzekucję administracyjną, zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasady ewidencji księgowej.

 

Szkolenia finanse publiczne

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT W PODATKU VAT - MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP) W ROZLICZENIACH JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.12.11 - 2019.12.11 Poznań
Sprawozdawczość budżetowa, finansowa i zamknięcie roku 2019 2019.12.12 - 2019.12.13 Warszawa
ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, BILANS ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK 2019.12.12 - 2019.12.12 Wrocław
ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, BILANS ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK 2019.12.13 - 2019.12.13 Katowice
Faktura VAT w budżecie z uwzględnieniem zmian 2019/2020 2019.12.16 - 2019.12.16 Katowice
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.12.16 - 2019.12.16 Warszawa
ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, BILANS ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK 2019.12.17 - 2019.12.17 Kraków
Należności w jednostkach budżetowych - praktyczne aspekty realizacji i ewidencji 2019.12.18 - 2019.12.18 Poznań
ZAMNKIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, W TYM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK - W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2020.01.09 - 2020.01.09 Katowice
BILANSOWE, BUDŻETOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 I OTWARCIE ROKU 2020 Z OBOWIĄZKOWYM MECHANIZMEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (SPLIT PAYMENT), Z OBOWIĄZKOWĄ „BIAŁĄ LISTĄ VAT” ORAZ Z OBOWIĄZKOWYM MIKRORACHUNKIEM PODATKOWYM 2020.01.13 - 2020.01.14 Warszawa
BILANS ZAMKNIĘCIA W JSFP ZA 2019 ROK (ZASADY PRAWIDŁOWEGO SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO) 2020.01.14 - 2020.01.14 Poznań
BILANS ZAMKNIĘCIA W JSFP ZA 2019 ROK (ZASADY PRAWIDŁOWEGO SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO) 2020.01.15 - 2020.01.15 Wrocław
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W ROZLICZENIACH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA 0D 1 STYCZNIA 2020 ROKU – RACHUNKOWOŚĆ ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2020.01.15 - 2020.01.15 Wrocław
BILANS ZAMKNIĘCIA W JSFP ZA 2019 ROK (ZASADY PRAWIDŁOWEGO SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO) 2020.01.17 - 2020.01.17 Kraków
INFOMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2019 ROK PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA W 2019 ROKU 2020.01.17 - 2020.01.17 Warszawa
Strony 12wszystkich 28

Newsletter