Finanse publiczne

Celem szkoleń z finansów publicznych jest podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących się rachunkowością zarządczą i controllingiem w jednostkach samorządu jak również administracji rządowej. Głównymi odbiorcami naszych szkoleń są skarbnicy, pracownicy księgowości, działów podatkowych oraz pracowników działów egzekucji. Prelegenci przybliżą mechanizmy kontroli operacji gospodarczych i finansowych, które pozwolą na pełne i rzetelne dokumentowanie i rejestrowanie wszystkich zachodzących operacji rachunkowych w jednostce. Wykładowcy to praktycy o bogatym doświadczeniu, mający aktualną wiedzę zarówno w zakresie obowiązujących jak również planowanych regulacji prawnych.

Wśród tematyki organizowanych przez BDO Academy szkoleń budżetowych znajdą Państwo min. klasyfikację budżetową, sprawozdawczość, środki trwałe oraz zasady gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzację, dochody i wydatki budżetowe, księgowanie podatku VAT oraz egzekucję administracyjną, zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasady ewidencji księgowej.

 

Szkolenia finanse publiczne

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Polityka rachunkowości dla jednostek i zakładów budżetowych po zmianach prawnych 2020.02.26 - 2020.02.26 Warszawa
Przedawnienie należności cywilnoprawnych, podatkowych i innych należności publicznoprawnych w trybie kodeksu cywilnego, działu III Ordynacji podatkowej w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego i TK 2020.02.26 - 2020.02.26 Warszawa
ZASTOSOWANIE BIAŁEJ LISTY VAT I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2020 2020.02.27 - 2020.02.27 Poznań
ZASTOSOWANIE BIAŁEJ LISTY VAT I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2020 2020.02.28 - 2020.02.28 Wrocław
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – nowe zadania gmin od 1 kwietnia 2020 – pobieranie opłat za opakowania jednostkowe o pojemności nieprzekraczającej 300 ml oraz przyjmowanie kwartalnych informacji o liczbie opakowań 2020.02.28 - 2020.02.28 Warszawa
NOWY OBOWIĄZEK J.S.T. ZA ROK 2019 – SPRAWOZDANIE O DOCHODACH I KOSZTACH ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM I WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020.03.02 - 2020.03.02 Katowice
DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI – KOSZTY, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE W RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ I W SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 2019/2020 2020.03.02 - 2020.03.02 Warszawa
Nowy JPK_VAT i inne zamiany w VAT dla JST 2020.03.03 - 2020.03.03 Rzeszów
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2019 – nowe obowiązki w zakresie wykazywania stanu środków na koncie VAT 2020.03.03 - 2020.03.03 Katowice
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2019 – nowe obowiązki w zakresie wykazywania stanu środków na koncie VAT 2020.03.04 - 2020.03.04 Wrocław
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2019 – nowe obowiązki w zakresie wykazywania stanu środków na koncie VAT 2020.03.05 - 2020.03.05 Poznań
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2019 – nowe obowiązki w zakresie wykazywania stanu środków na koncie VAT 2020.03.06 - 2020.03.06 Warszawa
Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji 2020.03.06 - 2020.03.06 Poznań
Zasady (polityka) rachunkowości w 2020 roku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 2020.03.06 - 2020.03.06 Katowice
KSIĘGOWE, BUDŻETOWE I PODATKOWE ROZLICZANIE INWESTYCJI W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2020 Z ZASTOSOWANIEM OBOWIĄZKOWEJ „BIAŁEJ LISTY” I OBOWIĄZKOWEGO MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI) 2020.03.09 - 2020.03.09 Warszawa
Strony 12345wszystkich 78

Newsletter