Finanse publiczne

Celem szkoleń z finansów publicznych jest podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących się rachunkowością zarządczą i controllingiem w jednostkach samorządu jak również administracji rządowej. Głównymi odbiorcami naszych szkoleń są skarbnicy, pracownicy księgowości, działów podatkowych oraz pracowników działów egzekucji. Prelegenci przybliżą mechanizmy kontroli operacji gospodarczych i finansowych, które pozwolą na pełne i rzetelne dokumentowanie i rejestrowanie wszystkich zachodzących operacji rachunkowych w jednostce. Wykładowcy to praktycy o bogatym doświadczeniu, mający aktualną wiedzę zarówno w zakresie obowiązujących jak również planowanych regulacji prawnych.

Wśród tematyki organizowanych przez BDO Academy szkoleń budżetowych znajdą Państwo min. klasyfikację budżetową, sprawozdawczość, środki trwałe oraz zasady gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzację, dochody i wydatki budżetowe, księgowanie podatku VAT oraz egzekucję administracyjną, zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasady ewidencji księgowej.

 

Szkolenia finanse publiczne

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Podatek od towarów i usług 2019 w jednostkach sfery budżetowej 2019.04.29 - 2019.04.29 Warszawa
Zaangażowanie i zobowiązania w jednostkach budżetowych w roku 2019 2019.05.06 - 2019.05.06 Poznań
Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019.05.07 - 2019.05.07 Kraków
Zaangażowanie i zobowiązania w jednostkach budżetowych w roku 2019 2019.05.07 - 2019.05.07 Gdańsk
NALICZANIE 40 EURO ODSETEK OD TRANSAKCJI HANDLOWYCH, POZOSTAŁYCH ODSETEK ORAZ DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO ORAZ ODSETKAMI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH 2019.05.07 - 2019.05.07 Poznań
Dochody - przychody, wydatki - koszty w polityce rachunkowości budżetowej na rok 2019 oraz w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 2019.05.07 - 2019.05.07 Gdańsk
Akademia rachunkowości budżetowej 2019 2019.05.08 - 2019.05.09 Warszawa
Zaangażowanie i zobowiązania w jednostkach budżetowych w roku 2019 2019.05.10 - 2019.05.10 Wrocław
Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019.05.13 - 2019.05.13 Wrocław
Zaangażowanie i zobowiązania w jednostkach budżetowych w roku 2019 2019.05.13 - 2019.05.13 Katowice
NALICZANIE 40 EURO ODSETEK OD TRANSAKCJI HANDLOWYCH, POZOSTAŁYCH ODSETEK ORAZ DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO ORAZ ODSETKAMI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH 2019.05.13 - 2019.05.13 Katowice
Zaangażowanie i zobowiązania w jednostkach budżetowych w roku 2019 2019.05.14 - 2019.05.14 Kraków
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.05.15 - 2019.05.15 Rzeszów
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.05.15 - 2019.05.15 Katowice
KONTROLA CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ W VAT W GMINACH, POWIATACH, WOJEWÓDZTWACH 2019.05.16 - 2019.05.16 Rzeszów
Strony 12345wszystkich 61

Newsletter