Skip to main content

Finanse publiczne

Celem szkoleń z finansów publicznych jest podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących się rachunkowością zarządczą i controllingiem w jednostkach samorządu jak również administracji rządowej. Głównymi odbiorcami naszych szkoleń są skarbnicy, pracownicy księgowości, działów podatkowych oraz pracowników działów egzekucji. Prelegenci przybliżą mechanizmy kontroli operacji gospodarczych i finansowych, które pozwolą na pełne i rzetelne dokumentowanie i rejestrowanie wszystkich zachodzących operacji rachunkowych w jednostce. Wykładowcy to praktycy o bogatym doświadczeniu, mający aktualną wiedzę zarówno w zakresie obowiązujących jak również planowanych regulacji prawnych.

Wśród tematyki organizowanych przez BDO Academy szkoleń budżetowych znajdą Państwo min. klasyfikację budżetową, sprawozdawczość, środki trwałe oraz zasady gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzację, dochody i wydatki budżetowe, księgowanie podatku VAT oraz egzekucję administracyjną, zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasady ewidencji księgowej.

Pod tymi adresami znajdą Państwo pełną ofertę :

· Szkolenia online finanse publiczne

· Zamówienia publiczne

· Postępowanie administracyjne

Szkolenia finanse publiczne

Stacjonarne

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
FINANSE PUBLICZNE I ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ MINISTERSTW, URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH I DYSPONENTÓW PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Stacjonarne      Warszawa
  21.06.2024 -         21.06.2024

  790.00 + VAT
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Stacjonarne      Transmisja ONLINE
  25.06.2024 -         25.06.2024

  520.00 + VAT
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Stacjonarne      Kraków
  25.06.2024 -         25.06.2024

  720.00 + VAT

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
RB-N oraz RB-Z - sprawozdania w zakresie operacji finansowych od podstaw – przykłady , pułapki oraz nieprawidłowości .

Online     
  27.05.2024 -         27.05.2024

  520.00 + VAT
Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji

Online     
  29.05.2024 -         29.05.2024

  520.00 + VAT
Dostęp do informacji publicznej w praktyce radnego - szkolenie dla radnych nowej kadencji.

Online     
  29.05.2024 -         29.05.2024

  520.00 + VAT
ABC KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OD PODSTAW – PARAGRAFY DOCHODOWE I WYDATKOWE – PRAKTYCZNE WARSZTATY W PRZYKŁADACH MERYTORYCZNYCH I SCHEMATACH KSIĘGOWYCH DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Online     
  03.06.2024 -         03.06.2024

  520.00 + VAT
KURS FINANSÓW PUBLICZNYCH, RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

Online     
  05.06.2024 -         26.06.2024

  2700.00 + VAT
OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I POBYT W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH I ICH DORĘCZANIE – WZÓR ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA, WZÓR DECYZJI, WZÓR WNIOSKU O ZALICZENIE NADPŁATY DLA RODZICÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ „Z GÓRY”

Online     
  07.06.2024 -         07.06.2024

  520.00 + VAT
Podatek VAT 2024 w sektorze finansów publicznych, w tym faktury zakupowe w KSeF.

Online     
  11.06.2024 -         11.06.2024

  540.00 + VAT
ZASADY PRAWIDŁOWEJ KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI ZADAŃ ZLECONYCH W ORGANIE, URZĘDZIE I JEDNOSTCE BEZPOŚREDNIO REALIZUJĄCEJ ZADANIE

Online     
  11.06.2024 -         11.06.2024

  520.00 + VAT
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE

Online     
  11.06.2024 -         11.06.2024

  530.00 + VAT
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE 2024 - ulepszenia i remonty

Online     
  14.06.2024 -         14.06.2024

  520.00 + VAT
Postępowanie egzekucyjne w administracji dla początkujących- realizacja zadań z punktu widzenia wierzyciela należności pieniężnych

Online     
  18.06.2024 -         18.06.2024

  530.00 + VAT
UMOWA, FAKTURA, WYCIĄG BANKOWY, CZYLI ZAANGAŻOWANIE, ZOBOWIĄZANIE I WYDATEK BUDŻETOWY W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2024 ROKU

Online     
  18.06.2024 -         18.06.2024

  520.00 + VAT
Strony 12wszystkich 17