Finanse publiczne

Celem szkoleń z finansów publicznych jest podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących się rachunkowością zarządczą i controllingiem w jednostkach samorządu jak również administracji rządowej. Głównymi odbiorcami naszych szkoleń są skarbnicy, pracownicy księgowości, działów podatkowych oraz pracowników działów egzekucji. Prelegenci przybliżą mechanizmy kontroli operacji gospodarczych i finansowych, które pozwolą na pełne i rzetelne dokumentowanie i rejestrowanie wszystkich zachodzących operacji rachunkowych w jednostce. Wykładowcy to praktycy o bogatym doświadczeniu, mający aktualną wiedzę zarówno w zakresie obowiązujących jak również planowanych regulacji prawnych.

Wśród tematyki organizowanych przez BDO Academy szkoleń budżetowych znajdą Państwo min. klasyfikację budżetową, sprawozdawczość, środki trwałe oraz zasady gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzację, dochody i wydatki budżetowe, księgowanie podatku VAT oraz egzekucję administracyjną, zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasady ewidencji księgowej.

 

Szkolenia finanse publiczne

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2018.10.29 - 2018.10.29 Warszawa
Dostosowanie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do rozliczeń podatku VAT 2018.10.29 - 2018.10.29 Gdańsk
Dostosowanie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do rozliczeń podatku VAT 2018.10.30 - 2018.10.30 Warszawa
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2018.11.05 - 2018.11.05 Katowice
Inwentaryzacja w budżecie za 2018 roku - krok po kroku - w tym zmiany w 2018 2018.11.05 - 2018.11.05 Katowice
Dostosowanie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do rozliczeń podatku VAT 2018.11.05 - 2018.11.05 Rzeszów
Dostosowanie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do rozliczeń podatku VAT 2018.11.06 - 2018.11.06 Kraków
Przedawnienie należności cywilnoprawnych, podatkowych i innych należności publicznoprawnych w trybie kodeksu cywilnego, działu III Ordynacji podatkowej w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego i TK 2018.11.07 - 2018.11.07 Warszawa
Dostosowanie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do rozliczeń podatku VAT 2018.11.07 - 2018.11.07 Katowice
Inwentaryzacja w budżecie za 2018 roku - krok po kroku - w tym zmiany w 2018 2018.11.08 - 2018.11.08 Warszawa
Dostosowanie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do rozliczeń podatku VAT 2018.11.08 - 2018.11.08 Wrocław
Dostosowanie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do rozliczeń podatku VAT 2018.11.09 - 2018.11.09 Poznań
Spis z natury w jednostkach budżetowych - Inwentaryzacja 2018 2018.11.12 - 2018.11.12 Wrocław
Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych 2018.11.12 - 2018.11.12 Warszawa
Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych 2018.11.13 - 2018.11.13 Kraków
Strony 123wszystkich 34

Newsletter