Finanse publiczne

Celem szkoleń z finansów publicznych jest podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących się rachunkowością zarządczą i controllingiem w jednostkach samorządu jak również administracji rządowej. Głównymi odbiorcami naszych szkoleń są skarbnicy, pracownicy księgowości, działów podatkowych oraz pracowników działów egzekucji. Prelegenci przybliżą mechanizmy kontroli operacji gospodarczych i finansowych, które pozwolą na pełne i rzetelne dokumentowanie i rejestrowanie wszystkich zachodzących operacji rachunkowych w jednostce. Wykładowcy to praktycy o bogatym doświadczeniu, mający aktualną wiedzę zarówno w zakresie obowiązujących jak również planowanych regulacji prawnych.

Wśród tematyki organizowanych przez BDO Academy szkoleń budżetowych znajdą Państwo min. klasyfikację budżetową, sprawozdawczość, środki trwałe oraz zasady gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzację, dochody i wydatki budżetowe, księgowanie podatku VAT oraz egzekucję administracyjną, zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasady ewidencji księgowej.

 

Szkolenia finanse publiczne

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Należności w jednostkach budżetowych - praktyczne aspekty realizacji i ewidencji 2019.06.19 - 2019.06.19 Kraków
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.06.25 - 2019.06.25 Kraków
Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019.06.26 - 2019.06.26 Warszawa
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.06.26 - 2019.06.26 Katowice
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2019.06.27 - 2019.06.27 Poznań
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.06.27 - 2019.06.27 Wrocław
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2019.06.28 - 2019.06.28 Wrocław
Podatek od towarów i usług 2019 w jednostkach sfery budżetowej 2019.06.28 - 2019.06.28 Katowice
Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych - praktyczny poradnik 2019 2019.06.28 - 2019.06.28 Warszawa
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.06.28 - 2019.06.28 Warszawa
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.06.28 - 2019.06.28 Poznań
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.07.01 - 2019.07.01 Katowice
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA WKŁADU KRAJOWEGO I WKŁADU UNII EUROPEJSKIEJ NA ZWALCZANIE AFS 2019.07.02 - 2019.07.02 Warszawa
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2019 2019.07.03 - 2019.07.03 Warszawa
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2019 2019.07.04 - 2019.07.04 Gdańsk
Strony 12345wszystkich 63

Newsletter