Skip to main content

WDT, WNT, Eksport i Import towarów oraz usług, reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym, regulacje prawne systemu INTRASTAT

Szkolenia BDO to również warsztaty z tematyki związane z obrotem towarowym z zagranicą, regułami stosowania ustawy o podatku akcyzowym, zasadami funkcjonującymi w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT.

Zakresem obejmują pojęcia:

  • WDT, WNT, Eksportu i Importu towarów oraz usług, tranzyt towarów, w tym procedury celne, obowiązki uczestników międzynarodowego łańcucha dostaw.
  • reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym w oparciu o najnowsze przepisy

i orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych. 

  • praktyczne najnowsze zasady funkcjonujące w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT

Szkolenia oparte są o przydatne przykłady z praktyki doradczej prowadzących oraz unijne wyjaśniania i orzecznictwo. Zajęcia mają formę interaktywną- prezentacja multimedialna z komentarzem, ćwiczenia, studia przypadków, dyskusja.

Stacjonarne

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2024. Eksport, import–usługi–ewidencje–ujmowanie transakcji w ewidencji/JPK_V7–transakcje łańcuchowe. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika. Praktyczne dwudniowe warsztaty.

Online     
  23.05.2024 -         24.05.2024

  1080.00 + VAT
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2024 roku - trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, najnowsze zmiany, KSeF a sprzedaż zagraniczna.

Online     
  23.05.2024 -         23.05.2024

  540.00 + VAT
VAT dla początkujących. Jak działa podatek VAT? Faktury. Kasy rejestrujące. Podstawa opodatkowania i stawki podatku.

Online     
  10.06.2024 -         10.06.2024

  540.00 + VAT
System INTRASTAT w roku 2024 - zmiana instrukcji wypełniania zgłoszeń INTRASTAT 1.18 (12 luty 2024 r.). Progi Statystyczne na rok 2024. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.25 listopada 2021 roku w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Odprawy celne z Wielka Brytanią. SYSTEM REX – dokumentowanie pochodzenia towarów Nomenklatura Scalona (CN) Taryfa Celna. Formuły INCOTERMS® 2020

Online     
  10.06.2024 -         10.06.2024

  540.00 + VAT
Podatek VAT dla branży produkcyjnej.

Online     
  17.06.2024 -         17.06.2024

  540.00 + VAT
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2024 roku - trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, najnowsze zmiany, KSeF a sprzedaż zagraniczna.

Online     
  27.06.2024 -         27.06.2024

  540.00 + VAT
Rozliczanie transakcji międzynarodowych w VAT. Handel międzynarodowy w tym Incoterms 2020 - wpływ na rozliczanie podatku VAT. Obowiązkowy KSeF a transakcje międzynarodowe.

Online     
  27.06.2024 -         27.06.2024

  540.00 + VAT