Skip to main content

Szkolenia Intrastat

Szkolenia Intrastat umożliwiają zapoznanie się z przepisami celnymi i podatkowymi w celu wykorzystania ich do prawidłowego stosowania zasad obrotu towarowego z zagranicą. Szkolenia z zakresu Intrastat pomogą we właściwym sporzadzeniu deklarcji, omawiana będzie charakterystyka samego systemu, zakres informacji objętych deklaracją INTRASTAT oraz w szczególności rodzaje działań objętych obowiązkiem zgłoszenia. Wybrane szkolenia z tej tematyki to również omówienie zasad rozliczenia na gruncie podatku VAT unijnych transakcji towarowych (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), a z drugiej omówienie zasad działania, charakterystyki systemu i zakresu działań objętych deklaracją INTRASTAT.

Najbliższe szkolenia Intrastat:

Stacjonarne

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2024. Eksport, import–usługi–ewidencje–ujmowanie transakcji w ewidencji/JPK_V7–transakcje łańcuchowe. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika. Praktyczne dwudniowe warsztaty.

Online     
  23.05.2024 -         24.05.2024

  1080.00 + VAT
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2024 roku - trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, najnowsze zmiany, KSeF a sprzedaż zagraniczna.

Online     
  23.05.2024 -         23.05.2024

  540.00 + VAT
VAT dla początkujących. Jak działa podatek VAT? Faktury. Kasy rejestrujące. Podstawa opodatkowania i stawki podatku.

Online     
  10.06.2024 -         10.06.2024

  540.00 + VAT
System INTRASTAT w roku 2024 - zmiana instrukcji wypełniania zgłoszeń INTRASTAT 1.18 (12 luty 2024 r.). Progi Statystyczne na rok 2024. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.25 listopada 2021 roku w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Odprawy celne z Wielka Brytanią. SYSTEM REX – dokumentowanie pochodzenia towarów Nomenklatura Scalona (CN) Taryfa Celna. Formuły INCOTERMS® 2020

Online     
  10.06.2024 -         10.06.2024

  540.00 + VAT
Podatek VAT dla branży produkcyjnej.

Online     
  17.06.2024 -         17.06.2024

  540.00 + VAT
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2024 roku - trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, najnowsze zmiany, KSeF a sprzedaż zagraniczna.

Online     
  27.06.2024 -         27.06.2024

  540.00 + VAT
Rozliczanie transakcji międzynarodowych w VAT. Handel międzynarodowy w tym Incoterms 2020 - wpływ na rozliczanie podatku VAT. Obowiązkowy KSeF a transakcje międzynarodowe.

Online     
  27.06.2024 -         27.06.2024

  540.00 + VAT