Aktualności

Czynsz i opłaty za wynajem mogą być kosztem uzyskania przychodu dla osoby, która świadczy usługi poza swoją miejscowością – pisze…
Przedsiębiorca może kontynuować odpisywanie w koszty wartości otrzymanych nieodpłatnie składników majątku, tylko jeśli były w ten sposób rozliczane wcześniej u…
Wydatki poniesione na remont, które są niewielkie i nie sposób ustalić długości okresu, którego dotyczą oraz nie są dla celów…
Rząd opublikował nową wersję głośnego projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która przewiduje surowe zasady ponoszenia odpowiedzialności przez firmy, w…
Rząd przyjął i skierował do Sejmu założenia głębokich zmian w podatkach dochodowych (zarówno PIT, jak i CIT) na 2019 rok.…
Na fakturze korygującej, potwierdzającej zwrot przedpłaty na towar, należy zastosować taki sam kurs waluty, jak w pierwotnym dokumencie sprzedaży –…
Cyfryzacja i zmiany prawne sprzyjają upowszechnianiu podpisu elektronicznego. Będzie on coraz szerzej wykorzystywany w segmencie B2B. Barierą w popularyzacji e-podpisu…
28 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UKSC). Zapewnienie…
Rząd przyjął założenia głębokich zmian w podatkach dochodowych (zarówno PIT, jak i CIT) na 2019 rok. Większość z nich obejmie…
Resort finansów podkreśla, że nie przedłuża niepotrzebnie terminów zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym. Szybsze zwroty podatku mają umożliwiać m.in.…
Strona 1 z 21
Newsletter