Aktualności

Aktualności

Widzimy niepokój klientów w sprawie PSD2, ale ryzyko jest niewielkie – mówi Emil Radziszewski, dyrektor Departamentu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i…
Zgodnie z art. 112 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty,…
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub…
Zgodnie z art. 106j ustawy o VAT podatnik wystawia fakturę korygującą w przypadku gdy po wystawieniu faktury wystąpią określone w…
1 września 2019 r. ruszyła biała lista podatników czyli elektroniczny wykaz podatników VAT. Podatnicy – jeszcze przed przelaniem należności za…
Prezenty dołączane do zakupionych przez firmę towarów nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.   Dość częstym zjawiskiem jest przekazywanie…
Nowe warsztaty rozwojowe dla kobiet na stanowiskach kierowniczych   W dobie zarządzania różnorodnością w firmach oraz nowych wyzwań wynikających z…
Polskie banki na tle europejskich mają przeciętną rentowność. Jednak spada ona od lat, a jest już niepokojąco niska wśród mniejszych…
Zgodnie z art. 106l ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie podatnik lub upoważniona…
Podatek od niezrealizowanych zysków to podatek od hipotetycznie uzyskanego dochodu ze zbycia majątku firmy w razie zmiany miejsca zamieszkania podatnika…
Strona 1 z 30
Newsletter