Nie każde odsetki są przychodem z zysków kapitałowych

Nie każde odsetki są przychodem z zysków kapitałowych

 

Zauważyć należy, że przepis artykułu 7b ust.1 pkt 1 lit. k oraz lit. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera zamknięty katalog przychodów, które należy zakwalifikować do przychodów z zysków kapitałowych. Wskazane zostały w nim konkretne transakcje gospodarcze kreujące przychód podatkowy z zysków kapitałowych, co oznacza, że wszelkie inne przychody niewymienione w tym przepisie nie będą zaliczane do tej kategorii przychodów. W rozumieniu powołanej ustawy do przychodów z zysków kapitałowych zalicza się m.in. odsetki od udziału kapitałowego, wypłacanego na rzecz wspólnika przez spółkę komandytowo-akcyjną, której siedziba lub zarząd znajduje się w Polsce lub spółkę niemającą osobowości prawnej, której siedziba lub zarząd znajdują się w innym państwie. Do przychodów z zysków kapitałowych ustawa zalicza również odsetki od pożyczki partycypacyjnej udzielonej w/w podmiotom. Zatem odsetki od obligacji, odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych, odsetki od niezapłaconych należności nie mieszczą się w przychodach z zysków kapitałowych. Tego rodzaju odsetki należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł. Stanowisko to potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 stycznia 2019 roku, nr 0111-KDIB2-3.4010.379.2018.2. HK. Inaczej traktowane są odsetki od pożyczek poniesionych w celu nabycia akcji.  Skoro przychody z udziału ( akcji) w osobie prawnej lub spółce, a także przychody ze zbycia udziału (akcji) są przychodem z zysków kapitałowych, to do tego samego źródła przychodów należy zaliczyć koszty finansowania zakupu tych akcji, tj. odsetek od pożyczki udzielonej na zakup akcji. W powyższy sposób wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 21 listopada 2018 roku, nr 0114-KDIP2-3.4010.236.2018.2. MC, w której czytamy, że „przychody z udziałów/akcji zaliczane są do przychodów z zysków kapitałowych, a zatem wszystkie wydatki (bezpośrednie i pośrednie) związane z nabyciem udziałów/akcji powinny być przypisane do źródła przychodów jakim są zyski kapitałowe.” Przychody z zysków kapitałowych trzeba wykazać w zeznaniu podatkowym. O rozliczeniu zysków kapitałowych w zeznaniu za 2018 rok piszemy więcej w Alercie Podatkowym BDO

 

Lidia Rubińska, "Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego, biegły sądowy"

 

Polecamy najbliższe szkolenia

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Podatki 2019 VAT, CIT - nowelizacja przepisów. 2019.03.26 - 2019.03.27 Warszawa
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2019. Skutki w CIT i PIT. 2019.03.26 - 2019.03.26 Katowice
Podatki 2019 VAT, CIT - nowelizacja przepisów. 2019.03.26 - 2019.03.27 Gdańsk
Podatki 2019 - VAT, CIT, PIT – nowelizacja przepisów. 2019.03.28 - 2019.03.29 Katowice
Podatki 2019 - VAT, CIT, PIT - nowelizacja przepisów 2019.04.02 - 2019.04.05 Kołobrzeg
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2019. Skutki w CIT i PIT. 2019.04.16 - 2019.04.16 Lublin
Kompendium zmian 2019 - VAT, CIT, Ordynacja podatkowa 2019.04.16 - 2019.04.17 Szczecin
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2019. Skutki w CIT i PIT. 2019.04.17 - 2019.04.17 Wrocław
Zmiany w CIT, PIT i VAT od 2019 - rewolucja w podatkach zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, raportowanie schematów podatkowych. 2019.04.18 - 2019.04.18 Szczecin
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2019. Skutki w CIT i PIT. 2019.04.25 - 2019.04.25 Kraków
Podatki 2019 VAT, CIT - nowelizacja przepisów. 2019.04.25 - 2019.04.26 Warszawa
Samochód w działalności gospodarczej 2019 - rozliczenie w podatku dochodowym (CIT/PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT) - regulamin dot. wykorzystywania samochodów służbowych - warsztaty. 2019.04.26 - 2019.04.26 Kraków
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2019. Skutki w CIT i PIT. 2019.05.16 - 2019.05.16 Łódź
Przegląd aktualnych wybranych regulacji podatkowych 2019 - CIT i VAT 2019.05.28 - 2019.05.31 Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
Nowelizacja przepisów podatkowych 2019 - VAT, CIT, PIT 2019.05.29 - 2019.06.05 Hiszpania, IBIZA

Newsletter