Kupujesz przez Internet dostajesz fakturę elektroniczną

Kupujesz przez Internet dostajesz fakturę elektroniczną

 

Regulamin i procedura zakupu w sklepie internetowym wystarczą do przyjęcia, że nabywca zgodził się na otrzymanie faktury elektronicznej.

 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dopuszczają możliwość wystawiania faktur elektronicznych oraz faktur papierowych. Na podstawie art.106 g ust. 1-3 ustawy o VAT zarówno jedną i drugą fakturę wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a sprzedawca zostawia go w swojej dokumentacji. Wyjątkowo faktura może być wystawiona w trzech egzemplarzach i trzeci egzemplarz przekazuje się dłużnikowi. Z kolei z art. 111 ust. 3 a pkt 1 w/w ustawy wynika, że przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych mają obowiązek rejestrować tą sprzedaż za pomocą kas rejestrujących i dokonywać wydruku lub faktury z każdej sprzedaży oraz doręczyć wydrukowany dokument nabywcy.

 

Transakcje w sklepie internetowym są zawierane zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej sklepu. Klient przed dokonaniem zakupu potwierdza zapoznanie się z regulaminem. Akceptując postanowienia regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej. W przeciwnym wypadku, bez zaakceptowania postanowień regulaminu nie jest możliwe dokonanie zakupów w sklepie internetowym. Powyższa procedura zakupu jest zgodna z w/w podstawą prawną dokumentowania transakcji za pomocą faktur elektronicznych.

 

Powyższe stanowisko jest akceptowane przez organy skarbowe w piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 maja 2019 r. 0112-KDIL2-2.4012.137.2019.1.AKR nabywca, akceptując przy zakupie w sklepie internetowym zmianę Regulaminu wyraża zgodę na zawarte w tym Regulaminie żądanie otrzymywania faktury dokumentującej transakcję sprzedaży, w formie pliku PDF przesyłanego na podany adres e-mail, bądź udostępnienie jej w panelu klienta. Zatem wysłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na wskazany przez nabywcę adres e-mail, bądź udostępnienie jej w panelu klienta, zgodnie z jego żądaniem oznacza, że dokument został nabywcy udostępniony (przydzielony) i w odniesieniu do faktury elektronicznej świadczy o tym, że wypełniony został warunek, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, tj. wydano fakturę nabywcy”.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego, biegły sądowy

 

Faktura VAT - najbliższe szkolenia

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Faktura VAT 2019 - "Pusta" faktura - jak się bronić?. Faktura z zagranicznym podatkiem - prawidłowy sposób postępowania. Zmiany obowiązujące od stycznia 2019 r. w ustawie o VAT oraz planowane nowele. 2019.10.04 - 2019.10.04 Kraków
Faktura i kasa rejestrująca. Prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania sprzedaży. 2019.10.07 - 2019.10.07 Łódź
Faktura VAT 2019 - ,,Pusta" faktura - jak się bronić?. Faktura z zagranicznym podatkiem – prawidłowy sposób postępowania. Zmiany obowiązujące od stycznia 2019 r. w ustawie o VAT oraz planowane nowele. 2019.10.25 - 2019.10.25 Wrocław
Faktura i kasa rejestrująca. Prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania sprzedaży. 2019.11.14 - 2019.11.14 Gdańsk

Newsletter